Sprzedaż prądu z fotowoltaiki jako pomysł na biznes

Wielkość tekstu:

Nieruchomości i złoto to  najpopularniejsze formy długofalowego inwestowania. Świat idzie jednak do przodu oferując inne pewne i do tego bardziej etyczne źródła na dodatkowy lub wiodący biznes. Zieloną alternatywą jest sprzedaż energii z fotowoltaiki. Ekologia to tylko jeden z argumentów przemawiających za fotowoltaiką. Równie ważne są realne zyski i opłacalność z czysto biznesowego punktu widzenia. 

Kto może sprzedawać prąd z instalacji fotowoltaicznej?

Temat sprzedaży energii z fotowoltaiki możemy rozdzielić na dwie kategorie - sprzedaż od właścicieli mikroinstalacji o mocy do 50 kWp (użytkowników indywidualnych, bądź także firm lub gospodarstw rolniczych mających mikroinstalacje o wyżej wskazanej mocy) oraz od właścicieli dużych farm fotowoltaicznych.

W pierwszym przypadku mówimy o produkcji energii na użytek własny. Co jednak w sytuacji, gdy wyprodukowanego prądu jest za dużo? Wówczas nadwyżki odprowadza się do magazynu sieci i odbiera w ciągu roku rozliczeniowego na specjalnych, preferencyjnych warunkach - za 1 kWh przesłanej do sieci elektroenergetycznej odbiera się 0,7 lub 0,8 kWh. Ta różnica zależy od mocy fotowoltaiki - dla instalacji do 10kWp przysługuje zwrot 0,8 kWh, natomiast niższa wartość dla tych o mocy od 10 o 50 kWp.

Jeżeli nie chcesz tracić 20 - 30% nadwyżki wyprodukowanej energii ze swojej elektrowni słonecznej sprawdź fotowoltaikę z bilansowaniem 1:1

W przypadku farm fotowoltaicznych - ich celem jest sprzedaż energii wytworzonej z odnawialnych źródeł. W przypadku instalacji powyżej 500 kWp tylko podmioty, które mają odpowiednią koncesję, mogą zajmować się tego typu działalnością.

Sprzedaż prądu z fotowoltaiki - jak to robić?

Sprzedaż i odbiór energii z fotowoltaiki krok po kroku

Prosumenci mający mikroinstalację mogą odsprzedawać energię do sieci, co gwarantuje ustawa o OZE.  Wówczas sprzedaż nadwyżki wyceniana jest po średniej cenie kwartalnej ogłaszanej przez Urząd Regulacji Energetyki.

Mogą ją także magazynować. Warto rozpisać tę ogromną zaletę szerzej:

  • w okresach największego nasłonecznienia (wiosna-lato) produkcja energii elektrycznej jest najbardziej efektywna. Wówczas instalacja fotowoltaiczna produkuje więcej prądu, niż wynosi zapotrzebowanie użytkowników;
  • nadmiar energii odprowadzany jest do sieci. Tam jest magazynowany przez cały czas roku rozliczeniowego;
  • w okresach mniejszej efektywności instalacji fotowoltaicznej prosument odbiera swoją zmagazynowaną energię, dzięki której bez problemu zaopatrzy dom w prąd w czasie miesięcy jesienno-zimowych.

Prosument magazynujący wytworzoną energię elektryczną ma pełną jasność, co do informacji o tym, ile energii może jeszcze wykorzystać. Te dane znajdują się zawsze na rachunku za prąd, który wystawia zakład energetyczny, do którego podłączona jest instalacja fotowoltaiczna. Co więcej, można na nim sprawdzić także dokładne dane, ile nadwyżki wytworzyła ich instalacja oraz ile czasu zostało na jej wykorzystanie.

Perspektywa właścicieli farm fotowoltaicznych jest zupełnie inna. Jak wygląda proces sprzedaży prądu z fotowoltaiki?

System aukcyjny a model PPA

Energia wyprodukowana w farmach fotowoltaicznych zostaje najczęściej sprzedana w systemie aukcyjnym. Ten gwarantuje określone stawki za przesłanie ustalonych jednostek energii. Drugi sposób rozliczania dystrybucji to formuła PPA. Z perspektywy inwestora ważną informacją jest także cena hurtowa za 1 MWh.

Pierwszy sposób rozliczania reguluje ustawa o OZE wprowadzona w 2015 roku. Dzięki systemowi aukcyjnemu została zwiększona konkurencyjność rynku energetycznego. Do aukcji przystąpić mogą wszystkie podmioty mające koncesję dotyczącą wytwarzania energii elektrycznej. W tym przypadku zasada jest prosta - kontrakt wygrywa ten podmiot, który zaoferuje najatrakcyjniejsze warunki odsprzedaży prądu. 

Umowa PPA to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy wytwórcą prądu elektrycznego z instalacji fotowoltaicznej a kupującym, czyli odbiorcą energii. Dokument ten jasno określa warunki sprzedaży, m.in. harmonogram dostaw, kary za nieterminowe lub niedostatecznie duże dostarczenie energii, warunki płatności etc. Na tę chwilę model aukcyjny jest bardziej konkurencyjny niż PPA. Nie jest to jednak sytuacja dana raz na zawsze, dlatego warto ją monitorować. Zapotrzebowanie na prąd z odnawialnych źródeł energii rośnie, można więc spodziewać się raczej wzrostu cen.

Sprzedaż energii z fotowoltaiki - Twój pomysł na biznes

Sytuacja polskich przedsiębiorców nie jest łatwa - zwłaszcza z nową opłatą mocową, która stała się faktem wraz z nadejściem 2021 roku. Jak zmniejszyć te niedogodności?

Warto spojrzeć w niebo - to tam zupełnie za darmo działa największa elektrownia na świecie - Słońce. Dlaczego sprzedaż energii z farm fotowoltaicznych jest opłacalna?

  • Cena instalacji fotowoltaicznych jeszcze nigdy nie była tak niska. Szybki postęp techniki oraz brak ceł na moduły produkowane w Chinach mają w tym duży udział;
  • powszechnie dostępne są bardzo korzystne rządowe i samorządowe programy dofinansowania fotowoltaiki oraz atrakcyjne sposoby biznesowego korzystania z instalacji, np. leasing, czy kredyt;
  • wysoka autokonsumpcja - większość przedsiębiorstw zużywa najwięcej energii w czasie dnia - dokładnie wtedy najefektywniej działa także farma fotowoltaiczna.

Sprzedaż prądu z fotowoltaiki - jak to robić?

Sprzedaż energii z farm fotowoltaicznych - sytuacja prawna

Przepisy dotyczące sprzedaży energii z fotowoltaiki dla przedsiębiorstw zmieniają się, jednak sytuacja na 2021 rok przedstawia się następująco. Inwestorzy indywidualni mogą liczyć na stawkę preferencyjną VAT 8%, natomiast stawką stałą 23% VAT objęte są wszystkie instalacje fotowoltaiczne wykorzystywane na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. 

Rozliczanie nadwyżek energii jest szerzej dostępne. W pierwszej kolejności wytworzona energia pokrywa zużycie prądu za pracę maszyn i urządzeń danego przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności wytwórcy prądu mogą zarządzać nadwyżkami  na trzy sposoby:

  • magazynując je jako prosument;
  • sprzedając je na ogólnych zasadach;
  • magazynując je w akumulatorach.

Wady i zalety każdego rozwiązania warto rozpatrzyć indywidualnie.

Jako właściciele fotowoltaiki dla firm musimy pamiętać także o koncesji - ta niezbędna jest w przypadku instalacji o mocy od 500 kWp do 1 MWp oraz tych powyżej 1 MWp. Większości przedsiębiorstw - firm, fabryk i  zakładów produkcyjnych wystarczy mała instalacja, jeśli jednak myślisz o sprzedaży prądu z farmy fotowoltaicznej jako głównym zarobku - wówczas wielkość takiej inwestycji będzie rzutowała także na sytuację prawną i obowiązek posiadania koncesji. 

Sprzedaż prądu z fotowoltaiki jest pomysłem na biznes na miarę XXI wieku. Opłacalność takiego działania potwierdzają liczne badania i raporty. Analizując aktualną sytuację w Polsce - nigdy nie było lepszego momentu na rozpoczęcie swojej przygody z rynkiem OZE. Kwestie prawne oraz techniczne warto jednak zawsze skonsultować ze specjalistami. 

Fotowoltaika dla firm od OZE Biomar. Pomożemy Ci dobrać najbardziej opłacalną instalację, która nie tylko zaopatrzy Twoje przedsiębiorstwo w energię, ale także umożliwi Ci sprzedaż nadwyżki w najlepszy i najbardziej komfortowy sposób.

Artykuł partnera, tekst zewnętrzny

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów