Poradnik Przedsiębiorcy

Ujednolicenie elektronicznych ksiąg podatkowych ułatwi kontrolę

Obecnie z biegiem czasu coraz więcej rzeczy staje się elektronicznych - także kontrole podatkowe. Przeprowadzane przez urzędników z wykorzystaniem Internetu i oprogramowania komputerowego, e-kontrole stanowią coraz większą konkurencję dla klasycznych metod weryfikacji danych. Sprawdź na czym polega ujednolicenie elektronicznych ksiąg podatkowych.

Dotychczas po otrzymaniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli oraz wezwania do przekazania dokumentów podatnicy przesyłali ją w różnych formatach. Najczęściej wykorzystywany jest w tym celu nieedytowalny format pdf.

Obecnie w projekcie założeń do nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa pojawił się pomysł na wprowadzenie nowego formatu, ujednoliconego i wymaganego zawsze podczas kontroli. Docelowo format miałby być zdatny do edycji, dzięki czemu zawarte np. w księgach podatkowych dane byłyby łatwiejsze do podsumowania i skontrolowania, czy stworzone na ich podstawie obliczenia są zgodne z rzeczywistością.

Projekt nowelizacji zakłada, że nowy format powstałby jako Jednolity Plik Kontrolny. Koncepcja ta, opracowana przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, jest obecnie z powodzeniem stosowana w wielu krajach Unii Europejskiej. Czas pokaże, czy równie dobrze sprawdzi się wśród polskich organów skarbowych.