Poradnik Przedsiębiorcy

Ulga na terminal i promowanie sprzedaży bezgotówkowej – Polski Ład

Resort finansów zapowiada wprowadzenie kolejnej ulgi dla przedsiębiorców w ramach Polskiego Ładu. Ulga na terminal ma zachęcić do przyjmowania zapłaty od klienta w formie płatności elektronicznych, np. kartą płatniczą. Jak ma działać? Czy firmy rzeczywiście coś zyskają? Odpowiadamy w artykule.

W jakim celu powstanie ulga na terminal?

Mimo że stale przybywa miejsc, w których można dokonać płatności bezgotówkowej, np. blikiem czy za pomocą karty płatniczej, to nadal wiele punktów, szczególnie mniejsze sklepy, nie ma terminala lub skutecznie zniechęca klienta do zapłaty w formie bezgotówkowej. Dlaczego? Jest to spowodowane nie tylko wysoką ceną terminala, ale i prowizją, jaką opłaca się za zrealizowanie transakcji za jego pośrednictwem.

Jak ma działać ulga na terminal?

Ulga na terminal ma wprowadzić dwa rozwiązania, w ramach których wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego będą:

  •  zaliczane w 100% do kosztów uzyskania przychodów,

  • ponownie odliczane od dochodu w ramach ulgi podatkowej.

Ulga na terminal ma przysługiwać podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych, według podatku liniowego i skali podatkowej. Nie obejmie zatem firm rozliczających się za pomocą ryczałtu.

Prawo do ulgi będzie odnosić się do tych wydatków, które zostały poniesione w roku podatkowym, w którym podatnik zapewnił możliwość przyjmowania płatności za pośrednictwem terminala i wydatków poniesionych w roku następującym bezpośrednio po nim. Oznacza to, że ulga na terminal ma obowiązywać tak długo, jak długo firma będzie ponosić koszty związane z terminalem.

W uzasadnieniu do ustawy można przeczytać: „Jeżeli zatem np. podatnik poniesie wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych w roku 2022, to prawo do ulgi będzie mu przysługiwało w rozliczeniu za rok 2022 i 2023. Wydatki poniesione w 2022 roku podatnik odliczy od podstawy obliczenia podatku w zeznaniu składanym za 2022 rok, a wydatki poniesione w 2023 roku podatnik odliczy w zeznaniu składanym za 2023 rok. Jeżeli podstawa obliczenia podatku nie pozwoli na odliczenie w całości wydatków poniesionych w 2022 roku w zeznaniu składanym za 2022 rok, to nieodliczoną część poniesionych wydatków podatnik będzie mógł odliczyć w zeznaniach składanych za rok 2023, 2024 i 2025. Nieodliczoną część wydatków poniesionych w 2023 roku podatnik będzie miał prawo odliczyć w zeznaniach składanych za rok 2024, 2025 i 2026.

Dodatkowym benefitem dla firm rozliczających transakcje bezgotówkowo ma być szybszy zwrot podatku VAT. Jeśli większość obrotu z konsumentami z sektora B2C będzie odbywać się w takiej formie, to zwrot nastąpi cztery razy szybciej – już w ciągu 15 dni.

Ulga na terminal – czy będzie limit?

W projekcie ustawy podatkowej „Polski Ład” resort zapowiada, że ulga na terminal nie będzie bez limitu. Podatnik odliczy od podstawy opodatkowania maksymalnie 1000 zł w danym roku podatkowym. Natomiast ten, który dobrowolnie zrezygnuje z przysługującemu mu zwolnienia z kasy rejestrującej, będzie mógł odliczyć do 2500 zł.

Mały podatnik a ulga na terminal

Ulga na terminal ma dać jeszcze więcej benefitów małym podatnikom, którym będzie przysługiwało prawo do zwrotu VAT w ciągu 15 dni. Odliczą oni 200% wydatków poniesionych na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu. Natomiast kwota ta nie będzie mogła przekroczyć 2 tys. zł rocznie.