Poradnik Przedsiębiorcy

Program kadry i płace

Zintegrowany system rozliczający pracowników online

Kadry, płace i ubezpieczenia to aplikacja wchodząca w skład platformy ERP - wfirma.pl.

Umożliwia wygodne i błyskawiczne wyliczanie listy płac oraz intuicyjnie generuje wszelkiego rodzaju dokumenty, umowy i deklaracje. System jest zintegrowany z PUE jak i e ZUS. Jest uznany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jako pełnoprawny serwis zastępujący oprogramowanie Płatnik.

Ponadto program umożliwia pełne prowadzenie wszystkich spraw pracowniczych, ewidencję umów, ewidencję czasu pracy, a dzięki technologii internetowej udostępnia konto e-Pracownik.
Testuj za darmo!

Łatwe generowanie umów

Ewidencjonowanie czasu pracy

Prowadzenie akt osobowych

Komunikacje z pracownikami

Proste rozliczanie wynagrodzeń

Wygodne generowanie zaświadczeń

Przekazywanie deklaracji do ZUS

Łatwe wyliczanie podatków PIT

Pobieranie zwolnień z PUE ZUS

Elektroniczną wymianę danych w chmurze

Tworzenie elektronicznego archiwum

Przeszukiwanie zgromadzonych dokumentów

500
tys.
wygenerowanych umów
600
tys.
rozliczonych pracowników
400
tys.
wysłanych deklaracji
50
tys.
zadowolonych klientów

Jakie korzyści daje program kadrowo płacowy online?

Nowoczesny program do naliczania płac, który zapewnia wysoką jakość i bezpieczeństwo pracy.

Wsparcie ekspertów kadrowych

Wszystkie dane zawsze pod ręką

Bezpieczeństwo danych osobowych

Automatyczne aktualizacje systemu

Oszczędność czasu i pieniędzy

Użytkownicy

Brak limitu pracowników i dokumentów

Nie ograniczamy ilości pracowników, którzy mogą być rozliczani w jednej firmie!

Brak limitu użytkowników

System nie ogranicza ilości osób, które mogą z niego korzystać!

Dokumenty
Wypróbuj za darmo!

Zaawansowany generator umów

Wszystkie umowy w jednym miejscu

Wygodne generowanie umów o pracę, zlecenie oraz o dzieło. W dowolnej konfiguracji i kontekście prawnym. Możliwości korzystania z gotowych, bezpiecznych prawnie wzorów lub wpięcia do systemu własnych interaktywnych szablonów.

Listy płac i rachunki online

Wygodne rozliczanie wynagrodzeń

System posiada łatwe w obsłudze funkcje usprawniające sporządzanie list płac oraz rachunków od umów zleceń czy umów o dzieło. Automatyczne wyliczanie wynagrodzenia za absencję chorobową lub wykorzystane urlopy.

Ewidencjonowanie czasu pracy

Automatyczne wyliczanie czasu pracy

Rozbudowane narzędzie umożliwiające wyliczanie godzin pracy i nadgodzin w różnych systemach zatrudniania pracowników. Ponadto funkcja zapewnia proste ustalanie indywidualnych harmonogramów czasu pracy.

Integracja systemu z PUE ZUS

Wygodne rozliczanie chorobowych

PUE udostępnia online dane zapisane na kontach w ZUS i daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków.

Rozliczanie bezpieczeń z e-ZUS

Po prostu – zapomnij co to Płatnik

Zaawansowane i wygodne narzędzie do generowania i wysyłki bezpośrednio z systemu: dokumentacji zgłoszeniowej i deklaracji rozliczeniowych do ZUS, a ponadto wszystkich dodatkowych raportów w wersji elektronicznej.

Rozliczenie PIT za pracowników

Proste wyliczanie podatków

Łatwe generowanie zobowiązań podatkowych PIT-4 na podstawie rachunków do umów cywilnoprawnych lub wypłaconych wynagrodzeń według list płac. O terminie odprowadzenia podatku decyduje data wypłaty.

Zaświadczenia i raporty kadrowe

Automatyczne generowanie zaświadczeń

System umożliwia samodzielne pobieranie różnego rodzaju zaświadczeń, poświadczeń i innej dokumentacji związanej z zatrudnieniem przez pracowników. Wpływa to znacząco na oszczędność czasu i eliminację pomyłek.

Elektroniczne akta osobowe

Bezpieczne archiwum dokumentów

System udostępnia funkcję prowadzenia elektronicznych akt osobowych, w pełni zgodnych wymogami określonymi przez ustawę. Archiwum dokumentów umożliwia samodzielne pobieranie dokumentów przez pracowników.

Program zgodny z prawem

Bezpieczeństwo prawne systemu

Oprogramowanie jest regularnie aktualizowane, tak, by było zgodne z obowiązującym stanem prawnym, a także dostosowane do potrzeb naszych klientów. Ponadto czuwamy nad bezpieczeństwem danych osobowych, jaki i prawidłowością ich przetwarzania.

  • Wygoda w pracy

  • Mobilność

  • Bezpieczeństwo

Bezpłatne aktualizacje systemu

Rozwijamy serwis poprzez regularne aktualizacje zgodne z obowiązującym stanem prawnym i potrzebami naszych klientów.

Bezpieczeństwo informacji

Dane przechowujemy w profesjonalnych serwerowniach spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Ochrona danych osobowych

Dostosowaliśmy zasady działania systemu do wymogów stawianych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Tryby rozwiązania umowy oraz kody podstawy prawnej w ZWUA

Od 2019 roku obowiązuje nowy wzór deklaracji dotyczącej wyrejestrowania z ubezpieczeń, w którym została dodana część dotycząca rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy. Jak uzupełnić nową wersje druku? Co oznaczają kody podstawy prawnej w ZWUA? Sprawdź!

Odprawa pracownicza - kiedy i komu przysługuje?

Odprawa pracownicza przysługuje w związku z różnymi okolicznościami. W Kodeksie pracy wyróżnia się odprawę emerytalną, rentową, pośmiertną oraz związaną rozwiązaniem stosunku pracy z różnych przyczyn niedotyczących pracowników. Dowiedz się więcej!

Wynagrodzenie wypłacane w obcej walucie - czy jest zgodne z prawem?

Kodeks pracy gwarantuje pracownikom wypłatę wynagrodzenia. Nie określa jednak wprost, w jakiej walucie powinno być ono wypłacone. Czy zatem wynagrodzenie wypłacane w obcej walucie jest zgodne z prawem? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

  • 5/5 (504)