Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły z cyklu Deregulacja zawodów

Deregulacja zawodów (cz. 17) - Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów

Deregulacja zawodów a diagnosta samochodowy Deregulacja zawodów objęła swym zasięgiem również zawód diagnosty uprawnionego do wykonywania badań technicznych pojazdów. Zobacz, jakie są proponowane zmiany w dostępie do tego zawodu po deregulacji zawodów! czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 16) - Rzeczoznawca samochodowy

Deregulacja zawodu rzeczoznawcy samochodowego co warto wiedzieć w ramach realizacji zapowiedzi zmian legislacyjnych, rząd wprowadza kolejną transzę deregulacji dostępu do zawodów - zmianami w II transzy został objęty rzeczoznawca samochodowy. Dowiedz się, jak obecnie wygląda dostęp do zawodu rzeczoznawcy samochodowego czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 15) - Szyper 1 klasy i 2 klasy w żegludze krajowej

W celu ułatwienia dostępu do wykonywania niektórych zawodów, rząd opracował listę profesji, które będą podlegać deregulacji. Druga transza deregulacji obejmuje ponad 90 specjalności, w tym zawód szypera żeglugi krajowej. Sprawdź! czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 13) - Uprawnienia urbanistyczne

Deregulacja zawodów a uprawnienia urbanistyczne Deregulacja zawodów ma na celu ułatwienie dostępu do wykonywania poszczególnych profesji. W tym celu znacznie ograniczane są wymagania do wykonywania określonych zawodów. W przypadku uprawnień urbanistycznych zostały one niemal zniesione! Sprawdź czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 12) - Architekt inżynier posiadający uprawnienia budowlane

Architekt inżynier a deregulacja zawodów Deregulacja zawodów w przypadku zawodu architekta inżyniera posiadającego uprawnienia budowlane wprowadziła znaczące zmiany w dostępie do tego zawodu. W tekście przedstawiamy porównanie wymogów sprzed i po deregulacji. Zobacz, co się zmieniło! czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 11) - Pilot samolotowy zawodowy oraz liniowy

Deregulacja zawodów - pilot samolotowy Deregulacja zawodów objęła również zawody, jakimi są zawodowy pilot samolotowy oraz pilot samolotowy lotniczy. Jakie obecnie wymagania powinni spełniać kandydaci chcący zostać królami podniebnych maszyn lotniczych? Jakie zmiany przyniosła deregulacja? czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 10) - Dyspozytor lotniczy

Deregulacja zawodów - dyspozytor lotniczy Deregulacja zawodów objęła również zawód dyspozytora lotniczego. Po deregulacji kandydat startujący na to stanowisko nie musi już bezwzględnie posiadać wykształcenia co najmniej średniego, teraz już wg prawa - wystarczające jest wykształcenie podstawowe. czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 9) - Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy - deregulacja W II transzy deregulacji zawodów wymagania zostały zmniejszone m.in dla zwodu, jakim jest broker ubezpieczeniowy. czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 8) - Aktuariusz

Aktuariusz - deregulacja Deregulacją zawodów został również objęty zawód, jakim jest aktuariusz. W ustawie deregulacyjnej zniesiono parę wymogów dla tego zawodu, dzięki czemu kandydaci na aktuariusza będą mogli szybciej wykonywać swoje zadania. czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 7) - Biegły rewident

Biegły rewident i deregulacja Deregulacja zawodów w 2014 roku objęła również profesję, jaką jest biegły rewident. Jakie zmiany dla rewidentów przyniosła ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów, czyli tzw. ustawa deregulacyjna? czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 6) - Agent Celny

Agent celny - po deregulacji Deregulacją zawodów w 2014 roku został również objęty zawód, jakim jest agent celny. Sprawdź, jakie należy posiadać kwalifikacje na agenta celnego. czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 5) - Zwrotniczy, mostowniczy, dróżnik

Deregulacja zawodów - zwrotniczy Deregulacja zawodów objęła również dróżnika obchodowego, zwrotniczego i mostowniczego. Przeczytaj, jakie wymogi muszą spełniać osoby kandydujące na powyższe stanowiska, jakie zmiany przyniosła ustawa deregulacyjna w powyższym zakresie? czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 3) - Przyjmujący zakłady wzajemne

Deregulacja zawodów, cz.3 - przyjmujący zakłady wzajemne Deregulacja zawodów, to uwolnienie niektórych profesji od nadmiernych wymagań dla kandydatów startujących na pewne stanowiska. Deregulacją objęto również zawód przyjmującego zakłady wzajemne i prowadzącego kolektury gier losowych. czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 2) - Doradca podatkowy

Doradca podatkowy po deregulacji Deregulacją zawodów w 2014 roku został również objęty zawód, jakim jest doradca podatkowy. Zobacz, jakie zmiany w uprawnieniach do zawodu przyniosła deregulacja. czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 1) - Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Deregulacja zawodów - usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Deregulacja zawodów ma na celu zmianę wymogów dostępu do wykonywania danych zawodów. W części przypadków, tak . jak w dostępie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zmiana polega na usunięciu barier w dostępie do zawodu. Sprawdź, co się zmieniło! czytaj dalej

Deregulacja zawodów (cz. 14) - Skoczek spadochronowy

Skoczek spadochronowy deregulacja zawodu Zakrojona na szeroką skalę deregulacja dostępu do zawodów ma na celu ułatwienie dostępu do określonych zawodów. Druga tura deregulacji obejmuje m.in. skoczka spadochronowego. Jakie wymagania musi spełniać przyszły skoczek spadochronowy? Sprawdź! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
Co zrobić w sytuacji, kiedy dłużnik wyzbywa się majątku? Jak można dochodzić roszczeń by odzyskać dług w takiej sytuacji?
Zobacz odpowiedź eksperta