0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek
System Ognivo

Serwis główny

System Ognivo – sposób działania i korzyści

0

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR), czyli kluczowy podmiot infrastruktury polskiego systemu płatniczego stworzył system Ognivo. Jest to aplikacja elektroniczna służąca do wymiany online informacji o rozliczeniach międzybankowych oraz obsługi składanych reklamacji i zapytań związanych z tymi rozliczeniami. Przeczytaj, jakie jeszcze instytucje są uprawnione do korzystania z tego narzędzia oraz jakie korzyści daje system Ognivo.

System Ognivo – po co został stworzony?

Aplikacja Ognivo to narzędzie, które umożliwia szybką i bezpieczną komunikację online między bankami a podmiotami, które uprawnione są do uzyskiwania informacji obejmowanych tajemnicą bankową. Pozwala także na komunikację między bankami. System Ognivo usprawnia proces realizacji zapytań i reklamacji prowadzony przez banki – kiedyś takie procesy odbywały się w formie papierowej. Sprawia, że przepływ informacji między wszystkimi posiadaczami usługi jest szybka.

Instytucje uprawnione do korzystania z systemu Ognivo:

 • banki,
 • ZUS,
 • Poczta Polska,
 • Urzędy skarbowe,
 • izby celne,
 • administracyjne organy egzekucyjne,
 • komornicy.

System Ognivo to jedyna aplikacja, która umożliwia w bezpieczny i szybki sposób wymieniać informację między wyszczególnionymi powyżej organami a uczestnikami rozliczeniowego systemu Euro Elixir i Elixir.

Jakie moduły znajdują się w systemie Ognivo?

Na oficjalnej stronie KIR (informacja z dnia 14 stycznia 2020 roku) zostały wyszczególnione takie składowe systemu Ognivo jak:

 • Moduł do awaryjnego kopiowania plików BIF.
 • Moduł monitoringu sald systemów rozliczeniowych Elixir i Euro Elixir.
 • Moduł reklamacji i zapytań.
 • Moduł reklamacji płatności mobilnych.
 • Moduł monitoringu Express Elixir.
 • Moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty.
 • Moduł do obsługi przenoszenia rachunków i usług płatniczych.
 • Moduł poszukiwania rachunków bankowych dłużników.
 • Moduł do obsługi zajęć wierzytelności z rachunku bankowego.
 • Moduł do obsługi Centralnej Informacji o rachunkach.
 • Moduł rozrachunku IRGiT (Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych).

Operatorem systemu Ognivo jest Krajowa Izba Rozliczeniowa, która zapewnia w pełni zaufaną platformę komunikacyjną, a także pełni rolę pośrednika w wymianie informacji, jak np. Poczta Polska, gdy dochodzi do wymiany korespondencji papierowej między bankiem a klientem. Warto jeszcze wiedzieć, że KIR nie posiada dostępu do informacji o rachunkach bankowych ani danych osobowych, które związane są z pojawiającymi się zapytaniami.

Zalety systemu Ognivo – co daje użytkownikom?

Korzystanie z systemu Ognivo umożliwia:

 • Skrócenie czasu potrzebnego na wymianę informacji, np. komornik uzyskuje w krótkim czasie informacje o konkretnym dłużniku, dzięki czemu szybciej może wszcząć postępowanie egzekucyjne.
 • Oszczędność – nie trzeba wysyłać korespondencji papierowej (płacić za usługę wysłania, kopertę i papier).
 • Bieżące monitorowanie wysłanych reklamacji i zapytań np. pracownik ZUS widzi, jaki jest aktualny status wysłanego zapytania.

Co więcej, system Ognivo jest zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013 tj.
„certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie zbioru wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji w organizacji; jego poszczególne rozdziały określają m.in. politykę bezpieczeństwa, klasyfikację aktywów organizacji i bezpieczeństwa osobowego oraz sposoby kontroli dostępu, rozwoju i utrzymania systemu”.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów