Uprawnienia urzędów skarbowych – jeszcze większe po Polskim Ładzie!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polski Ład i uszczelnienia podatkowe to nie tylko zmiany w podatkach. Projekt ma również rozszerzyć uprawnienia urzędów skarbowych. Czego mogą się spodziewać przedsiębiorcy? Sprawdźmy, jak nie dać się zaskoczyć funkcjonariuszom skarbówki!

Uprawnienia urzędów skarbowych do nabyć sprawdzających

W ramach projektu „Polski Ład” urząd skarbowy będzie mógł sprawdzić, czy przedsiębiorca rejestruje sprzedaż na kasie fiskalnej i czy na bieżąco wydaje paragony. Mimo tego, że funkcjonariusz udający klienta musi posiadać legitymację służbową i stałe upoważnienie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika UCS, to nie ma on obowiązku legitymowania się przed rozpoczęciem czynności. Uprawnienia urzędów skarbowych pozwolą na to, aby okazanie legitymacji nie było obowiązkiem przed rozpoczęciem kontroli, a mogło nastąpić po jej zakończeniu. Podobnie będzie to wyglądać z pouczeniem o prawach i obowiązkach sprawdzanego.

Polski Ład wprowadzi uprawnienia urzędów skarbowych do przeprowadzania kontroli, podczas których urzędnik będzie odgrywał rolę tajemniczego klienta.

Jak napisało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu: „Czynność ta nie będzie miała charakteru kontroli podatkowej ani kontroli celno-skarbowej w rozumieniu obowiązujących przepisów, dzięki czemu będzie mniej sformalizowana, a tym samym szybka do przeprowadzenia i nieuciążliwa dla podatników”.

Nowe uprawnienia urzędów skarbowych skutkować będą sporządzeniem notatki, jeśli nie wykryje się nieprawidłowości, bądź sporządzeniem protokołu, gdy jednak funkcjonariusz przyłapie firmę na niewłaściwym postępowaniu.

Uprawnienia urzędów skarbowych a przebieg kontroli

Nabycie sprawdzające ma nie wykluczać możliwości przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej lub kontroli podatkowej w zakresie prawidłowości ewidencjonowania. Nowe uprawnienia urzędów skarbowych pozwolą funkcjonariuszom na nabycie towaru, a następnie jego zwrot. Sprzedający ma obowiązek wydać towar, wystawić paragon fiskalny, a następnie przyjąć zwrot towaru i oddać pieniądze. MF przewiduje, że jednostkowa wartość zakupu powinna wynosić około 50 zł.

Jakie są jeszcze nowe uprawnienia urzędów skarbowych?

Nowe uprawnienia urzędów skarbowych to nie tylko kontrole przez tajemniczego klienta. Jeżeli podatnik będzie winien skarbówce ponad 10 tys. zł, to funkcjonariusze będą także mogli zajmować ruchomości na poczet prowadzonej wobec niego egzekucji administracyjnej. Przykładowo mogą to być: komputer, samochód, maszyny czy sprzęt biurowy. Ruchomości, jakie będzie mógł zająć urząd skarbowy na czas kontroli, to nie tylko własności kontrolowanego, ale i posiadłości innych osób. Takie zajęcie będzie mogło trwać do 96 godzin z możliwością przekształcenia w zajęcie egzekucyjne.

Nowe uprawnienia urzędów skarbowych pozwolą na zajmowanie ruchomości, do 96 dni, nie tylko kontrolowanego, ale i posiadłości innych osób.

Projekt wprowadzający nowe uprawnienia urzędów skarbowych jest w trakcie drugiego czytania w Sejmie. Przedsiębiorcy obawiają się, czy zbierane przez US dane są odpowiednio wykorzystywane i analizowane. Na uwagę zasługuje też sposób prowadzenia procesu legislacyjnego. Projektowane uprawnienia urzędów skarbowych nie były przedyskutowane z przedsiębiorcami.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów