Poradnik Przedsiębiorcy

Artykuły z cyklu Postępowanie cywilne w działalności przedsiębiorstwa

Struktura sądów a postępowanie cywilne

Struktura sądów w Polsce Każdy sąd powszechny dzieli się na wydziały. Sprawy w postępowaniu cywilnym przedsiębiorcy kierowane są do odpowiednich wydziałów właściwych dla rozpoznania danej sprawy. Dowiedz się, jak funkcjonuje struktura sądów w Polsce! czytaj dalej

Właściwość sądu w postępowaniu cywilnym i karnym

właściwość sądu Właściwość sądu określona podczas wnoszenia pozwu, pozostaje właściwa, aż do ukończenia postępowania. Czy wiesz, co dokładnie oznacza to pojęcie i jakie są rodzaje właściwości sądu? Przeczytaj nasz artykuł, a poznasz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! czytaj dalej

Akty prawne w postępowaniu cywilnym

Akty prawne w przedsiębiorstwie Do aktów prawnych o charakterze powszechnie obowiązującym zaliczamy ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, dyrektywy i ustawy. Sprawdź czym są akty prawne i jakie mają znaczenie dla działalności przedsiębiorstwa. czytaj dalej

Przedmiot postępowania cywilnego

Przedmiot postępowania cywilnego - czym jest? Sądy cywilne rozpatrują przede wszystkim sprawy majątkowe. Określenie, czym jest przedmiot postępowania cywilnego, stanowi punkt wyjścia do obliczenia WPS. Od jej wysokości zależy między innymi właściwość sądu oraz opłata, jaką należy wnieść. czytaj dalej

Pozew cywilny do sądu

Pozew cywilny - wymogi formalne Pozew cywilny to pismo wszczynające bieg sprawy w postępowaniu. Stronami postępowania jest powód (osoba składająca pismo) oraz pozwany (osoba, przeciwko której skierowane są roszczenia). Obligatoryjnym elementem pozwu jest określenie żądania w sprawie. czytaj dalej

Pozew w postępowaniu uproszczonym

pozew w postępowaniu uproszczonym - egzekwowanie roszczeń Pozew w postępowaniu uproszczonym jest sposobem dochodzenia swoich praw w kodeks postępowania cywilnego, a dokładnie służy do tego formularz, ułatwiający wpisanie wszystkich niezbędnych informacji, które są potrzebne do wygrania sprawy. czytaj dalej

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym - jak złożyć W uproszczonym postępowaniu upominawczym możliwe jest dochodzenie roszczeń pieniężnych w sprawach cywilnych, gospodarczych i z prawa pracy. Pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym może być złożony za pośrednictwem łącza do internetu! czytaj dalej

Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym

Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym - kiedy stosować? Odpowiedź na pozew w postępowaniu cywilnym to jedno z najważniejszych pism procesowych. Dzięki niemu pozwany może ustosunkować się do twierdzeń powoda zawartych w pozwie. Odpowiednia argumentacja poparta dowodami jest najlepszą linią obrony. czytaj dalej

Pozew wzajemny, czyli obrona przez atak

Pozew wzajemny - co to jest Powództwo wzajemne to szczególny rodzaj powództwa, w którym jest się jednocześnie powodem i pozwanym. Celem wytoczenia powództwa wzajemnego jest realizacja własnego roszczenia, a nie oddalenie powództwa. Sprawdź, kiedy możesz złożyć pozew wzajemny. czytaj dalej

Wniosek dowodowy, czyli jak udowodnić czyjąś winę

Wniosek dowodowy - jak napisać Rozprawa sądowa wiąże się z koniecznością złożenia szeregu pism w celu przedstawienia swojego stanowiska. Aby sąd mógł rozstrzygnąć sprawę, niezbędne jest powoływanie wniosków dowodowych dla potwierdzenia faktów. Czy wiesz, jak napisać wniosek dowodowy? czytaj dalej

Pismo uzupełniające braki formalne - kiedy należy złożyć do sądu?

Pismo uzupełniające braki formalne - jak napisać? Spełnienie wszystkich wymogów formalnych, jakie musi spełniać pismo, czasami bywa trudne. Dlatego, aby sprawa mogła zostać rozpatrzona, sąd wzywa do uzupełnienia braków formalnych. Sprawdź co powinno zawierać pismo uzupełniające braki formalne. czytaj dalej
2019-05-17

Wzory pism

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego - wzór z omówieniem

Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego - wzór Wniosek o zwolnienie z kosztów postępowania sądowego składa strona, którą nie stać na poniesienie kosztów sądowych. Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych ma realizować gwarancje konstytucyjną powszechnego prawa do sądu. czytaj dalej

Sprzeciw od wyroku zaocznego - najważniejsze informacje

Sprzeciw od wyroku zaocznego - jak napisać? Wyrok zaoczny ma rygor natychmiastowej wykonalności. Sprawdź, jak skutecznie złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego, aby móc odwołać się od wyroku. Dowiedź się również, w jakim terminie należy go złożyć i jak obliczyć opłatę za pismo. czytaj dalej

Środki zaskarżenia, czyli jak się bronić od niesłusznych orzeczeń?

Środki zaskarżenia w prawie cywilnyjm Środki zaskarżenia to inaczej środki prawne przysługujące stronie niezgadzającej się z orzeczeniem, która zapadła w jego sprawie. Przysługują obu stronom, choć nie zawsze te same. Sprawdź, czy i kiedy powinieneś złożyć sprzeciw, czy apelację. czytaj dalej

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Sprzeciw od nakazu zapłaty - jak wnieść? Sprzeciw składany jest w związku z otrzymanym nakazem zapłaty, wydanym w postępowaniu upominawczym. Sprzeciw od nakazu zapłaty należy wnieść do sądu. Sprawdź, jakie elementy należy zawrzeć w treści pisma procesowego i o czym nie można zapomnieć. czytaj dalej

Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu cywilnym

Zarzuty od nakazu zapłaty - kiedy można wnieść? Nakaz zapłaty jest przez sąd na wniosek powoda, który dochodzi swoich roszczeń pieniężnych. Jak skutecznie bronić się przed bezpodstawnym nakazem zapłaty i uniknąć pociągnięcia do odpowiedzialności? Czy zastosowanie znajdą zarzuty od nakazu zapłaty? czytaj dalej
2018-01-18

Wzory pism

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu- wzór wniosku z opisem

Przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu - wniosek Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu można złożyć, gdy ze względu na siłę wyższą minął termin do złożenia sprzeciwu od wyroku sądu. Pobierz darmowy wzór wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu w formacie PDF lub DOCX! czytaj dalej