Poradnik Przedsiębiorcy

Umiejętne budowanie dialogu daję przewagę konkurencyjną

Artykuł zewnętrzny

Autorka: Diana Borowiecka, BIG InfoMonitor

Odpowiednio prowadzony dialog z otoczeniem biznesowym jest ważnym narzędziem budowania wartości firmy i skutecznego zarządzania ryzykiem. W dzisiejszym niestabilnym i zmiennym świecie, w którym różne grupy przedsiębiorców mają odmienne, często przeciwstawne interesy, coraz większego znaczenia nabierają narzędzia wspierające, potwierdzające jakość oferowanych usług oraz stabilność finansową. Umożliwiają one firmom z jednej strony ograniczanie ryzyka prowadzonych działań biznesowych, a w wypadku jego zaistnienia pozwalają zmniejszyć ewentualne straty i zapobiec utracie płynności finansowej. Z drugiej zaś, umożliwiają im odkrycie obszarów znaczącej przewagi konkurencyjnej i wizerunkowej.

Użyj odpowiednich narzędzi

Narzędziami, które mogą pomóc w monitorowaniu i unikaniu ryzyka finansowego są certyfikaty, dokumenty potwierdzające rzetelność i solidność w biznesie. Z inicjatywy BIG InfoMonitor, BIK oraz ZBP powstał Program Firma Wiarygodna Finansowo, w ramach którego każdy rzetelny przedsiębiorca może otrzymać skuteczne narzędzie potwierdzające jego finansową przewagę. Program jest propozycją sektora finansowego na trudne czasy kryzysu i odpowiedzią na potrzeby rynku – w tym potrzebę związaną z rzetelnością i solidnością przedsiębiorców.

W ramach Programu, uczestnicy uzyskują Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, który jako jedyny na rynku dokumentuje fakt braku zaległych zobowiązań wobec innych kontrahentów i całego sektora bankowego. Ponadto Program skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów oraz akceptują Deklarację Uczestnika Programu.

Deklaracja Uczestnika Programu Firma Wiarygodna Finansowo

 1. Przestrzegam prawa i zasad odpowiedzialnego biznesu;
 2. Płacę w terminie;                                                         
 3. Nie mam zaległości płatniczych figurujących w rejestrach dłużników;
 4. Uważnie zarządzam swoją płynnością finansową;
 5. Dbam o pozytywną historię kredytową mojej firmy;
 6. Nie zadłużam się ponad miarę;
 7. Staram się wypracować zysk z moich działań;
 8. Zapewniam moim pracownikom odpowiednie warunki pracy i płacy;
 9. Dbam o reputację i markę mojej firmy;
 10. Dążę do współpracy tylko z firmami wiarygodnymi finansowo;
 11. Honoruję certyfikaty wydane w ramach Programu Firma Wiarygodna Finansowo.

Firma, która chce uzyskać certyfikat musi działać co najmniej od 6 miesięcy i nie może posiadać zaległości płatniczych. Warunkiem spełnienia kryterium jest brak odnotowanych zaległości firmy i właściciela firmy w Rejestrze Dłużników BIG oraz bazach BIK i ZBP. Jeśli firma przejdzie pozytywną weryfikację, otrzyma oryginał dokumentu, a także dostęp do certyfikatu on-line. Jej klienci i kontrahenci po wpisaniu numeru NIP będą mogli sprawdzać ważność i autentyczność certyfikatu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu w serwisie www.BIG.pl/certyfikat. Certyfikat przyznawany jest na rok. Po roku dana firma może przedłużyć umowę, jeśli oczywiście nadal spełnia wymagane kryteria. Jest to nowoczesne narzędzie dostępne w pełni przez Internet.