Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Sprzedaż wysyłkowa według nowych zasad

Właściciele sklepów internetowych oraz aukcji powinni dobrze przyjrzeć się zmianom, jakie wprowadzone zostaną w 2014 r. dzięki nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z modyfikacjami znacząco zmieni się bowiem moment powstania obowiązku podatkowego.

Jak jest dziś?

Obecnie w przypadku sprzedaży wysyłkowej sprzedawca może mieć do czynienia z trzema sytuacjami. Pierwsza z nich dotyczy wysyłki towaru za zaliczeniem pocztowym i została wskazana w art. 19 ust. 13 pkt. 6 ustawy o VAT. Zgodnie z tym zapisem obowiązek podatkowy powstanie u przedsiębiorcy w momencie otrzymania należności za wysłany towar. W praktyce podatek jest więc odprowadzany dopiero w okresie, kiedy firma kurierska albo poczta przekazuje sprzedawcy należności otrzymane bezpośrednio od klienta.

Jednocześnie, jeśli sprzedawca otrzymał zapłatę – w części lub w całości – jeszcze przed dokonaniem wysyłki towaru, to także obowiązek podatkowy powstaje w momencie zainkasowania należności. W przypadku zapłaty częściowej podatek należy wyliczyć i odprowadzić proporcjonalnie do otrzymanej kwoty. W tej kwestii odpowiednim artykułem będzie art. 19 ust 11.

Natomiast w przypadku sprzedaży wysyłkowej, ale nie za zaliczeniem pocztowym (np. na przelew terminowy), obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstanie dopiero w momencie wydania towaru nabywcy albo wskazanej przez niego osobie trzeciej. Zostało to uregulowane w art. 19. ust. 2 ustawy.

Co się zmieni w 2014 roku?

Sprzedaż wysyłkowa w wersji ustawy o VAT, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r., nie będzie już określona osobnymi przepisami, natomiast podlegać będzie pod ogólne zasady.

Zatem, zgodnie z nowym art. 19a ust. 1, obowiązek podatkowy powstawać będzie z chwilą dokonania dostawy towaru albo wykonania usługi. W przypadku sprzedaży wysyłkowej może zatem okazać się, że przedsiębiorca będzie musiał wykazać już dokonaną transakcję, mimo iż w rzeczywistości nie otrzymał jeszcze należności. Dlatego też niezwykle istotne stanie się poprawne i rzetelne dokumentowanie dostawy przez firmy kurierskie oraz Pocztę Polską - to od ich dokumentacji zależeć będzie, kiedy przedsiębiorca zostanie zobowiązany do uiszczenia podatku należnego. Przez dokonanie dostawy towaru należy bowiem w takiej sytuacji rozumieć jego dostarczenie przez kuriera do finalnego odbiorcy.

Warto natomiast pamiętać, że w nowym roku będzie dalej obowiązywał zapis dotyczący zaliczek i przedpłat – art.. 19a ust 8. Zatem, jeśli przedsiębiorca otrzyma zapłatę jeszcze przed wydaniem towaru kontrahentowi, jego obowiązkiem będzie rozliczenie w tym okresie podatku VAT należnego.