Poradnik Przedsiębiorcy

Ubezpieczenie NNW - co obejmuje, czy warto je wykupić?

Właściciele pojazdów muszą obowiązkowo zawrzeć umowę ubezpieczenia OC, ale także mogą korzystać z polis dobrowolnych. Mowa tutaj o autocasco, assistance, ale również NNW, które jednak dostępne jest nie tylko dla właścicieli pojazdów. Jaką ochronę ubezpieczeniową możesz sobie zapewnić, jeśli zawrzesz umowę ubezpieczenia NNW?

Ubezpieczenie NNW – co to jest?

NNW to skrót od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeśli posiadasz ubezpieczenie NNW, to otrzymasz świadczenie finansowe, kiedy doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku komunikacyjnego. Przede wszystkim należy jednak zaznaczyć, że ochrona obejmuje nie tylko zdarzenia, do których doszło podczas jazdy pojazdem, ale również wypadki, które miały miejsce w czasie wsiadania i wysiadania z niego, zatrzymania lub postoju pojazdu, jak i wtedy, gdy auto było naprawiane na trasie. Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej jest również śmierć zwierzęcia domowego, który był przewożony samochodem wskazanym w polisie. Co istotne, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko kierowcę pojazdu, ale również pasażerów.

Wysokość świadczenia, jakie możesz otrzymać, jeśli nastąpi zdarzenie objętego ochroną, zależy od sumy ubezpieczenia oraz od uszczerbku na zdrowiu wyrażonego w procentach. W przypadku śmierci ubezpieczonego wskazane przez niego osoby otrzymają 100 proc. wysokości sumy ubezpieczenia. Zanim zdecydujesz się na dane ubezpieczenie NNW, sprawdź, jaki jest jego zakres terytorialny. Czy polisa zapewnia ochronę wyłącznie w Polsce, czy również w innych krajach Europy? Jeśli zaś obejmuje państwa Starego Kontynentu, to czy na pewno wszystkie? Czy nie obowiązują wykluczenia w przypadku wybranych krajów?

Wybierając ubezpieczenie NNW, warto zwrócić szczególną uwagę na wspomnianą sumę ubezpieczenia. Jeśli będzie ona niska, to jednocześnie bardzo mała będzie ochrona ubezpieczeniowa. Jeśli suma wyniesie 10 tys., a uszczerbek na zdrowiu zostanie oceniony na 3 proc., to poszkodowany otrzyma świadczenie w wysokości 300 zł. Jeżeli jednak suma ubezpieczenia zostanie ustalona na 100 tysięcy, to wypłacona kwota będzie już 10 razy wyższa.

NNW – co jeszcze warto wiedzieć?

Plusem ubezpieczenia NNW jest to, że możesz zawrzeć dowolną ilość umów i jeśli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, to przysługuje ci odszkodowanie z każdej z polis. Co więcej, jeśli jesteś poszkodowanym w zdarzeniu drogowym, to otrzymasz odszkodowanie z OC sprawcy, ale w dalszym ciągu możesz również uzyskać świadczenie z NNW.

W przypadku NNW również obowiązują pewne wyłączenia odpowiedzialności, z którymi możesz się zapoznać w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia, jeśli:

  • Ubezpieczony w chwili wypadku nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, o ile miało to związek z powstaniem następstw nieszczęśliwego wypadku.
  • W pojeździe podczas wypadku przebywało więcej osób niż to wynika z maksymalnej liczby miejsc, zapisanej w dowodzie rejestracyjnym, o ile miało to związek z powstaniem następstw nieszczęśliwego wypadku.
  • Pasażer jechał z kierowcą, który prowadził samochód po spożyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, po spożyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, chyba że nie miało to wpływu na dojście do zdarzenia.

Jeśli nastąpi zdarzenie objęte ochroną, to powinieneś zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego i wtedy, o ile wszystko będzie w porządku, otrzymasz świadczenie. Warto brać pod uwagę również inne ubezpieczenia dobrowolne, takie jak np. assistance. Pojazd może przestać działać z wielu powodów, czasami wystarczy przegrzany silnik. Tymczasem mając odpowiedni wariant takiej ochrony, uzyskasz pomoc ubezpieczyciela w przypadku awarii czy wypadku auta i nie tylko.

Tekst zewnętrzny, artykuł partnera