Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczanie usług transportowych od 2014

Nowy rok przyniósł przedsiębiorcom wiele zmian w zakresie prawa podatkowego. Utarte i dobrze znane zasady uległy modyfikacjom. Jedna z nich dotknęła firmy zajmujące się usługami transportowymi. Od 1 stycznia 2014 roku nie obowiązują ich żadne szczególne momenty rozliczenia VAT, jak miało to miejsce do końca 2013 roku.

VAT od usług transportowych - do 31 grudnia 2013

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług:

a) transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,

b) spedycyjnych i przeładunkowych.

Przykład 1.

Przedsiębiorca wykonał usługę transportową oraz wystawił fakturę dnia 15 stycznia 2013 r. Zapłatę do niej otrzymał w dniu 31 stycznia, a więc po 16 dniach. Obowiązek podatkowy w VAT powstał w tym przypadku z dniem otrzymania zapłaty, tj. 31 stycznia. Gdyby jednak do zapłaty nie doszło, obowiązek podatkowy powstałby z 30 dniem od momentu wykonania usługi, a więc 14 lutego.

Zmiany w rozliczaniu usług transportowych od 2014

Z dniem 1 stycznia cały art. 19 ustawy o VAT został uchylony, a nowe przepisy nie przewidują żadnych szczególnych zasad w stosunku do usług transportowych. Zgodnie z nowo dodanym art. 19a ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Wyjątkiem jest otrzymanie przedpłaty czy zaliczki do całości lub części usługi, bowiem obowiązek podatkowy rodzi się z chwilą jej otrzymania. Przedsiębiorca ma czas na wystawienie faktury do 15 dnia kolejnego miesiąca.

Przykład 2.

Przedsiębiorca wykonał na rzecz innej firmy usługę transportową dnia 15 stycznia 2014 r. i została ona zatwierdzona przez jej odbiorcę. Faktura wystawiono 10 lutego, natomiast płatność do niej wpłynęła 12 lutego. Obowiązek podatkowy powstaje w tym przypadku z dniem wykonania usługi, a więc 15 stycznia.

Nowe przepisy przyspieszają zatem konieczność rozliczenia podatku VAT w przypadku, gdy zapłata za nią jeszcze nie wpłynęła. Jest to jednak swego rodzaju uproszczenie, gdyż przedsiębiorcy nie są już zobowiązani do pilnowania terminów otrzymania zapłaty po wykonaniu usługi.