Poradnik Przedsiębiorcy

Opodatkowanie dochodów małżonków – Polski Ład wprowadza zmiany!

W wtorek 27 lipca br. został opublikowany projekt ustawy rządowej „Polski Ład”, który ma zmienić dotychczasowe regulacje w zakresie rozliczenia wspólnego z małżonkiem. Czy opodatkowanie dochodów małżonków będzie korzystniejsze w ramach reformy? Sprawdziliśmy!

Jak zmieni się opodatkowanie dochodów małżonków?

Opodatkowanie dochodów małżonków było jednym z obszarów, które w wyniku reformy Polskiego Ładu miało ulec zmianie.

Dotychczas małżonkowie mogli skorzystać z wariantu rozliczenia wspólnego po okresie roku trwania małżeństwa, tak więc jeśli związek małżeński został zawarty 4 stycznia 2019 roku, małżonkowie mogli dokonać wspólnego rozliczenia podatkowego dopiero za 2020 rok.

W opublikowanym projekcie ustawy o PIT został ujęty zapis, który umożliwia rozliczenie wspólne z małżonkiem w tym samym roku podatkowym, w którym został zawarty związek małżeński.

Jeśli ustawa wejdzie w życie w 2022 roku, wówczas małżonkowie, których ślub miał miejsce w roku bieżącym 2021, będą mogli rozliczyć się wspólnie w przyszłym roku.

Opodatkowanie dochodów małżonków to nie jedyne zmiany

Zmianie ulegnie także opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. Ustawodawca w projekcie zawarł doprecyzowaną definicję pojęcia „osoby samotnie wychowującej dziecko”.

Zgodnie z projektem ustawy o PIT osobą samotnie wychowującą dziecko może być tylko jeden z rodziców.
Celem doprecyzowania regulacji jest wyeliminowanie sytuacji, w której obydwoje z rodziców korzystają z preferencji, nie pozostając przy tym w związku małżeńskim i wychowując dziecko w formie opieki naprzemiennej.

Zmiany te jednak nie wpłyną na kryteria oraz przyznanie ulgi prorodzinnej oraz jej wysokość do odliczenia w zeznaniu rocznym.

Więcej o wysokości odliczenia ulgi prorodzinnej w artykule: Ulga na dzieci, czyli jak ująć ulgę podatkową w zeznaniu rocznym.