Poradnik Przedsiębiorcy

Warsztaty samochodowe obowiązkowo z kasą fiskalną od 2015?

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na lata 2015/2016. Zgodnie z projektem, bez względu na wysokość obrotów, obowiązek posiadania kasy fiskalnej od 2015 r. będzie dotyczył między innymi  przedsiębiorców, którzy prowadzą warsztaty samochodowe.

Kasa fiskalna od 2015 - projekt rozporządzenia

Obecne Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących będzie obowiązywać do końca roku 2014, dlatego też resort finansów przygotował nowy projekt na kolejne dwa lata - 2015 i 2016.

W dalszym ciągu będzie obowiązywał limit w wysokości 20 tys. złotych, uprawniający do korzystania ze zwolnienia. W projekcie również pojawił się zapis, zgodnie z którym, bez względu na ten limit, kasę fiskalną będą musiały obowiązkowo posiadać wszystkie warsztaty samochodowe, gabinety lekarskie, dentystyczne, kosmetyczne czy kancelarie prawne.  

Organy podatkowe zamierzają normalizować kwestię opodatkowania poprzez eliminację potencjalnych oszustw ze strony podatników. Ponadto regulacje z tego projektu mają za zadanie uszczelnić system kontroli, co w konsekwencji zasili budżet państwa.

Dla kogo obowiązkowa kasa fiskalna?

Zgodnie z projektem rozporządzenia obowiązkowa kasa fiskalna od 2015 r. czeka przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczą usługi:

  • naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

  • wymiany opon lub kół,

  • badań i przeglądów technicznych pojazdów,

  • opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

  • prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,

  • fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,

  • gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w stołówkach uczniowskich i studenckich,

  • dostawy perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów.

Podsumowując, w odniesieniu do powyższego zapisu przedsiębiorcy, którzy świadczą wymienione usługi zostaną bezwzględnie objęci koniecznością ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej od 2015 r. Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą po 31 grudnia 2014 r., którzy będą wykonywali czynności wyżej wymienione, zostaną zobligowani do zarejestrowania kasy fiskalnej w ciągu 2 miesięcy, następujących po miesiącu, w którym rozpoczęli wykonywanie tych czynności.