Poradnik Przedsiębiorcy

Strefy ekonomiczne do 2026 roku

Specjalne strefy ekonomiczne mają istnieć co najmniej do 2026 roku, a nie - jak deklarowano wcześniej - do roku 2020. To dobra wiadomość dla przedsiębiorców, którzy korzystają lub zamierzają korzystać z preferencyjnych warunków prowadzenia własnej firmy w tych regionach. Jednak wraz z wydłużeniem okresu istnienia stref ekonomicznych pojawiły się zapowiedzi zmian - i to na gorsze - funkcjonowania przedsiębiorstw w strefie - ostrzegają eksperci. 

Strefy ekonomiczne - o co tyle szumu?

Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych - pod różnymi względami - warunkach. Przede wszystkim dochody osiągnięte z działalności prowadzonej na terenie SSE podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym (CIT lub PIT). Stanowi to regionalną pomoc publiczną, która służy przyspieszeniu rozwoju najsłabiej rozwiniętych regionów UE poprzez wspieranie inwestycji oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z tymi inwestycjami.

To nie wszystkie udogodnienia, z jakich korzysta przedsiębiorca prowadzący działalność w SSE. Do tego dochodzą jeszcze m.in. zwolnienia z podatku od nieruchomości, darmowa pomoc w załatwianiu formalności związanych z inwestycją. Jak więc widać - jest o co walczyć.

Obecnie na terenie Polski znajduje się 14 specjalnych stref ekonomicznych

Pomoc dla firm w strefach ekonomicznych

W zależności od poziomu rozwoju gospodarczego danego województwa względem UE oraz wielkości przedsiębiorstwa -  firmy mają możliwość uzyskania pomoc na poziomie 10-50 proc.

Mniejsza pomoc dotyczyć regionów, w których sytuacja ekonomiczna jest niezła, w związku z czym zakłada się, że firmy są w stanie samodzielnie radzić sobie z prowadzeniem swojej działalności. Dodatkowo, przedsiębiorstwo, które chce działać w SSE, musi udowodnić, że bez pomocy państwa nie będzie w stanie rozpocząć inwestycji, nie mówiąc już o jej utrzymaniu. Oznacza to utrudnienia w dostępie do SSE dla większych przedsiębiorstw, które mają środki na inwestycję, ale po prostu chcą oszczędzać lub przeznaczyć je na inne cele.