Poradnik Przedsiębiorcy

Limity dla małych podatników VAT na przestrzeni lat

Przeliczenia powyższych kwot wyrażonych w euro należy dokonać według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego - w zaokrągleniu do pełnych tysięcy.

Termin ten w 2013 roku przypadł na pierwszego października, kiedy to zgodnie z tabelą NBP nr 190/A/NBP/2013 średni kurs euro wyniósł 4,2230 zł. Zatem limit obowiązujący od początku 2014 roku będzie wynosił:

1 200 000 euro x 4,2230 zł = 5 067 600 zł, po zaokrągleniu: 5 068 000 zł.

Natomiast dla podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie oraz pozostałych wymienionych powyżej limit sprzedaży po przeliczeniu będzie wynosił:

45 000 euro x 4,2230 zł = 190 035 zł, po zaokrągleniu: 190 000 zł.

Dla przypomnienia warto dodać, iż limit dla małych podatników VAT obowiązujący podatników do końca 2013 roku wynosił 4 922 000 zł, zatem w roku 2014 wzrósł  o 146 000 zł.

Dane limity dla małych podatników VAT dotyczą sprzedaży w danym roku kalendarzowym.

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą korzysta w 2013 roku ze statusu małego podatnika VAT i rozlicza się metodą kasową. W listopadzie danego roku uzyskał sprzedaż przekraczającą limit 4 922 000 zł, jednak nie spowoduje to utraty statusu po zakończeniu kwartału, ponieważ od nowego roku będzie obowiązywał już nowy limit, wynikający z podwyższenia kursu euro.