Poradnik Przedsiębiorcy

Program do obliczania wynagrodzenia

Rozliczanie pracowników z dowolnego miejsca

System kadrowo-płacowy to kompleksowe narzędzie do wyliczania wynagrodzeń, rozliczania składek i podatków.
Wypróbuj za darmo

Pełna integracja z ZUS w zakresie wysyłki deklaracji rozliczeniowych i podatkowych pozwoli na ograniczenie używania programów pobocznych takich jak Płatnik.

Generowanie umów o pracę, umów zlecenie i umów o dzieło na podstawie danych wprowadzonych w systemie na podstawie aktualnie obowiązujących wzorów.

W pełni bezpieczne prowadzenie i przechowywanie akt osobowych w formie elektronicznej umożliwi oszczędność miejsca każdego pracodawcy

Program do wyliczania wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych pozwoli na uniknięcie żmudnych i skomplikowanych obliczeń płac dla pracowników.

Tworzenie zeznań podatkowych dla wszystkich pracowników zbiorczo lub dla każdego odrębnie ułatwi dopełnienie obowiązków po zakończeniu danego roku.

Nadgodziny, praca w nocy, urlopy czy choroby pracowników mają wpływ na ich pensję. Ewidencja czasu pracy w systemie uwzględnia te zdarzenia w listach płac.

126
tys.
wystawionych rachunków
334
tys.
wygenerowanych list płac
200
tys.
wysłanych deklaracji

Program do kadr i płac to o wiele więcej!

Praca w biurze to przeżytek, dostęp do swoich danych możesz mieć z dowolnego miejsca o każdej porze!

Wygoda pracy

Wsparcie Ekspertów

Kompleksowość systemu

Bezpieczeństwo danych

Oszczędność czasu

Użytkownicy

Brak limitu użytkowników

Nie ograniczam liczby osób, które mogą korzystać z system w ramach jednego konta.

Brak limitu pracowników

Rozliczaj dowolna liczbę pracowników. W jednej cenie dostajesz nieograniczone możliwości.

Dokumenty

Zasady ustalania składek ubezpieczeniowych i ulgi w ich spłacaniu

Zawierając umowy z pracownikami czy zleceniobiorcami, należy wiedzieć, jak oskładkować ich wynagrodzenia. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kiedy musisz zgłaszać zatrudnionych do ZUS oraz poznaj zasady ustalania składek ubezpieczeniowych!

Świadczenie pracy na postawie umowy innej, niż umowa o pracę

Umowa o pracę przestała być jedynym bezpiecznym sposobem na zatrudnianie pracowników. Coraz więcej osób stawia na inne formy zatrudnienia takie jak samozatrudnienie czy umowy cywilnoprawne. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ich temat!

Składki opłacane na ubezpieczenia społeczne

W polskim systemie ubezpieczeń społecznych opłaca się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej, na temat opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne!

Szkolenia BHP pracowników i ich częstotliwość

Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy. W tym celu organizuje szkolenia BHP. Kwestia ich częstotliwości związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy.

import e-ZLA z PUE

Indywidualne kalendarze

Rozliczanie cudzoziemców

Elektroniczne deklaracje

Zaświadczenia dla pracowników

Panel Pracownika

E-akta osobowe

Automatyczne wyliczenia

Kontrola terminów

  • Wygoda w pracy

  • Mobilność

  • Bezpieczeństwo

Bezpłatne aktualizacje systemu

Rozwijamy serwis poprzez regularne aktualizacje zgodne z obowiązującym stanem prawnym i potrzebami naszych klientów.

Bezpieczeństwo informacji

Dane przechowujemy w profesjonalnych serwerowniach spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Ochrona danych osobowych

Dostosowaliśmy zasady działania systemu do wymogów stawianych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Wypróbuj za darmo!
  • 5/5 (121)