Poradnik Przedsiębiorcy

Autor: Zespół wfirma.pl

Koszty stałe i zmienne - klasyfikacja kosztów w działalności

Koszty stałe a ich podział Podatnicy prowadzący działalność ponoszą koszty, które podzielić możemy na koszty stałe oraz koszty bezpośrednie. Podział ten ma szczególne znaczenie przy podejmowaniu decyzji w sprawie sprzedaży i produkcji. Sprawdź, czym charakteryzują się takie koszty! czytaj dalej

Odszkodowanie – czym jest i komu przysługuje?

Odszkodowanie - kiedy się należy? Przedsiębiorco, zastanawiasz się, czym jest odszkodowanie, jakie występują jego rodzaje oraz czym się różni od zadośćuczynienia? Sprawdź, komu przysługuje rekompensata za wyrządzone szkody lub krzywdy oraz jakie jej formy możemy wyróżnić! czytaj dalej
2019-06-26

Prawo spółek

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. za długi Stanowisko w zarządzie spółki z o.o. wiąże się nie tylko z prestiżem, lecz także z odpowiedzialnością. Odpowiedzialność zarządu spółki z o.o. może dotyczyć zobowiązań wobec wierzycieli, wspólników czy też samej spółki. Sprawdź jaki jest jej zakres! czytaj dalej

Tradycyjny podział na ATL i BTL a marketing XXI wieku

ATL i BTL - co znaczą te pojęcia? Co oznaczają popularne, głównie w języku branży marketingowej, skróty ATL i BTL? Skąd pochodzą te określenia? Czy są jeszcze aktualne i jakie działania kryją się pod nimi? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej o above the line i below the line. czytaj dalej

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Stawki ryczałtu a rodzaj wykonywanej działalności Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z najprostszych form opodatkowania. Wysokość stawki ryczałtu uzależniona jest od rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej. Dowiedz się, kto i kiedy może skorzystać z tego rodzaju opodatkowania! czytaj dalej

Opłata skarbowa - kto jest zwolniony z jej zapłaty?

Opłata skarbowa - kiedy występuje? Podczas załatwiania formalności urzędowych podatnik może zostać zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej. W zależności od przedmiotu sprawy wysokość opłaty skarbowej może się różnić. Czy i kiedy opłata skarbowa może nie być wymagana? Przeczytaj i sprawdź! czytaj dalej
2019-06-24

Wzory pism

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - wzór z omówieniem

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności - bezpłatny wzór Mimo rozwiązywania sporu przed sądem, dłużnik nie wykazuje zainteresowania spłatą długu? Wierzyciel powinien wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Pobierz darmowy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności w formacie DOCX oraz PDF. czytaj dalej
2019-06-21

Prawo pracy

Karta Dużej Rodziny – do jakich zniżek upoważnia?

Karta dużej rodziny - komu przysługuje? Rodziny posiadające co najmniej 3 dzieci powinny zastanowić się nad złożeniem wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny. Dokument ten uprawnia do korzystania ze zniżek i upustów na terenie całej Polski. Sprawdź, czym jest Karta Dużej Rodziny i do czego służy! czytaj dalej

Bankowy dowód wpłaty – czy może być podstawą do ujęcia kosztu w KPiR?

Bankowy dowód wpłaty - jakie elementy musi zawierać? Problemem wielu przedsiębiorców jest brak faktury dokumentującej poniesienie wydatku. Czy jest możliwe zatem ujęcie wydatku w księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodu zapłaty? Czy bankowy dowód wpłaty jest wystarczającym dokumentem? Sprawdź! czytaj dalej
2019-06-18

Prawo pracy

Kim jest asystent rodziny i na czym polega jego praca?

Asystent rodziny - kim jest i czym się zajmuje? Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej mogą ubiegać się o pomoc od gminy w postaci asystenta rodziny. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, kim jest asystent rodziny oraz na czym polega jego praca! czytaj dalej