Poradnik Przedsiębiorcy

Zawieszenie działalności gospodarczej a metoda kasowa w VAT

Rozliczam się z podatku VAT według metody kasowej, czyli jeżeli otrzymam płatność za wystawioną fakturę sprzedaży, to wtedy dopiero rozliczam w deklaracji i opłacam VAT. Moje pytanie wynika z faktu, że od przyszłego miesiąca zawieszam działalność gospodarczą, a z racji tego, że mam wiele nieopłaconych należności, zastanawia mnie fakt rozliczenia tego wszystkiego. Co powinienem zrobić w sytuacji, gdy po zawieszeniu działalności otrzymam jakąś płatność? Czy rozliczać od tej transakcji podatek VAT w momencie otrzymania płatności, czy dopiero po odwieszeniu działalności?

Arkadiusz, Opole

 

W przypadku gdy stosowana jest metoda kasowa w VAT obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży powstaje w momencie otrzymania zapłaty z wyjątkiem sytuacji, gdy transakcja jest dokonywana na rzecz osób prywatnych lub firm, które nie są czynnymi podatnikami VAT. Wtedy bowiem obowiązek podatkowy powstaje w 180 dniu od daty wykonania usługi lub dostarczenia towarów. Zatem mimo że sprzedawca nie otrzymał zapłaty, musi rozliczyć i zapłacić podatek VAT od tej transakcji.

W czasie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

  • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

  • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Jak zostało nadmienione, przedsiębiorca ma prawo w czasie zawieszenia przyjmować należności powstałe przed datą zawieszenia działalności oraz powinien wypełniać obowiązki nałożone na niego przepisami prawa. Co za tym idzie, jeżeli podatnik rozliczający się metodą kasową z VAT przyjmie zapłatę za fakturę wystawioną przed zawieszeniem działalności, powinien wykazać tę kwotę w deklaracji VAT za okres, w którym tę zapłatę otrzymał. W takiej sytuacji, mimo zawieszenia działalności, powinno się złożyć i deklarację VAT oraz opłacić podatek z niej wynikający.