Poradnik Przedsiębiorcy

Wykup z leasingu a Polski Ład – jak ominąć nowe przepisy?

W związku z zapowiadanymi zmianami odnośnie wykupu z leasingu w ramach tzw. Polskiego Ładu pojawia się coraz więcej pytań co do „obejścia” nowych zmian. Poniżej przedstawiamy ostatnio omawiane rozwiązanie, które pozwoli na wykup z leasingu bez stosowania zmian w związku z Polskim Ładem.

Wykup z leasingu – jak jest, a jak będzie?

Aktualnie podatnik, który zawarł umowę leasingu operacyjnego na firmę i dokonuje wykupu z leasingu, może ustalić, że wykup ten jest do majątku prywatnego i tym samym nie służy już działalności gospodarczej. Wtedy też można sprzedać wykupiony majątek prywatnie po 6 miesiącach od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (wykup prywatny), czyli przeniesienie prawa do własności bez odliczania na gruncie podatku VAT i PIT.

Natomiast po wejściu Polskiego Ładu nie będzie już możliwe wykupienie przedmiotu leasingu prywatnie. Po zmianach wykup zawsze będzie stanowił majątek firmowy. Wówczas – jeśli chcielibyśmy sprzedać go prywatnie – aby nie musieć płacić podatku dochodowego, należałoby poczekać aż 6 lat, licząc 5 lat od następnego roku po roku, w którym majątek został wykupiony.

Nie będzie więc już możliwe ominięcie opodatkowania sprzedaży wykupionego majątku na gruncie podatku dochodowego w krótkim czasie. A bardzo często zdarza się, że podatnik, gdy już ma możliwość wykupu, woli sprzedać leasingowany majątek i rozpocząć leasing nowego, lepszego sprzętu.

Wykup z leasingu – jak „obejść” Polski Ład?

W związku z zapowiadanymi zmianami pojawił się pomysł, aby ominąć przepisy za pomocą wcześniejszego wykupu przedmiotu leasingu, jeśli docelowo wykup miałby miejsce po wejściu w życie nowych przepisów.

Polski Ład w tym zakresie miałby obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku. W stosunku do wykupionego majątku po tym terminie będą więc obowiązywały nowe zasady opodatkowania sprzedaży wykupionego majątku wycofanego do majątku prywatnego.

Rozwiązanie to na pewno będzie skuteczne, jeśli pojazd wykupiony zostanie do 31 grudnia 2021 roku. Wówczas możliwe będzie rozliczenie sprzedaży wykupionego przedmiotu leasingu do majątku prywatnego bez opodatkowania podatkiem dochodowym, jeśli sprzedaż nastąpi 6 miesięcy od miesiąca wykupu.
Wadą powyższego rozwiązania jest z pewnością konieczność podpisania aneksu do umowy leasingu, co wiązać się będzie na pewno z dodatkowymi obciążeniami zawartymi w umowie leasingowej. Przed decydowaniem się na szybszy wykup z leasingu zalecamy więc przeglądanie umowy i przeliczenie, czy takie rozwiązanie znacznie nie obciąży posiadanych funduszy.
Należy również pamiętać, że na dzień dzisiejszy nie ma pewności, czy nowe przepisy faktycznie zaczną obowiązywać już w styczniu 2022 oraz czy ostatecznie pozostaną w takiej formie. Warto w tym zakresie monitorować nasze kolejne publikacje.