Poradnik Przedsiębiorcy

Wieloletni Plan Finansowy dla Polski na lata 2019-2022

Wieloletni Plan Finansowy Państwa (WPF) uchwalany przez Radę Ministrów do końca kwietnia danego roku, stanowi podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. WPF dotyczy przede wszystkim następujących obszarów:

 • założeń makroekonomicznych, PKB;
 • finansów publicznych;
 • uszczelniania systemu podatkowego.

Realizacja działań zaplanowanych w WPF leży głównie po stronie Ministra Finansów. Przyjrzyjmy się, jakie działania na lata 2019-2022 są zapowiadane i rozważane przez Ministerstwo, które zainteresują każdego przedsiębiorcę.

Obowiązkowy Split payment

Planuje się, aby obowiązkowy split payment objął przede wszystkim transakcje, których przedmiotem są:

 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych;
 • węgiel i produkty węglowe;
 • maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria.

Planowane jest również umożliwienie opłacania z rachunku VAT innych podatków oraz składek ZUS.

Rozpatrywana data wdrożenia tego rozwiązania to 1 stycznia 2020 roku.

Więcej na temat przeczytasz w artykule: Obowiązkowy split payment

Test przedsiębiorcy

Test przedsiębiorcy ma być rozwiązaniem, które będzie weryfikować, czy dana osoba faktycznie prowadzi działalność, czy tylko ją pozoruje, aby korzystać z różnych preferencji. W Wieloletnim Planie Finansowym zostało podkreślone, iż celem prowadzenia testu ma być „ograniczenie skali zjawiska nieuprawnionego kwalifikowania przychodów otrzymywanych przez osoby fizyczne do źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza” i w efekcie ograniczenie arbitrażu podatkowego i dualizmu rynku pracy”.

W związku z planowanym wprowadzeniem testu przedsiębiorcy (który oficjalnie może przybrać inną nazwę) rozważana jest zmiana art. 5b ustawy o PIT, który definiuje co nie jest działalnością gospodarczą.

Planowana data wdrożenia tego rozwiązania zaproponowana w WPF to 1 stycznia 2020 roku, jednak wypowiedzi rządowe zmieniają się na temat wprowadzenia tego narzędzia. Jednym razem Ministerstwo potwierdza, a  innym razem zaprzecza, mówiąc, że test przedsiębiorcy nie zostanie wprowadzony, ale mają zostać wypracowane zasady egzekwowania obowiązującego prawa.

O teście przedsiębiorcy pisaliśmy wcześniej w artykule: Czy test przedsiębiorcy sprawdzi, kto faktycznie prowadzi działalność? 

Ulga „bez PIT dla młodych” i wyższe koszty uzyskania przychodu dla wszystkich

Z ulgi „bez PIT dla młodych” będą mogły skorzystać osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej).

Z PIT będą zwolnione przychody do wysokości 42 764 zł w roku podatkowym. Ten limit będzie obowiązywać niezależnie od liczby etatów lub liczby pracodawców. Przy wyższych zarobkach to dopiero nadwyżka (ponad 42 764 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Ulga wejdzie w życie 1 października 2019 roku i będzie mieć zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 października 2019 roku.

Młody pracownik w zeznaniu rocznym za 2019 rok otrzyma zwrot podatku od przychodu uzyskanego w ostatnim kwartale 2019 roku (zwrot z tytułu ulgi dla młodych). Limit stosowania ulgi w 2019 roku to 10 691 zł (czyli 1/4 limitu rocznego 42 764 zł).

O tzw. zerowym PIT pisaliśmy już w artykule: Zerowy PIT na młodych pracowników oraz wyższy KUP - rewolucyjne zmiany 

Nowa 17-procentowa stawka podatku

Zmiana ta ma wejść w życie 1 stycznia 2020 roku i dotyczyć przychodów poniesionych od 1 stycznia 2020 roku.

Niższa stawka PIT będzie dotyczyć wszystkich podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej, czyli dla osób uzyskujących przychody:

 • ze stosunku pracy,

 • z działalności wykonywanej osobiście,

 • z działalności gospodarczej osób fizycznych – w tym w formie spółek osobowych,

 • z emerytury i renty,

 • z praw majątkowych.

Nowa skala ma wyglądać następująco:

Źródło: Wieloletni Plan Finansowy opracowany przez MF


Wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego VAT niektórych branż

Wyłączenie ze zwolnienia podmiotowego w VAT ma dotyczyć branż wrażliwych na oszustwa, czyli podmiotów:

 • dokonujących dostaw na odległość (sprzedaż internetowa) niektórych towarów wrażliwych na oszustwa w grupowaniach PKWiU 20.42.1 (m.in. preparaty kosmetyczne i toaletowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, RTV i AGD),  

 • sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli,  

 • świadczących usługi ściągania długów.

Planowany termin wdrożenia tego rozwiązania to 1 lipca 2019 roku.

Zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenie społeczne

Planuje się, aby od 1 stycznia 2020 roku składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe była odprowadzana od całości przychodu, analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Przypomnijmy, że aktualnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie może w roku kalendarzowym przekroczyć trzydziestokrotności miesięcznego wynagrodzenia. Kwota rocznego ograniczenia w 2019 roku to zatem 142 950 zł (4765*30).

Więcej o górnym limicie składek na ubezpieczenia społeczne można przeczytać w artykule: Ubezpieczenie społeczne - wymiar składek i ograniczenie rocznej podstawy 

Ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

To wprowadzenie działań w zakresie podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu umów „śmieciowych” tj. umów zlecenie i o dzieło, których celem jest:  

 • uszczelnienie systemu poboru składek na ubezpieczenia społeczne od umów śmieciowych,  
 • ograniczenie unikania płacenia składek polegającego na zawieraniu umów śmieciowych zamiast umów o pracę,  
 • poszerzenie bazy przychodów z umów śmieciowych, od których płacone są składki na ubezpieczenia społeczne.

Zaproponowana data wejście w życie  to 1 stycznia 2020 roku.

Uszczelnienie opłaty recyklingowej

Nowe zasady dla opłaty recyklingowej od 1 września 2019 roku to:

 • rozszerzenie opłaty recyklingowej na torby powyżej 50 mikrometrów,
 • opłata ma być uiszczana co miesiąc.

Stawka opłaty ma pozostać bez zmian.

Obecne zasady opłaty recyklingowej znajdą Państwo w artykule: Opłata recyklingowa a reklamówki i opakowania jednorazowe

Przebudowa modelu funkcjonowania OFE

Zmiany obejmą:

 • przekształcenie Powszechnych Towarzystw Emerytalnych w Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych;,

 • przeniesienie środków z OFE na indywidualne konta emerytalne (IKE),

 • pozostawienie składki, które obecnie jest przekazywana do OFE, w powszechnym obowiązkowym systemie emerytalnym – przekierowanie jej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany w powyższych obszarach są zaplanowane i przyjęte przez rząd jako Wieloletni Plan Finansowy dla Polski na lata 2019-2022. Kolejny etap to skierowanie poszczególnych zmian (pojedynczo) pod obrady parlamentu. Zatem proponowane daty wejścia w życie, jak i wyżej wymienione rozwiązania, mogą ulec zmianie, zostać zmodyfikowane lub ostatecznie odrzucone. Mogą również zostać przez parlament przyjęte. Nie pozostaje nam nic innego, jak śledzić procedurę legislacyjną rządu.