Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiany podatkowe w 2021 roku – najważniejsze regulacje

Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów księgowych, podmiotów rozliczających podatek VAT i CIT. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wdrożone w 2020 roku, również w wyniku pandemii oraz zmiany, do których należy się przygotować w 2021 roku. Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych przy zmianach podatkowych wydaje się być także nad wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, mając na względzie nadciągający kryzys finansowy oraz istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości podatkowej.

Termin szkolenia: 10.12.2020 

Prowadzący: Małgorzata Rzeszutek - ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.

Cena dla czytelników Poradnika Przedsiębiorcy - 350 PLN

Program szkolenia:

JPK_7M/V7K - stosowanie przez podmiot nowej struktury w kontekście zamknięcia roku i rozliczenia podatku VAT

 • weryfikacja transakcji pod kątem grup towarowo-usługowych za okres październik-grudzień,
 • analiza sprzedaży fiskalizowanej z punktu widzenia oznaczeń w JPK_V7M/V7K i zgodności z paragonami i fakturami do paragonów,
 • zasady i procedura nakładania kar w wysokości 500 zł za błędy popełnione, jakie najczęstsze typy błędów wymagają korekty,
 • Centralny Rejestr Danych Podatkowych i jego zastosowanie przez urzędy skarbowe w zakresie analizy danych wysyłanych przez podmioty w JPK.

SLIM VAT - Zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r. i ich zastosowanie w podmiocie

 • Zniesienie obowiązku uzyskania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej:
  - warunek rozliczenia korekt in minus przez sprzedawcę w miesiącu wystawienia,
  - dokumentacja uprawniająca do rozliczenia wystawionej korekty,
  - skutki dla nabywcy towarów lub usług a obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez oczekiwania na fakturę korygującą.
 • Zasady rozliczania faktur korygujących.
 • Kursy walut – nowe zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych. 
 • WIS – wprowadzenie terminu ważności WIS.
 • Wydłużenie terminu na odliczenie podatku naliczonego. 
 • Usługi noclegowe – odliczenie podatku naliczonego przy usługach refakturowanych.
 • Zmiany w obowiązkowej płatności podzielonej:
  - wyłączenie obowiązku MPP przy kompensatach innych niż kodeksowe,
  - nowe brzmienie załącznika nr 15 (dostosowanie do PKWiU 2015).
 • Zmiany w limicie przekazywanych prezentów w kontekście ich opodatkowania.

Estoński CIT i jego zastosowanie w spółce od 2021 roku:

 • podmioty uprawnione i nieuprawnione do ryczałtu,
 • ograniczenie w zakresie struktury własnościowej i bezpośrednich powiązań kapitałowych,
 • limit przychodowy,
 • warunki dotyczące zatrudnienia i struktury przychodów,
 • zróżnicowanie opodatkowania tzw. małych podatników i pozostałej kategorii podatników,
 • kryterium dynamiczne dotyczące nakładów inwestycyjnych,
 • przedmiot opodatkowania i określenie podstawy opodatkowania w nowym podatku,
 • znaczenie ujęcia księgowego dla rozliczenia podatkowego,
 • co z ulgami i rozliczaniem straty podatkowej przy estońskim CIT?
 • odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego.

Spółki komandytowe - Co z nimi, kiedy zmiany w opodatkowaniu?

 • zmiany w 2021 r. a rok obrotowy spółki komandytowej,
 • co ze spółkami jawnymi, czy będą podatnikami CIT?,
 • co z zasadami odpowiedzialności wspólników i członków zarządu wobec kontrahentów i  Skarbu Państwa po zmianach?,
 • jakie czynności restrukturyzacyjne należy podjąć w spółce komandytowej?,
 • zasady opodatkowania w 2021 roku poszczególnych wspólników spółki komandytowej.

Czas trwania 

 • 9:00-10:30 I część szkolenia
 • 10:30-10:45 Przerwa
 • 10:45-12:00 II część szkolenia
 • 12:00-12:15 Przerwa
 • 12:15-13:00 III część szkolenia