Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczanie usług transportowych od 2014

Nowy rok przyniósł przedsiębiorcom wiele zmian w zakresie prawa podatkowego. Utarte i dobrze znane zasady uległy modyfikacjom. Jedna z nich dotknęła firmy zajmujące się usługami transportowymi. Od 1 stycznia 2014 roku nie obowiązują ich żadne szczególne momenty rozliczenia VAT, jak miało to miejsce do końca 2013 roku.

VAT od usług transportowych - do 31 grudnia 2013

Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. a i b ustawy o VAT obowiązek podatkowy powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usług:

a) transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,

b) spedycyjnych i przeładunkowych.

Przykład 1.

Przedsiębiorca wykonał usługę transportową oraz wystawił fakturę dnia 15 stycznia 2013 r. Zapłatę do niej otrzymał w dniu 31 stycznia, a więc po 16 dniach. Obowiązek podatkowy w VAT powstał w tym przypadku z dniem otrzymania zapłaty, tj. 31 stycznia. Gdyby jednak do zapłaty nie doszło, obowiązek podatkowy powstałby z 30 dniem od momentu wykonania usługi, a więc 14 lutego.

Zmiany w rozliczaniu usług transportowych od 2014

Z dniem 1 stycznia cały art. 19 ustawy o VAT został uchylony, a nowe przepisy nie przewidują żadnych szczególnych zasad w stosunku do usług transportowych. Zgodnie z nowo dodanym art. 19a ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Wyjątkiem jest otrzymanie przedpłaty czy zaliczki do całości lub części usługi, bowiem obowiązek podatkowy rodzi się z chwilą jej otrzymania. Przedsiębiorca ma czas na wystawienie faktury do 15 dnia kolejnego miesiąca.

Przykład 2.

Przedsiębiorca wykonał na rzecz innej firmy usługę transportową dnia 15 stycznia 2014 r. i została ona zatwierdzona przez jej odbiorcę. Faktura wystawiono 10 lutego, natomiast płatność do niej wpłynęła 12 lutego. Obowiązek podatkowy powstaje w tym przypadku z dniem wykonania usługi, a więc 15 stycznia.

Nowe przepisy przyspieszają zatem konieczność rozliczenia podatku VAT w przypadku, gdy zapłata za nią jeszcze nie wpłynęła. Jest to jednak swego rodzaju uproszczenie, gdyż przedsiębiorcy nie są już zobowiązani do pilnowania terminów otrzymania zapłaty po wykonaniu usługi.

Możesz ocenić ten artykuł