0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od nieruchomości w przypadku nowo wybudowanych budynków

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zasady opodatkowania nowo wybudowanych budynków, budowli lub ich części zostały określone w art. 6 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (dalej: upiol). W ich przypadku ustawodawca określił szczególne zasady powstawania obowiązku podatkowego.

Powstanie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 6 ust. 1 upiol, powstaje w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiły czynniki uzasadniające jego powstanie.

Podatek od nieruchomości w przypadku nowo wybudowanych budynków

W przypadku nowo wybudowanych budowli, budynków lub ich części obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowę zakończono lub w którym zaczęto korzystanie z budowli, budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Zatem jeśli budowla lub budynek, których budowa została zakończona bądź zapoczątkowano ich użytkowanie w 2013 roku, to zobowiązanie w podatku od nieruchomości powstało z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Wakacje podatkowe

Dość długo zarówno organy podatkowe, jak i Ministerstwo Finansów ( interpretacja ogólna z dnia 5 października 2007 r., nr PL-833-117/AP/07/702) stały na stanowisku,  że z tzw. wakacji podatkowych mogli korzystać jedynie inwestorzy. W przypadku nabywców nowo wybudowanych nieruchomości należało stosować zasady ogólne, co oznaczało, że obowiązek podatkowy powstawał u nich pierwszego dnia kolejnego miesiąca po dokonaniu zakupu.

Obecnie przyjęto bardziej korzystną interpretację przepisów dla nabywców, o czym świadczy stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 10 marca 2010 rok, sygn. akt II FSK 1766/08). Sąd uznał, iż również nabywcy nowo powstałych budynków i budowli moment powstania obowiązku podatkowego mogą określić na dzień 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona lub nastąpiło użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem.

Stanowisko NSA zostało poparte przez Ministerstwo Finansów  w piśmie z dnia 27 października 2010 roku (nr PL/LS/833/78/SIA/10/227).

Zakończenie budowy

Podatnicy bardzo często mają problem z określeniem terminu zakończenia budowy. W upiol nie zdefiniowano pojęcia zakończenia budowy. Pomocne w tym przypadku są przepisy Prawa budowlanego. Decydujący w tej kwestii jest stan budowli, tzn. czy może zostać przeprowadzony jej odbiór, a następnie przekazanie do użytkowania.

Należy pamiętać o tym, że powstanie obowiązku podatkowego nie zależy od uzyskania prawa do użytkowania budynku. Zakończenie budowy lub rozpoczęcie użytkowania budynku przed nabyciem prawa do użytkowania powoduje powstanie obowiązku podatkowego.

Użytkowanie części budynku

Oddanie do użytkowania tylko części nieruchomości powoduje wiele wątpliwości u podatników.

Sądy administracyjne coraz częściej zajmują dość nieprzychylne stanowisko dla podatników, a mianowicie nakładają obowiązek zapłaty podatku liczonego w stosunku do całej nieruchomości, nawet gdy wykorzystywanych będzie tylko kilka pomieszczeń. Mowa tutaj o budynkach, których nie podzielono na odrębne

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

własności (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 15 maja 2012 roku sygn. akt I SA/Łd 449/12). Dlatego w świetle tak wielu wątpliwości najlepszym rozwiązaniem dla podatnika wydaje się być zwrócenie się do organów podatkowych o interpretację indywidualną.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów