0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2022 roku - musisz to wiedzieć!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca w swojej firmie może zatrudnić pracowników w oparciu o różnorodne umowy, począwszy od umowy o pracę, a skończywszy na umowach cywilnoprawnych. W zależności od rozmaitych aspektów, koszt zatrudnienia pracownika także jest zmienny. W związku z tym przedsiębiorcy często zadają sobie pytanie, ile wynosi koszt całkowity zatrudnienia pracowników? W artykule zostaną omówione koszty zatrudnienia w oparciu o:

  • umowę o pracę,
  • umowę zlecenie oraz
  • umowę o dzieło.

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę 

W przypadku umów o pracę, kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto, jak i składki ZUS obciążające pracodawcę.

Jak powszechnie wiadomo, przy umowach o pracę składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika, jak również z kieszeni przedsiębiorcy - co prezentuje poniższa tabela.

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Składki pokrywane przez pracownika

emerytalne

9,76%

9,76%

rentowe

6,50%

1,50%

wypadkowe*

1,67%**

-

chorobowe

-

2,45%

zdrowotne

-

9,00%

FP

2,45%

-

FGŚP

0,1%

-

*stopa procentowa dla ub. wypadkowego jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

**standardowa stopa procentowa składki na ub. wypadkowe obowiązująca od 1 kwietnia 2018 roku

Pracodawca, poza wynagrodzeniem brutto, ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości ok. 20% wynagrodzenia brutto.

 

Do pobrania:

Dla Przedsiębiorców: Formy zatrudnienia - porównanie umów oraz kosztów.pdf
Dla Biur rachunkowych: Formy zatrudnienia - porównanie umów oraz kosztów.pdf

Skorzystaj z naszego kalkulatora wynagrodzeń i zobacz ile będzie wynosił całkowity koszt zatrudnienia twojego pracownika!

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2022 roku

Wynagrodzenie minimalne w 2022 roku wzrośnie w stosunku do roku 2021 i będzie wynosić 3010 PLN brutto. Tym samym należy liczyć się z podwyższeniem kosztów zatrudnienia pracownika na umowę o pracę. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin i jego wynagrodzenie brutto będzie wynosiło 3010 PLN, wówczas koszt całkowity zatrudnienia wynosi 3 626,46 PLN (3010 PLN + 616,46 PLN), co prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Wartość składki obciążającej pracodawcę

emerytalne

9,76%

3010 x 9,76% = 293,78 PLN

rentowe

6,50%

3010 x 6,50% = 195,65 PLN

wypadkowe

1,67%

3010 x 1,67% = 50,27 PLN

FP

2,45%

3010 x 2,45% = 73,75 PLN

FGŚP

0,1%

3010 x 0,1% = 3,01 PLN

RAZEM

 

616,46 PLN

Zobacz film: Jak ustalić całkowity koszt zatrudnienia pracownika?

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2021 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2021 wynosiło 2800 PLN brutto. W takiej sytuacji pracodawca musiał liczyć się z tym, że koszt całkowity zatrudnienia takiego pracownika kształtował się na poziomie 3 373,44 PLN (2800 PLN + 573,44 PLN).

Koszt zatrudnienia pracowników w 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Wartość składki obciążającej pracodawcę

emerytalne

9,76%

2800 x 9,76% = 273,28 PLN

rentowe

6,50%

2800 x 6,50% = 182,00 PLN

wypadkowe

1,67%

2800 x 1,67% = 46,76 PLN

FP

2,45%

2800 x 2,45% = 68,60 PLN

FGŚP

0,1%

2800 x 0,1% = 2,80 PLN

RAZEM

 

573,44 PLN

Porównując koszt całkowity zatrudnienia pracownika etatowego, którego wynagrodzenie zasadnicze jest równe wynagrodzeniu minimalnemu, można zaobserwować jego wzrost o 253,02 PLN w roku 2022 w stosunku do roku 2021.

Nie zawsze przedsiębiorca będzie zobligowany do opłacania składek na FP oraz FGŚP.

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie

W przypadku umowy zlecenia sprawa odnośnie kosztu całkowitego zatrudnienia jest mniej skomplikowana, ale uzależniona od kilku czynników charakteryzujących zatrudnioną osobę. Jedna bez względu na to takim składkom podlega zleceniobiorca, trzeba pamiętać, że wynagrodzenie zleceniobiorcy nie może być niższe niż minimalna stawka godzinowa. W 2022 roku wynosi ona 19,70 zł brutto za godzinę.

Profil zatrudnionego

Koszt zleceniodawcy

Umowa ta jest jedynym źródłem zatrudnienia

Tak jak w przypadku umowy o pracę - wynagrodzenie brutto + składki ZUS finansowane zleceniodawcę (ub. społeczne, FP, FGŚP)

Osoba zatrudniona dodatkowo w innej firmie, której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu

wynagrodzenie brutto

Student do ukończenia 26. roku życia

wynagrodzenie brutto

Jaki jest koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę o dzieło?

Przy umowach o dzieło nie ma żadnego problemu, gdyż w ich przypadku nie odprowadza się żadnych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Reasumując - w tym wypadku, kosztem uzyskania przychodów przedsiębiorcy będzie jedynie wynagrodzenie brutto zatrudnionego.

Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje tylko w przypadku, gdy umowę zawiera się z własnym pracodawcą lub gdy umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika w systemie wFirma.pl

W systemie wFirma.pl istnieje możliwość sprawdzenia całkowitego kosztu zatrudnienia pracownika, zleceniobiorcy czy też wykonawcy w trakcie dodawania dla niego umowy. W tym celu należy w pierwszej kolejności dodać pracownika do systemu poprzez KADRY » PRACOWNICY » DODAJ PRACOWNIKA, a następnie przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ

Koszt całkowity zatrudnienia w systemie wFirma.pl

Następnie w oknie dialogowym dodawania umowy należy uzupełnić podstawowe parametry dotyczące wynagrodzenia. Na podstawie wprowadzonych danych system wyliczy całkowity koszt zatrudnienia danego pracownika. Dzięki temu pracodawca może w prosty sposób porównać koszt zatrudnienia pracownika w zależności od wybranego rodzaju umowy lub w zależności od wybranej wysokości wynagrodzenia. W kolejnym kroku w celu wyliczenia wynagrodzenia pracownika należy przejść do zakładki KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE »DODAJ lub KADRY » RACHUNKI » DODAJ RACHUNEK w przypadku zleceniobiorców i wykonawców.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów