Szkolenie dane osobowe – zmiany w prawie pracy

Wielkość tekstu:

Dane osobowe – zmiany w prawie pracy

Dlaczego szkolenie dane osobowe – zmiany w prawie pracy jest ważne? 21 lutego 2019 roku Sejm uchwalił przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, które wprowadzają kolejne zmiany w prawie pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu. 

Jaki jest cel szkolenia dane osobowe - zmiany w prawie pracy?

Nowe przepisy nie dają jednoznacznych rozwiązań. Damy Ci narzędzia, dzięki którym będziesz wiedzieć jak poradzić sobie z problemami, np.:                        

 • jakich informacji możesz udzielić bankowi odnośnie swojego pracownika, który stara się o kredyt?
 • jak weryfikować referencje pracownika i pozyskiwać informacje o nim?           
 • jak współpracować z agencjami rekrutacyjnymi, agencjami pracy tymczasowej itp. (kto jest administratorem danych osobowych tych osób?,  kto odpowiada za działanie takiego pracownika jak np. wyciek danych z winy tego pracownika?)

oraz wiele wiele innych.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

 • działy HR,
 • dyrektorzy i managerzy,
 • wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek styczność z danymi pracowników (od momentu publikacji ogłoszenia o pracę, do wypowiedzenia umowy).

Zmiany prawne mające wpływ na przetwarzanie danych w rekrutacji i zatrudnieniu:

Nowe przepisy prawa pracy wprowadzają szereg zmian związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kandydatów, dotyczących w szczególności:

 • zakresu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osób ubiegających się o zatrudnienie oraz pracowników,
 • dopuszczalności przetwarzania danych za zgodą pracownika,
 • dopuszczalności przetwarzania danych wrażliwych pracownika, jak również danych dotyczących karalności,
 • dopuszczalności przetwarzania danych biometrycznych pracownika w związku z kontrolą dostępu,
 • stosowania monitoringu w miejscu pracy,
 • obowiązku nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 • przetwarzania danych zawartych w orzeczeniach o zdolności do pracy,
 • przetwarzaniu danych w związku z przyznawaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rezultat szkolenia:

Uczestnicy szkolenia dane osobowe – zmiany w prawie pracy uzyskają praktyczną wiedzę w zakresie stosowania przepisów RODO oraz przepisów prawa pracy dotyczących przetwarzania danych osobowych pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie, a także uzyskają odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych w obszarze HR, takie jak między innymi:

 • Jakie dane osobowe można przetwarzać bez zgody kandydata lub pracownika, a jakie jedynie za jego zgodą?
 • Jak zapewnić, aby zbieranie danych od kandydatów było zgodne z prawem?
 • Jak polecać kandydatów w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych?
 • Czy można żądać od kandydata przedstawienia zaświadczenia o niekaralności?
 • Jak przygotować klauzulę informacyjną dla kandydata i pracownika zgodną z RODO i przepisami prawa pracy?
 • Jaki jest dopuszczalny okres przechowywania danych osobowych kandydatów i pracowników?
 • Kto powinien mieć dostęp do danych osobowych kandydatów i pracowników?
 • W jakich sytuacjach należy zawierać umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?
 • Jak sprawdzić, czy umowa powierzenia zaproponowana przez kontrahenta spełnia wymogi RODO?
 • Jakie informacje należy przechowywać w aktach osobowych pracowników?
 • Co zrobić, jeżeli dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych?
 • Jak przekazywać i otrzymywać dane od agencji pracy tymczasowej, agencji zatrudnienia, agencji rekrutacyjnych i innych podmiotów świadczących usługi związane z rekrutacją i zatrudnieniem w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych?

Korzyści dla pracodawcy:

Przeszkolenie pracowników, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych przetwarzają dane osobowe kandydatów i pracowników, stanowi jeden ze środków organizacyjnych, którego zastosowanie przyczyni się do przetwarzania danych w organizacji zgodnie z RODO oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Przeszkolenie pracowników pozwoli na ograniczenie ryzyka związanego z naruszeniem bezpieczeństwa danych przez pracownika, co może doprowadzić do przeprowadzenia kontroli przez PUODO, jak również nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w wysokości do 2% lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego lub w wysokości do 10 000 000 EUR lub do 20 000 000 EUR (w zależności od rodzaju naruszenia).

Jaka jest wartość szkolenia dane osobowe – zmiany w prawie pracy?

First minute do 31 marca: 1590 zł + 23% VAT

Wartość szkolenia od 1 kwietnia: 1890 zł + 23% VAT

Trener szkolenia: Karolina Kulikowska

Posiada bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów zgodności z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Brała udział w ponad 50 projektach dostosowawczych do wymogów RODO podmiotów z branży ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, e-commerce, medialnej, produkcyjnej, motoryzacyjnej, energetycznej, budowlanej i innych. Świadczy na rzecz klientów ZP usługi bieżącego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych, obejmujące także przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu.

Data:  17 – 18.04.2019 roku

Miejsce: Warszawa

Cena:  do 31 marca – 1590zł

od 1 kwietnia – 1890 zł

Zapisy i agenda dostępne są na stronie wydarzenia.

Dołącz do wydarzenia na fb

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów