Poradnik Przedsiębiorcy

Wykreślenie spółki z KRS 2015

Z początkiem stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o KRS, która ma na celu usprawnienie działania sądów rejestracyjnych, obniżenie kosztów poniesionych w wyniku prowadzonych postępowań oraz zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Nowelizacja ustawy o KRS - cele

Nowelizacja ustawy o KRS ma ułatwić oczyszczenie rejestru z danych niedziałających spółek. Ich majątek ma zostać przekazany do Skarbu Państwa. Dzięki zmianom wprowadzonym w ustawie sądy rejestrowe zostaną odciążone i skupią uwagę przede wszystkich na podmiotach, które rzeczywiście uczestniczą w obrocie gospodarczym i prawnym, a także zostaną uproszczone procedury wykreślanie martwych podmiotów z KRS.

Nowelizacja ustawy o KRS - aktywni przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy, którzy działają na rynku, muszą koniecznie pamiętać o obowiązkach rejestrowych, m.in. o złożeniu wniosku o zmianę wpisu, o załączeniu sprawozdań finansowych. Ich niedopilnowanie może skutkować wszczęciem procedury rozwiązania spółki przez sąd rejestrowy i automatycznie - wykreślenie z KRS.

Postępowanie likwidacyjne nie będzie wtedy potrzebne. Jeśli firmy chcą uniknąć utraty osobowości prawnej i majątku na rzecz Skarbu Państwa, muszą pamiętać o dopełnieniu najpóźniej do 31 grudnia 2015 r. wszystkich zaległych obowiązków rejestrowych.

Nowelizacja ustawy o KRS - działalność prowadzona w spółkach

Nawet projektowe spółki “uśpione” muszą mieć pewność, że dokonały wszystkich obowiązków rejestrowych. Warto sprawdzić również, czy kontrahenci nie zostali wykreśleni z KRS.  

Jeśli tak się stanie, przedsiębiorcy mają prawo dochodzić długów od Skarbu Państwa w przeciągu roku od tego daty wykreślenia.

Skarb Państwa ponosi ograniczoną odpowiedzialność za nabyte mienie w stosunku do wierzycieli nieuczciwych kontrahentów. Wszelkie sprawy dotyczące gospodarowania zajętego mienia prowadzi starosta.

Nowelizacja ustawy o KRS a spółki widmo

Przed nowelizacją ustawy o KRS bardzo trudne było zamknięcie niewypłacalnej spółki, której nie było stać nawet na postępowanie upadłościowe. Spółki wydmuszki zagrażały pewności obrotu, ponieważ przez wielu były wykorzystywane do prowadzenia działalności niezgodnych z prawem.