Poradnik Przedsiębiorcy

Polski Ład opublikowany – jakich zmian mogą spodziewać się podatnicy?

Nie cichną komentarze i opinie wokół Polskiego Ładu, który zakłada wiele zmian w podatkach. Dotychczas jego założenia były przedstawiane na konferencjach rządu i w mediach społecznościowych. Obecnie Ministerstwo Finansów opublikowało oficjalny projekt „Polski Ład”. Kiedy i na jakie zmiany mogą liczyć podatnicy?

Nowa kwota wolna od podatku

Polski Ład zakłada podwyższenie kwoty wolnej od podatku – z aktualnie 8000 zł do 30 000 zł. Z nowej kwoty wolnej od podatku mają skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych. Jak podkreślają rządzący, Polski Ład ma wpłynąć na zmniejszenie opodatkowania osób o najniższych dochodach, a także emerytów.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku oznacza dla większości emerytów zwolnienie z podatku PIT emerytur pobieranych z ZUS-u. W ramach wprowadzanych reform emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń nieprzekraczających 2500 złotych brutto miesięcznie.

Podwyższenie pierwszego progu podatkowego

Wśród zaprezentowanych zmian Polski Ład zakłada zmianę wysokości progów podatkowych z aktualnie 85 528 zł na 120 000 zł rocznego dochodu. Drugi próg podatkowy, od którego płaci się 32% podatku, będzie więc obejmować dochody po przekroczeniu kwoty 120 000 zł.

Opodatkowanie przychodów z najmu

Do tej pory podatnicy decydujący się na najem prywatny co do zasady mieli możliwość wyboru formy opodatkowania przychodów z najmu – czy to na podstawie zasad ogólnych, czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od 2022 roku ma się to zmienić, bowiem Polski Ład znosi możliwość wyboru.

Polski Ład zakłada, że od 2022 roku rozliczenie podatku z wynajmu będzie możliwe tylko na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Na skutek zmian opodatkowane będą zatem wszystkie przychody, ponieważ ryczałt opłacany jest od przychodu, a nie dochodu (czyli przychodów pomniejszonych o koszty), jak w przypadku zasad ogólnych.

Projekt „Polski Ład” a składka zdrowotna

Na skutek wprowadzanych zmian składka zdrowotna nie będzie odliczana od podatku. Tak samo jak ma to miejsce w przypadku pracowników, jej wartość obliczy się w wysokości 9% od dochodu, przy czym podstawa obliczenia składki nie będzie niższa niż minimalne wynagrodzenie. Jeśli chodzi o podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu, Polski Ład zakłada, że składka zdrowotna będzie wynosić jedną trzecią stawki ryczałtu.

Projekt „Polski Ład” zakłada, że zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.