Poradnik Przedsiębiorcy

Zmieni się limit kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę!

Sejmowa Komisja ds. Petycji chce zwiększyć skuteczność egzekucji sądowej i administracyjnej. Dlatego złożyła projekt nowelizacji ustawy - Kodeks pracy, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Zaproponowana zmiana wpłynie na limit kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę!

Obecny limit kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń zależy od kwoty wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w danym roku.

Art. 87(1) par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy określa, że wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Wynagrodzenie minimalne nie uchroni przed egzekucją

W nowelizacji jest propozycja zmiany art. 87(1) par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Dzięki takiej zmianie kwotą wolną od potrąceń będzie kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości 85 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatkowy zmieniony ma też zostać art. 125 par. 2 Kodeksu karnego wykonawczego, który sprawi że z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, będzie wolne od egzekucji jedynie w 50% nie zaś jak obecnie jest 60%. 

Przyczyn wprowadzania zmian

Jak podkreślają autorzy projektu, obecnie wiele osób unika regulowania swoich zobowiązań innych niż należności alimentacyjne, podejmując fikcyjne zatrudnienie z wynagrodzeniem minimalnym, które jest wolne od potrąceń, a otrzymuje pozostałą części wynagrodzenia w sposób nierejestrowany.

Ponadto za taką zmianą przemawia ciągły wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia, którego kwota coraz bardziej zbliża się do mediany wynagrodzenia, a zatem do zarobków osiąganych przez znaczną część społeczeństwa, oddalając się w ten sposób od kwoty uznawanej za minimum egzystencji. Stawia to dłużników w sytuacji uprzywilejowanej wobec części społeczeństwa, która musi z analogicznego wynagrodzenia ponosić bieżące wydatki również na obsługę zaciągniętych zobowiązań.

Zdaniem autorów projektu dłużnicy przestaną być chronieni, a polepszy się sytuacja ich wierzycieli.

Limit kwoty wolnej od potrąceń z wynagrodzenia za pracę ma za zadanie chronić dłużników i zapewnić im środki do egzystencji. Jednak w ostatnich latach ta ochrona jest nadużywana. Proponowana zmiana zdecydowanie może polepszyć sytuację wierzycieli, bowiem długi będą w końcu ściągalne.