Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły z cyklu Nowelizacja ustawy o PIT i CIT 2014

Odsetki od lokat firmowych w ujęciu ustawy o PIT i CIT (cz. 9)

odsetki od lokat firmowych Nowelizacja ustaw o PIT i CIT mająca wejść w życie od początku 2015 roku ujednolica przepisy wpływające na odsetki od lokat firmowych oraz sposoby ich rozliczania. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Zbycie majątku firmowego w ujęciu ustawy o PIT i CIT

zbycie majątku firmowego Rząd pracuje nad kolejnymi nowelizacjami ustaw podatkowych. Zmiany mają obejmować również zbycie majątku firmowego. Na jakie zmiany powinni przygotować się podatnicy? Chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych w ujęciu ustawy o PIT i CIT

Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych zostało unormowane wraz z nowelizacją ustawy o PIT i CIT. Na czym polega opodatkowanie spółek CFC oraz jaki był cel wprowadzenia regulacji? Dowiedz się czytając nasz artykuł! czytaj dalej

Ustalenie wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze w ujęciu ustawy o PIT i CIT

Ustalenie wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze zostało zmienione wraz z nowelizacją ustawy o PIT i CIT. Zasady te obowiązują od stycznia 2015 roku. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Brak zwolnienia od podatku wypłat dywidend i pożyczek partycypacyjnych

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT w 2014 roku wprowadza brak zwolnienia od podatku wypłat dywidend i pożyczek partycypacyjnych, które ma na celu zwalczanie szkodliwej konkurencji czy unikanie opodatkowania. Dowiedz się więcej czytając nasz artykuł. czytaj dalej

Odroczenie opodatkowania dochodu w ujęciu ustawy o PIT i CIT

Wraz z planowanymi zmianami w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych zamierza się wprowadzić odroczenie opodatkowania dochodu z tytułu wprowadzenia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego. Dowiedz się więcej czytając artykuł! czytaj dalej

Zasady rozliczania podatkowego odsetek od pożyczek w ujęciu ustawy o PIT i CIT

Wraz z nowelizacją ustaw o PIT i CIT zmieniają się zasady rozliczania podatkowego odsetek od pożyczek. Jak wyglądało to przed nowelizacją oraz jakich zmian mogą się spodziewać przedsiębiorcy? Dowiedz się więcej czytając nasz artykuł! czytaj dalej

Uproszczenie zasad poboru podatku w przypadku tzw. cashback w ujęciu ustawy o PIT i CIT

Nowelizacje ustawy o PIT i CIT mają na celu doprecyzowanie przepisów oraz wyeliminowanie niejasności w zakresie. Jedną ze zmian jest zasada poboru podatku w odniesieniu do Cashback, które podlega pod 19% podatek i będzie pobieramy przez bank. Przeczytaj! czytaj dalej

Zwolnienia od podatku w ujęciu ustawy o PIT i CIT

Nowelizacje ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych mają na celu zapobieganiu szkodliwej konkurencji. Nowe przepisy przewidują również poszerzenie zwolnienia od podatku . Dowiedz się więcej czytając nasz artykuł. czytaj dalej

Zasady stosowania certyfikatów rezydencji, niezawierających okresu ważności w ujęciu ustawy o PIT i CIT

Wraz z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zmieniają się zasady zasady stosowania certyfikatów rezydencji na które nie został wskazany termin ważności. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej