Poradnik Przedsiębiorcy

Powrót do pracy podczas zwolnienia lekarskiego

Głównym celem zwolnienia lekarskiego dla pracownika jest usprawiedliwienie nieobecności w pracy, gdy jest chory lub niezdolny do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Pracownik, który przebywa na zwolnieniu lekarskim, musi je wykorzystywać zgodnie  z jego przeznaczeniem, czyli na odpoczynek i regenerację w celu możliwie szybkiego powrotu do pełni sił i do pracy. Co jednak w sytuacji, kiedy pracownik decyduje się na powrót do pracy podczas zwolnienia lekarskiego, twierdząc że wrócił już do zdrowia? Czy pracodawca może pozwolić mu na powrót do pracy? Sprawdź to!

Powrót do pracy podczas zwolnienia lekarskiego

Pracownik, który jest niezdolny do pracy, musi uzyskać od lekarza zwolnienie lekarskie potwierdzające zwolnienie od pracy. Służy do tego druk ZUS ZLA (aktualnie wystawiany w formie elektronicznej) stanowiący o czasowej niezdolności do niej. Jednak w niektórych przypadkach pracownik może szybciej odzyskać zdolność, niż wynika to z terminu na zaświadczeniu lekarskim.

Pracownik, który zgodnie z orzeczeniem lekarza o czasowej niezdolności do pracy, przebywa na zwolnieniu lekarskim, może powrócić do pracy przed upływem tego okresu, z zastrzeżeniem, że niezdolność do pracy z powodu choroby nie przekroczyła 30 dni. W przypadku okresu dłuższego niezbędna jest zgoda na powrót do pracy uzyskana przez pracownika od lekarza medycyny pracy.

Art. 229 § 2 Kodeksu pracy stanowi, że pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim, a w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz prowadzący leczenie, na okres, w którym ubezpieczony ze względu na stan zdrowia powinien powstrzymać się od pracy, jednak nie dłuższy niż do dnia, w którym niezbędne jest przeprowadzenie ponownego badania stanu zdrowia ubezpieczonego.

Powrót do pracy podczas zwolnienia lekarskiego a wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek

Pracownik, który zdecyduje się na powrót do pracy podczas zwolnienia lekarskiego, musi liczyć się z tym, że wynagrodzenie za czas jego absencji będzie proporcjonalne do liczby dni, w czasie których był nieobecny w pracy.

Nie ma tu znaczenia, czy pracownik za czas choroby miał prawo do wynagrodzenia chorobowego (do 33 dni choroby), czy do zasiłku chorobowego (powyżej 33 dnia choroby).

Powrót do pracy u własnego pracodawcy

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy zasiłkowej pracownik ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia. W praktyce jednak ZUS traktuje powrót do pracy pracownika u swojego pracodawcy podczas trwania okresu zwolnienia jako wycofanie wniosku o zasiłek chorobowy. Zatem wysokość zasiłku wypłaconego obejmuje jedynie czas wykorzystanego zwolnienia.

Praca na zwolnieniu lekarskim u kolejnego pracodawcy

Inaczej jest, gdyby pracownik podczas trwania okresu czasowej niezdolności do pracy podjął pracę u innego pracodawcy - wtedy całkowicie traci prawo do zasiłku chorobowego, nawet za okres wykorzystany prawidłowo.