Poradnik Przedsiębiorcy

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - definicja i przykłady

5) krótkoterminowego wynajmu środków transportu - za miejsce świadczenia należy uznać miejsce, w którym środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy,

Przykład 6.

Polski przedsiębiorca wynajął na 5 dni auto na terytorium Francji od hiszpańskiego kontrahenta.

Wówczas zastosowanie będzie miał art. 28j ustawy o VAT. Jeśli auto zostało oddane do dyspozycji na terytorium Francji, to usługa krótkoterminowego wynajmu podlega opodatkowaniu właśnie we Francji.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług a moment powstania obowiązku podatkowego

Podatnik powinien określić moment powstania obowiązku podatkowego, który zwykle jest tożsamy z chwilą wykonania usługi. Natomiast, gdy wcześniej otrzymano całość lub część zapłaty, moment powstania obowiązku podatkowego wystąpi z chwilą jej wpływu.

Przykład 7.

Polskie przedsiębiorstwo wykonało w marcu usługę remontu budynku na terenie Czech, na rzecz tamtejszego kontrahenta. Zapłatę otrzymano w maju. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wykonania usługi. Polski podatnik powinien wykazać daną transakcję w deklaracji VAT oraz VAT-UE za marzec.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - usługi podlegające opodatkowaniu w Polsce

W przypadku, gdy usługa świadczona jest na rzecz zagranicznego kontrahenta, jednak miejsce świadczenia danej usługi znajduje się na terytorium Polski, transakcja powinna zostać opodatkowana zgodnie z krajowymi zasadami opodatkowania, a więc odpowiednią stawką VAT.

Powyższa zasada może mieć zastosowanie, np. w przypadku świadczenia usług transportowych pasażerów na terenie Polski czy usług remontowych. Obowiązek podatkowy należy ustalić w momencie wykonania usługi albo otrzymania całości lub części zapłaty.

Jak wystawić fakturę sprzedaży usług dla unijnego kontrahenta w systemie wFirma.pl?

System wFirma.pl w prosty i szybki sposób umożliwia wystawienie faktury, która dokumentuje wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług.

Wystawienie faktury przez czynnego podatnika VAT

Po dokonaniu rejestracji dla celów wewnątrzwspólnotowych należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK VAT i zaznaczyć okno PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W UE (VAT-UE).

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - podatnik vat

Następnie, w celu wystawienia faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ i uzupełnić dane kontrahenta.

Następnie należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i wybrać walutę oraz język, w którym dokument ma zostać wystawiony.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - wystawienie faktury VAT

Należy pamiętać, aby wystawiając fakturę, wybrać odpowiednią stawkę VAT. Przy wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług, dla których podatnikiem jest nabywca, należy wybrać stawkę: nie podl. UE.

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - wybór stawki VAT

Na wystawionej fakturze sprzedaży pojawi się dodatkowy opis “odwrotne obciążenie”. Natomiast przed numerem NIP sprzedawcy pojawi się prefiks PL. Dokonując sprzedaży usług na rzecz unijnego kontrahenta, należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym informację podsumowującą VAT-UE.

Wystawienie faktury przez podatnika zwolnionego z VAT

Przedsiębiorca, który korzysta ze zwolnienia z VAT, świadcząc usługi na rzecz kontrahentów z krajów UE, zobowiązany jest do dokonania rejestracji do transakcji unijnych. Rejestracji dokonuje się na formularzu VAT-R, w części C.3 formularza.

Po dokonaniu rejestracji należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » FIRMA » PODATKI » PODATEK VAT, zaznaczając opcję: PRZEDSIĘBIORCA ZAREJESTROWANY W UE (VAT UE).

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - nievatowiec

Fakturę należy wystawić poprzez zakładkę: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » WYSTAW FAKTURĘ (bez VAT).

Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług - faktura bez vat