Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiany w prawie spadkowym, które nastąpiły w 2015 r.

Po nowelizacji kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 539) w przypadku niezłożenia oświadczenia przez spadkobiercę w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia informacji o tytule powołania do spadku, spadkobierca przyjmie z mocy prawa spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Prawo spadkowe przed zmianami 

Przed wprowadzonymi zmianami główną zasadą byłą dziedziczenie spadku wprost, co oznaczało, że w przypadku gdy spadkobierca nie złożył stosownego oświadczenia (tzn. oświadczenia o  przyjęciu bądź odrzuceniu spadku) w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o powołaniu do dziedziczenia, to zgodnie z prawem nabywał on spadek wprost to znaczy bez żadnych ograniczeń a w szczególności bez ograniczeń w zakresie dziedziczenia długów spadkowych.

Zmiany w prawie spadkowym 

Radykalne zmiany w prawie spadkowym przyniosły szereg udogodnień dla spadkobierców. Najważniejszą i zarazem najkorzystniejsza zmianą jest zmiana zasady dotyczącej przyjęcia spadku w przypadku milczenia spadkobiercy (tzn. nie podjęcia żadnej czynności w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o dziedziczeniu). Przyjęcie i ustanowienie zasady dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza oznacza ograniczenie odpowiedzialności za długo spadkowe do wartości otrzymanego majątku spadkowego. Ustawodawca decydując się na zmianę przepisów prawa spadkowego kierował się przede wszystkim dobrem przyszłych spadkobierców, bowiem rozwiązanie przewidziane w ówczesnych obowiązujących przepisach nie chroniły należycie spadkobierców przed niespodziewaną odpowiedzialnością za długi spadkowe przewyższające wartość otrzymanego spadku.

Czy zmiany w prawie spadkowym dotyczą też zabezpieczenia spadku?

Inne, niemniej ważne zmiany w prawie spadkowym wprowadzone nowelizacją kodeksu cywilnego są przepisy związane z zabezpieczeniem spadku. Obecnie spadkobierca może sam dokonać spisu inwentarza majątku. Ponadto znacznej zmianie uległy przepisy normujące koszty sądowe w sprawach spadkowych. Obecnie pokrycie kosztów sądowych jest możliwe bezpośrednio z otrzymanego (odziedziczonego) w spadku majątku, co stanowi ważne udogodnienie dla spadkobierców.