Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż poleasingowego samochodu jednak z PIT? Nowe założenia MF!

Obecnie przedsiębiorcy użytkujący w działalności pojazd finansowany leasingiem po zakończeniu umowy mają możliwość wykupić pojazd jako osoba prywatna, a przy sprzedaży po upływie 6 miesięcy nie płacić podatku dochodowego. Ministerstwo Finansów jest przeciwne, aby sprzedaż poleasingowego samochodu nie była opodatkowana. Przeczytaj artykuł i poznaj stanowisko resortu finansów w tej sprawie!

Sprzedaż poleasingowego samochodu a opodatkowanie PIT

Przychód ze sprzedaży wykupionego z leasingu pojazdu na osobę prywatną co do zasady powstaje, jeśli zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zbycie pojazdu nastąpi przed upływem 6 miesięcy od momentu wykupu.

Niemniej jednak ww. podstawa prawna nie ma zastosowania, jeśli sprzedaży dokona się po upływie 6 miesięcy od momentu wykupu pojazdu, bowiem wtedy podatnik ma możliwość nie płacić podatku dochodowego z tytułu uzyskanego przychodu.

Szczegóły w zakresie wykupu pojazdu z leasingu zostały omówione w artykule: Wykup samochodu z leasingu a jego późniejsza sprzedaż.

Zmiany w opodatkowaniu a sprzedaż poleasingowego samochodu

Ministerstwo Finansów ustosunkowało się do obecnie obowiązujących przepisów, które pozwalają na uniknięcie opodatkowania przy sprzedaży poleasingowego pojazdu wykupionego prywatnie.

W ocenie resortu przedsiębiorca, który w trakcie trwania umowy leasingu spłaca raty leasingowe ze środków przedsiębiorstwa, a następnie wykupuje go prywatnie, dokonując sprzedaży pojazdu jako majątku prywatnego, powinien wykazać przychód w prowadzonej działalności i odprowadzić z tego tytułu podatek dochodowy.
Co więcej, Ministerstwo Finansów, argumentując swoje stanowisko, powołuje się na przepisy obowiązującego prawa w innych krajach członkowskich, w których omawiane działanie nie ma miejsca.

Obecne założenia pozostają jednak wyłącznie koncepcją, bowiem Ministerstwo Finansów nie zapowiedziało nowelizacji przepisów w tym zakresie.