Poradnik Przedsiębiorcy

Polisa na życie - kto może być osobą uposażoną?

Polisa na życie może być świetnym sposobem na ochronę i zabezpieczenie bliskich w przypadku własnej śmierci. Przy regularnym opłacaniu składek ubezpieczony będzie miał pewność, że właściwe osoby odziedziczą jego pieniądze. Kto może otrzymać prawo do wypłaty środków z ubezpieczenia na życie? Jakich formalności należy dopełnić? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się poniżej.

Kto to jest uposażony?

Każdy, kto zdecyduje się na zawarcie polisy na życie, zostanie poproszony o wskazanie uposażonego. Zgodnie z definicją prawną jest to osoba lub osoby, które ubezpieczony wskazuje jako beneficjentów świadczeń z polisy. Zostaną oni uprawnieni do otrzymania określonej w umowie kwoty, którą firma ubezpieczeniowa wypłaci w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Istnieje powszechne błędne przekonanie, że osoba wymieniona jako uposażony musi być spokrewniona z ubezpieczonym lub pozostawać z nim w związku małżeńskim. W rzeczywistości decyzja o tym, kto zostanie upoważniony, zależy całkowicie od właściciela polisy. Wskazana osoba będzie tzw. uposażonym głównym.

Kogo jeszcze można uposażyć w polisie na życie?

Podjęcie decyzji, kto otrzyma pieniądze po śmierci ubezpieczonego, może być trudne, zwłaszcza jeśli taka osoba nie ma wielu krewnych lub bliskich. Przy jej podejmowaniu warto wziąć pod uwagę kilka czynników, w tym:

 • Kto najbardziej skorzysta na tych pieniądzach? 

 • Czy jest ktoś bliski w potrzebie finansowej? 

 • Ilu uposażonych zostanie wymienionych w ramach polisy na życie? 

 • Czy istnieje wola przeznaczenia część pieniędzy na cele charytatywne?

Oprócz uposażonego głównego ubezpieczony ma prawo ustalić także uposażonego zastępczego. Jest to osoba, która otrzyma świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego, ale tylko wtedy, gdy główny uposażony:

 • umrze przed ubezpieczonym lub w tym samym czasie,

 • umyślnie przyczynił się do śmierci ubezpieczonego,

 • nie został wskazany w polisie.

Jeśli ubezpieczony nie wskaże konkretnych osób, po jego śmierci środki zostaną wypłacone osobom uprawnionym do dziedziczenia z zachowaniem kolejności: 

 • współmałżonek,

 • dzieci,

 • wnuki,

 • rodzice,

 • rodzeństwo,

 • dzieci rodzeństwa.

Jak można kogoś uposażyć?

Podczas zawierania polisy na życie, ubezpieczyciel poprosi o wskazanie uposażonych w momencie podpisywania umowy. Jednak ważne jest, aby nie podpisywać niczego w pośpiechu i wybrać najlepszą ofertę oraz osobę do niej upoważnioną. W razie wątpliwości, jakie ubezpieczenie na życie wybrać, warto skorzystać ze strony https://www.rankingubezpieczennazycie.pl

Wybór uposażonego w polisie na życie to ogromna odpowiedzialność i bardzo ważna decyzja finansowa, która może mieć wielki wpływ na życie innych ludzi. Zawsze lepiej szukać porady u wykwalifikowanego doradcy ubezpieczeniowego. Taka osoba nie tylko pomoże w procesie decyzyjnym, ale również poinformuje o wszelkich prawnych aspektach, które mogą uniemożliwić podjęcie środków przez uposażonych.

Umowę można podpisać dopiero wtedy, gdy nie ma wątpliwości co do tego, kto jako uposażony odziedziczy wypłatę z tytułu ubezpieczenia na życie.

Tekst zewnętrzny, artykuł partnera.