Poradnik Przedsiębiorcy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - wzór z omówieniem

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach - co warto wiedzieć?

  1. Odmowa wystawienia takiego dokumentu może zostać potraktowana jako działanie na szkodę pracownika - pracodawca nie może zatem odmówić wystawienia zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.  

  2. O ile pracodawca nie uregulował tej kwestii w regulaminie zakładu pracy lub innych wewnętrznych aktach, nie ma jednej ustalonej gdzieś procedury wnioskowania o zaświadczenie.

  3. Nie istnieje limit zaświadczeń, o które może w ciągu roku wnioskować pracownik. Pracodawca ma obowiązek wydać zaświadczenie za każdym razem, kiedy podwładny o to wnosi.

  4. W przypadku, gdy zapisujemy dziecko do przedszkola lub kupujemy towary na raty, możemy się liczyć z tym, że będziemy musieli przedłożyć zaświadczenie. Jego brak  może się negatywnie odbić na decyzji (odmowa miejsca w placówce bądź odmowa zakupu ratalnego), ale nie wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

  5. Sytuacją, w której możemy ponieść konsekwencje prawne z powodu niezłożenia zaświadczenia, jest postępowanie sądowe. Nieprzedłożenie zaświadczenia o zatrudnieniu lub zarobkach, jeżeli nakaże nam to sąd podczas sprawy rozwodowej lub o alimenty, może skutkować nałożeniem przez sąd grzywny za zatajenie dochodów.

Do pobrania:

pdf
Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.pdf druk do ręcznego wypełnienia
doc
Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.doc edytowanie, wydrukowanie, zapisywanie