Poradnik Przedsiębiorcy

Skąd wziąć pieniądze na biznes? Inicjatywa JEREMIE

Jedną z możliwych odpowiedzi na pytanie: skąd wziąć pieniądze na biznes jest inicjatywa JEREMIE. Jest to program przeznaczony dla firm, które dopiero zaczynają działalność i nie mają szans na uzyskanie kredytu w banku. W ramach JEREMIE przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kredyty, pożyczki i poręczenia przyznawane na preferencyjnych warunkach. Jeżeli zastanawiasz się, skąd wziąć pieniądze na biznes, przeczytaj artykuł!

Pieniądze na biznes w ramach inicjatywy JEREMIE - dla kogo i na co?

JEREMIE to inicjatywa Komisji Europejskiej, opracowana we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym. W ramach tego programu udzielane są kredyty oraz pożyczki na zakup nowych maszyn i środków transportu, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Obecnie z kredytów, pożyczek i poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE mogą korzystać przedsiębiorcy z sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Są one przeznaczone dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniające mniej niż 250 pracowników), które posiadają siedzibę lub prowadzą działalność na terenie jednego z ww. województw.

Pieniądze na biznes w ramach inicjatywy JEREMIE są przeznaczone dla podmiotów, którym jest szczególnie trudno uzyskać dostęp do tradycyjnych ofert finansowania, przez wzgląd na zbyt krótką historię kredytową lub brak wystarczającego zabezpieczenia.

Inicjatywa JEREMIE - jaka pomoc?

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc w ramach inicjatywy JEREMIE w instytucjach finansowych oferujących produkty w ramach omawianego programu. Udzielane są kredyty i pożyczki w wysokości od 250 tys. do 2,5 mln zł - ich wysokość oraz warunki zależą od województwa oraz przeznaczenia pożyczki. W tym miejscu warto zaznaczyć, iż oprocentowanie takiego finansowania rozpoczyna się od 4,5 proc.

Pożyczki udzielane są maksymalnie na 5 lat. Wyjątek stanowi tu pożyczka o charakterze innowacyjnym, z której można skorzystać w województwie wielkopolskim - tu maksymalny okres kredytowania wynosi 10 lat.

Wartość poręczeń może wynieść do 60 proc. kwoty kredytu, przy czym jednocześnie w każdym z województw nie może przekroczyć określonej z góry kwoty.