Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Rejestracja i składanie informacji VAT UE

Podmiot

Czynny podatnik VAT

Charakter transakcji

Transakcje sprzedaży do krajów UE

Rodzaj transakcji

WDT wewnątrz- wspólnotowa dostawa towarów

Świadczenie usług dla których stosuje się

art. 28b

Świadczenie usług dla których nie stosuje się art. 28b

Obowiązek rejestracji

TAK

TAK

NIE

Uwagi

Należy pamiętać o spełnieniu warunków WDT m.in. potwierdzenie wywozu, potwierdzenie że nabywca posiada aktywny VAT-UE

Nie dotyczy świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności z krajów UE

Wyjątki od zasad ogólnych dotyczące ustalania miejsca świadczenia usług zawiera ustawa o VAT art. 28c-n

Podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT

Natomiast obowiązek rejestracji dla celów wewnątrzwspólnotowych nie dotyczy tylko i wyłącznie czynnych podatników VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT (czyli korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT ze względu na limit obrotów do 150.000 zł) uczestnicząc w transakcjach wewnątrzwspólnotowych również mają obowiązek rejestracji w VAT-UE w sytuacji gdy dokonują:

  • WNT - nabycia towarów w momencie gdy ich nabywana wartość w danym roku przekroczyła 50.000zł; co nie oznacza że przedsiębiorcy którzy nie przekroczyli limitu nie mogą się dobrowolnie zarejestrować dla celów VAT-UE;

  • nabycia usług dla których miejscem świadczenia jest kraj nabywcy - co nakłada na nich obowiązek rejestracji VAT-UE, ale przede wszystkim opodatkowania nabytych usług pomimo, że w kraju korzystają ze zwolnienia z VAT;

  • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług, dla których obowiązek opodatkowania transakcji spoczywa na nabywcy zgodnie z art.28b, który mówi, że miejscem świadczenia danej usługi jest w danym przypadku właśnie kraj nabywcy.

Jeżeli przedsiębiorca zwolniony z VAT prowadzi sprzedaż towarów na rzecz kontrahentów z krajów Wspólnoty nie ma obowiązku rejestrowania się dla celów VAT-UE.

Podmiot

Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT

Charakter transakcji

Transakcje zakupu z krajów UE

Rodzaj transakcji

Nabycie towarów

Nabycie usług dla których stosuje się art. 28b

Obowiązek rejestracji

TAK *

 

* Jeżeli wartość nabywanych towarów w danym roku przekroczy 50.000zł; przed przekroczeniem limitu nie ma obowiązku rejestracji i opodatkowywania przez nabywcę

TAK

Deklaracje

VAT-8,

VAT-UE

VAT-9M

Uwagi

Nabywca zgodnie z przepisami zobowiązany jest do rozliczenia i uiszczenia podatku VAT

Nabywca zgodnie z przepisami (miejsce świadczenia art. 28b ) zobowiązany jest do rozliczenia i uiszczenia podatku VAT; Wyjątki od zasad ogólnych dotyczące ustalania miejsca świadczenia usług zawiera ustawa o VAT art. 28c-n