Poradnik Przedsiębiorcy
wFirma.pl - logo

Serwis główny

wFirma.pl

System przeznaczony do samodzielnego prowadzenia księgowości (KPiR oraz ryczałt) oraz kadr, a także gospodarki magazynowej i fakturowania. Wyposażony w wewnętrzny komunikator, za pomocą którego kadra specjalistów zapewnia wsparcie w obsłudze systemu.

  • 5/5 (3)
0

Program umożliwia prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów, ewidencji przychodów dla ryczałtowców oraz rejestrów VAT. Użytkownicy mają możliwość wyboru jednego z dwóch dostępnych pakietów:

  • Zarządzanie sprzedażą

  • Księgowość online

Dodatkowo, dla osób prowadzących gospodarkę magazynową, do każdego pakietu istnieje możliwość jego rozbudowy o moduł “Magazyn”.

Dużym atutem serwisu są jego stałe aktualizacje, które zapewnia dostawca oprogramowania. Odbywają się one cyklicznie - cztery razy w roku - i są odpowiedzią na potrzeby użytkowników względem rozwoju platformy i zmian w prawie podatkowym.

Księgowość online

System wyposażony został we wszystkie niezbędne narzędzia, które służą do prawidłowego prowadzenia księgowości podatkowej w firmie. W ramach wybranego pakietu użytkownicy mają możliwość generowania oraz wysyłki e-deklaracji i raportów JPK bezpośrednio do odpowiednich urzędów czy ZUS-u. Ułatwieniem dla osób prowadzących biznes jest funkcja szybkiego księgowania wydatków. Na podstawie danych kontrahenta oraz określenia, czego dokładnie dotyczy faktura i na jaką kwotę została wystawiona, system automatycznie zaksięguje wydatek. Jednym z dodatków do księgowości online jest system OCR, pozwalający na sczytywanie danych faktury ze skanu lub zdjęcia, bez konieczności ręcznego wprowadzania informacji z dokumentu. Dane te są następnie przetwarzane i bezpiecznie archiwizowane.

Program do fakturowania

System wFirma.pl został wyposażony w specjalny moduł, który stanowi skuteczne narzędzie do wystawiania wszystkichwszytskich rodzajów faktur. Użytkownik współpracujący z zagranicznymi kontrahentami ma możliwość wystawiania faktur dwujęzycznych. Program umożliwia wybór szablonu faktury, a także jego modyfikację zgodnie z potrzebami użytkownika.

Rozbudowany magazyn

Moduł magazynowy dostępny w systemie przeznaczony jest dla podatników VAT i pozwala na pełne zarządzanie gospodarką magazynową w firmie. Główną funkcją magazynu jest możliwość optymalizowania stanów magazynowych poprzez definiowanie progów i automatyczne zamówienia u dostawców. System wyposażony jest w funkcję automatycznych zamówień brakujących towarów i umożliwia kompletację jednego produktu z wielu, dbając o utrzymanie odpowiednich stanów magazynowych. Umożliwia także wykonanie analiz zakupów i sprzedaży oraz pozwala na wygenerowanie raportów i dokumentów magazynowych.

Księgowość

System CRM

W ramach wybranego pakietu użytkownikom udostępniany jest moduł CRM, który służy do zarządzania relacjami z kontrahentami. Wszystkie dane kontrahentów zaciąganie są do systemu z GUS na podstawie numeru NIP. System CRM pozwala także na gromadzenie informacji o klientach wraz z przypisanymi do nich dokumentami. Jedną z podstawowych funkcji systemu CRM jest elektroniczne archiwum dokumentów, powiązanych z kontrahentami, dzięki któremu użytkownik ma możliwość szybkiego wyszukania danych. Użytkownik zyskuje także możliwość tworzenia i przypisywania dowolnej liczby zadań do pracowników oraz kontrahentów. Wyznaczanie priorytetów oraz określenie terminów wykonania zadań pozwala na sprawne zarządzanie biznesem.

Program do fakturowania

Kadry i płace

System wFirma.pl umożliwia prowadzenie obsługi kadrowej i płacowej w firmie. Dzięki integracji z systemami zewnętrznymi, użytkownik ma możliwość m.in. szybkiego i bezpiecznego wysłania deklaracji do ZUS-u czy przesyłania deklaracji rocznych do US. Prowadzenie akt osobowych, tworzenie list płac czy obsługa umów o pracę i cywilnoprawnych odbywa się w chmurze, dzięki czemu użytkownik ma dostęp do wprowadzonych danych niezależnie od czasu i miejsca. System umożliwia także generowanie i wydruk wszystkich druków kadrowych niezbędnych w codziennej pracy.

Kasa/bank

Moduł kasowy dostępny w systemie jest w pełni zintegrowany z e-bankowością Alior Bank, umożliwiając pełną wymianę danych. W przypadku szeregu innych banków, eksportowanie danych zgromadzonych w pliku CSV i ich importowanie jest w pełni zautomatyzowane, a serwis sam dopasuje wykonane operacje na koncie bankowym do dokumentów utworzonych w programie.

Kadry i płace