Handel internetowy - o czym warto wiedzieć?

Jeszcze kilkanaście lat temu nie do pomyślenia było, że będzie istniał handel internetowy umożliwiający zakupy inne, niżeli te tradycyjne. Jednak obecnie postęp technologiczny nikogo już nie zaskakuje. Co więcej, tak szybko brnie do przodu, że jakby przenieść żywcem człowieka z lat 90., to ten z pewnością nie odnalazłby się w naszym współczesnym świecie opanowanym przez czwarte medium czyli Internet.

Życie teraźniejszego człowieka to egzystencja pełna luksusu i wygody w porównaniu do poprzedniego wieku. Właściwie nie trzeba już wcale wychodzić z domu, żeby zrobić zakupy. Wystarczy odpalić przeglądarkę internetową i poszukać wirtualnej witryny sklepowej, by nabyć interesujący nas towar lub usługę. W Internecie można kupić wszystko – zaczynając od produktów spożywczych, poprzez ubrania, środki czystości, kosmetyki, meble, bilety, aż kończąc na mieszkaniach, domach i środkach transportu.

Dlatego ogromne pole manewru mają także przedsiębiorcy, którzy chcą w całości lub częściowo przenieść swój biznes do Internetu. Ponadto dla osób zaczynających dopiero swoją przygodę z własną firmą Sieć będzie idealnym punktem startowym. Otóż handel w niej może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Zanim zdecydujesz się na handel internetowy

Oczywiście handlem w Internecie nie można zająć się ad hoc. Bez odpowiedniego asortymentu, badania rynku oraz dobrego pomysłu na sam biznes i jego wypromowanie ani rusz. Dlatego zanim zdecydujemy się na tę formę zarobku, warto dobrze przemyśleć sprawę, czy aby na pewno się w tym odnajdziemy.

Przede wszystkim taki przedsiębiorca musi doskonale poruszać się po Internecie, musi znać jego wszystkie niuanse i czuć się w nim swobodnie. Ponadto istotne jest w jaką grupę będziemy celować (młodzi czy starsi ludzie, Polacy czy także zagraniczni potencjalni klienci, a może jakaś subkultura, wszystko zależy od profilu firmy, bo dobór odpowiedniej grupy musi do niego pasować) i jaki rodzaj sprzedaży wybierzemy – sprzedaż usług czy sprzedaż towarów. Rzecz jasna najlepiej wybrać tak, by dobrze zarobić, ale żeby dobrze zarobić, trzeba mieć bogatą wiedzę na temat wymarzonego profilu firmy. Zatem jeśli jest się farmaceutą, to prędzej założy się aptekę internetową niż stronę poświęconą księgowości on-line.

Co więcej, trzeba pamiętać o dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności związanych między innymi z:

 • rejestracją działalności gospodarczej,
 • założeniem osobnego dla firmy rachunku bankowego i powiadomienie o tym urzędu skarbowego (jeśli decydujemy się na globalną sprzedaż, to warto założyć konto na PayPal),
 • wystąpieniem o numer REGON i NIP,
 • złożeniem w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego przed wykonaniem pierwszej czynności podlegającej podatkowi VAT oraz wyborem rodzaju opodatkowania,
 • wystąpieniem o koncesję, jeśli zajdzie taka potrzeba,
 • zgłoszeniem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

A gdy już rozpoczniemy handel w Internecie, musimy mieć na uwadze rzetelny opis towaru lub usługi. Jeśli podamy dane niezgodne z prawdą stracimy zaufanie klientów, a od tego już tylko krok do upadku działalności.

Czym jest handel internetowy?

To możliwość realizowania transakcji – kupna i sprzedaży online pomiędzy rezydentami tego samego kraju (handel krajowy) lub pomiędzy rezydentami dwóch lub więcej krajów (handel międzynarodowy). Najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego jest handel internetowy w postaci sklepów wirtualnych.

CIEKAWOSTKA: zakupy on-line zostały wynalezione w 1979 roku w Wielkiej Brytanii przez Michaela Aldricha. Natomiast samo słowo e-commerce, czyli handel internetowy, weszło do powszechnego użytku w 1997 roku za pośrednictwem firmy IBM. W tym samym roku powstał pierwszy sklep internetowy w Polsce.

Rodzaje handlu internetowego

 • Bezpośredni – cała transakcja handlowa od momentu złożenia zamówienia do realizacji płatności i dostawy towaru odbywa się wyłącznie przez Sieć.
 • Pośredni – poszukiwanie towarów, usług, nowych kontrahentów, przesłanie dokumentów i płatności odbywa się przez Internet, z kolei dostawa zamówionego towaru lub usługi odbywa się bezpośrednio, w tradycyjny sposób.
 • Hybrydowy – to forma pośrednia między dwoma wyżej wymienionymi, np. wszystkie czynności za wyjątkiem płatności odbywają się przez Internet.
 • B2B – z ang. business-to-business to wymiana handlowa między firmami dotycząca nie tylko zawierania transakcji, ale również poszukiwania partnerów, budowaniu sieci dostawców i odbiorców itd.
 • B2C – z ang. business-to-consumer to handel internetowy pomiędzy firmą a konsumentem.
 • C2C – z ang. consumer-to-consumer to handel elektroniczny pomiędzy konsumentami.
 • C2B – z ang. consumer-to-business to handel internetowy pomiędzy konsumentem a firmą.

Handel internetowy a kwestia podatkowa

To, jaki podatek trzeba będzie zapłacić, dokonując transakcji online, zdecyduje forma aktywności. I tak inaczej rozlicza się podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, a inaczej osoby dokonujące transakcji prywatnie.

Rodzaje opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych – obowiązują tu dwa progi podatkowe:

 • do 85 528 zł podatek wynosi 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł;
 • ponad 85 528 zł podatek wynosi 14 839 zł 02 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł.

Miesięczna kwota zmniejszająca podatek w 2016 roku wynosi 46,33 zł, a roczna 556,02 zł. Natomiast roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku to 3 091 zł.

Zeznanie roczne składa się na formularzu PIT-36.

Podatek liniowy – 19 proc. stawki podatku dochodowego. Osoby, które przechodzą z etatu na swoje, od 20 maja 2010 roku muszą czekać tylko rok (a nie dwa lata, jak to miało miejsce w trakcie obowiązywania poprzednich przepisów), by zacząć rozliczać się według stawki liniowej ze świadczenia podobnych usług jak na etacie. Natomiast, jeśli przedmiot działalności gospodarczej będzie różnił się od zadań wykonywanych dotychczas na podstawie umowy o pracę, to podatek liniowy można płacić od razu.

Nie obowiązuje tu stawka 32 proc. w razie nagłego sukcesu finansowego przedsiębiorstwa, ale także nie ma kwoty wolnej od podatku. Ponadto osoby fizyczne korzystające z 19 proc. stawki nie mają prawa do wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem oraz samotnie wychowywanym dzieckiem. Nie mogą również odliczać od dochodów objętych stawką 19 proc. ulg podatkowych, np. na Internet lub na dzieci.

Jeśli decydujemy się na podatek liniowy to należy do 20 stycznia roku podatkowego złożyć odpowiednie oświadczenie o wyborze takiego, a nie innego rodzaju opodatkowania. Natomiast rezygnację z tej formy opodatkowania należy zgłosić na piśmie również do do 20 stycznia.

W przypadku podatku liniowego zeznanie roczne składa się na formularzu PIT-36L.

UWAGA: podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych według zasad ogólnych i podatkiem liniowym muszą prowadzić księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów. Kryterium wyboru w tym przypadku stanowi przychód. Księgi rachunkowe – dotyczą osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Z zasad rachunkowości określonych ustawą można korzystać także od początku następnego roku obrotowego, jeśli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są wyższe od równowartości w walucie polskiej 1,2 mln euro. Jednak wcześniej należy powiadomić o tym urząd skarbowy.

Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

 • karta podatkowa – tu pojawia się możliwość zwolnienia z prowadzenia ksiąg ewidencyjnych, składania zeznań podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Z drugiej strony występuje zobowiązanie do wystawiania faktur lub rachunków oraz przechowywania w kolejności numerów ich kopie z okresu 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym je wystawiono;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – płaci się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.