Poradnik Przedsiębiorcy

Szkolenia ze środków trwałych już od 13.02

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki zaprasza na szkolenia ze środków trwałych.

Środki trwałe stanowią nieodłączny element funkcjonowania niemal każdego przedsiębiorstwa. Odpowiedzią na liczne problemy praktyczne dotyczące ewidencji i rachunkowości środków trwałych są szkolenia przygotowane i prowadzone przez ekspertów w dziedzinie rachunkowości i księgowości. Prowadzący są autorami projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Środki trwałe”, opracowanego na zlecenie Komitetu Standardów Rachunkowości i Banku Światowego.

Oferta szkoleń:

Krajowy Standard Rachunkowości nr 11: Środki trwałe, Łódź, 13-14.02.2018, 6-7.03.2018

Środki trwałe w budowie, Łódź, 13.02.2018, 4.04.2018

Środki trwałe dla służb technicznych, Łódź, 14.03.2018, 25.06.2018

Kontakt:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

tel. 42 635 50 51

e-mail: rekrutacjawz@uni.lodz.pl