Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Zespół AVAILO

Upadłość a świadczenie przedemerytalne dla przedsiębiorcy

świadczenie przedemerytalne W jakich sytuacjach przedsiębiorcy przysługuje świadczenie przedemerytalne? Spełnienie jakich kryteriów jest niezbędne, aby świadczenie otrzymać? Czy upadłość prowadzonej działalności jest jednym z nich? Odpowiedzi na pytania znajdziesz w artykule! czytaj dalej

Rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej

rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych Praca, która jest wykonywana przez pracownika ponad obowiązujące go normy czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Jakie występują rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych? Przeczytaj nasz artykuł i znajdź odpowiedź na to pytanie! czytaj dalej

Tymczasowe aresztowanie pracownika a obowiązek ponownego zatrudnienia

tymczasowe aresztowanie pracownika Co do zasady, pracownika i pracodawce łączy stosunek pracy oparty o umowę o pracę. Jakie skutki może wywołać tymczasowe aresztowanie pracownika? Czy pracodawca jest zobowiązany do ponownego zatrudnienia pracownika? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się! czytaj dalej
2020-01-29

Prawo spółek

Prosta spółka akcyjna – nowy podmiot w Kodeksie spółek handlowych

prosta spółka akcyjna Od marca w obrocie gospodarczy pojawi się nowy typ spółki kapitałowej - prosta spółka akcyjna. Z nowej regulacji będzie mógł skorzystać każdy przedsiębiorca. Czym dokładnie będzie charakteryzować się prosta spółka akcyjna? Odpowiadamy w artykule! czytaj dalej

Kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy Prawo przedsiębiorców

kontrola przedsiębiorcy Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z możliwością zetknięcia się przedsiębiorcy z różnymi kontrolami. Jak powinna przebiegać kontrola i czy można się jej sprzeciwić? Sprawdź, kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy prawo przedsiębiorców! czytaj dalej

Konsekwencje karno skarbowe nieprzekazywania JPK do właściwego organu

Konsekwencje karno skarbowe nieprzekazywania JPK Jednolity plik kontrolny to księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych, przekazywane. W naszym artykule odpowiadamy jakie są konsekwencje karno skarbowe nieprzekazywania JPK do właściwego organu! Sprawdź! czytaj dalej
2020-01-24

Ochrona danych

Obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - dla kogo?

obowiązek wpisu do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych CRBR to system, który gromadzi oraz przetwarza informacje o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Kto ma obowiązek wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych? Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Jak się przygotować do sprawy w sądzie z innym przedsiębiorcą – po nowelizacji KPC w zakresie spraw gospodarczych

jak się przygotować do sprawy Nowelizacja KPC wprowadziła kilka zmian w zakresie spraw gospodarczych. Jakie są obowiązki przedsiębiorców w związku z prowadzoną sprawą w sądzie przeciwko innemu przedsiębiorcy? Jak się przygotować do sprawy? Odpowiedzi znajdziesz w artykule! czytaj dalej

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej która nigdy nie dopełniła obowiązku zarejestrowania działalności gospodarczej

ogłoszenie upadłości osoby fizycznej Zdarza się, że osoba fizyczna prowadzi firmę, ale nigdy nie dokonała jej faktycznej rejestracji. Czy wówczas może ogłosić upadłość? Sprawdź ogłoszenie upadłości osoby fizycznej która nigdy nie dopełniła obowiązku zarejestrowania działalności gospodarczej! czytaj dalej

Rekompensata za ponoszone przez wierzycieli koszty odzyskiwania należności w związku z opóźnieniami w płatnościach

koszty odzyskiwania należności Czy wierzyciel ma możliwość żądania od dłużnika zwrotu dodatkowych kosztów związanych z opóźnieniami w płatnościach? Rekompensata za ponoszone przez wierzycieli koszty odzyskiwania należności w związku z opóźnieniami w płatnościach - dowiedz się więcej! czytaj dalej