Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Biel Katarzyna

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Kto może stara się o świadczenie pielęgnacyjne? Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej w celu sprawowania osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną. Czy jednak zawsze je otrzymamy? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Podstawa wynagrodzenia chorobowego po zmianie etatu

Podstawa wynagrodzenia chorobowego po zmianie etatu pracownika Jak ustalana jest podstawa wynagrodzenia chorobowego po zmianie etatu? Przeczytaj artykuł i sprawdź jak się zmienia! czytaj dalej

Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy - czy to możliwe?

Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy - czy to możliwe? Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy czyli czy osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenie ma prawo do świadczeń chorobowych? Jakie powinno się spełnić warunki? Przeczytaj artykuł i sprawdź, czy każdy zleceniobiorca może otrzymać zasiłek chorobowy! czytaj dalej

Urlop wychowawczy pracownika - jakie dokumenty do ZUS

Urlop wychowawczy - co należy dostarczyć do ZUS? Komu przysługuje urlop wychowawczy? Czy każdy pracodawca ma obowiązek udzielenia takiego urlopu? Ekspert odpowiada! czytaj dalej

Przeliczenie podstawy zasiłku po zmianie etatu z powodu koronawirusa

Przeliczenie podstawy zasiłku po zmianie etatu z powodu koronawirusa - na czym polega? Pandemia koronawirusa wpłynęła na wiele aspektów życia społecznego i zawodowego. Zmiany dotknęły również zasad wyliczania świadczeń chorobowych. Sprawdź, kiedy ma miejsce przeliczenie podstawy zasiłku po zmianie etatu z powodu koronawirusa! czytaj dalej
2021-02-05

Prawo pracy

Emerytura KRUS – jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać?

Emerytura KRUS – jakie warunki trzeba spełnić, aby ją uzyskać? Rolnicy, którzy opłacają składki na ubezpieczenia społeczne, mogą starać się o różnego rodzaju świadczenia z tego tytułu. Emerytura KRUS przyznawana jest tylko na wniosek zainteresowanego. Jakie warunki należy spełnić, by mieć do niej prawo? Sprawdź! czytaj dalej
2021-02-05

Urlopy i inne

Kiedy możliwa jest rezygnacja z urlopu wychowawczego?

Rezygnacja z urlopu wychowawczego Przepisy przewidują że możliwa jest rezygnacja z urlopu wychowawczego jednak dopiero po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy. W jakim terminie należy powiadomić pracodawcę? Czy może on odmówić? Przeczytaj i poznaj odpowiedzi na te pytania! czytaj dalej

Czy zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia wpływa na datę rozwiązania umowy?

Zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia - czy przerywa bieg wypowiedzenia? Czy zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia przeszkadza w rozwiązaniu umowy? Odpowiadamy na to pytanie! czytaj dalej

Etat i działalność - składki przedsiębiorcy po zakończeniu umowy o pracę

Etat i działalność - składki przedsiębiorcy po zakończeniu umowy o pracę Jak wyliczyć składki przedsiębiorcy po zakończeniu umowy o pracę? Sprawdź, nasz ekspert odpowiada na pytanie czytelnika! czytaj dalej

Płaca minimalna - zamiana stawek a aneksy dla pracowników

Płaca minimalna - zmiany wynagrodzeń a aneksy dla pracowników Czy, gdy wzrasta płaca minimalna należy podpisywać aneksy z pracownikami zarabiającymi najniższa krajową? Sprawdź! czytaj dalej