Poradnik Przedsiębiorcy

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika - musisz to wiedzieć!

Przedsiębiorca w swojej firmie może zatrudnić pracowników w oparciu o różnorodne umowy, począwszy od umowy o pracę, a skończywszy na umowach cywilnoprawnych. W zależności od rozmaitych aspektów, koszt zatrudnienia pracownika także jest zmienny. W związku z tym przedsiębiorcy często zadają sobie pytanie, ile wynosi koszt całkowity zatrudnienia pracowników? W artykule zostaną omówione koszty zatrudnienia w oparciu o:

  • umowę o pracę,

  • umowę zlecenie oraz

  • umowę o dzieło.

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę

W przypadku umów o pracę, kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto, jak i składki ZUS obciążające pracodawcę.

Jak powszechnie wiadomo, przy umowach o pracę składki ZUS są potrącane z wynagrodzenia pracownika, jak również z kieszeni przedsiębiorcy - co prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Składki pokrywane przez pracownika

emerytalne

9,76%

9,76%

rentowe

6,50%

1,50%

wypadkowe*

1,67%**

-

chorobowe

-

2,45%

zdrowotne

-

9,00%

FP

2,45%

-

FGŚP

0,1%

-

* stopa procentowa dla ub. wypadkowego jest różna w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

**  standardowa stopa procentowa składki na ub. wypadkowe obowiązująca od 1 kwietnia 2018 roku

Pracodawca, poza wynagrodzeniem brutto, ponosi dodatkowe obciążenie w wysokości ok. 20% wynagrodzenia brutto.

Ważne!

Skorzystaj z naszego kalkulatora wynagrodzeń 2018 i zobacz ile będzie wynosił całkowity koszt zatrudnienia twojego pracownika!

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2018 roku

Wynagrodzenie minimalne w 2018 roku wzrośnie o 5% w stosunku do roku 2017 i będzie wynosić 2100 PLN brutto. Tym samym należy liczyć się z podwyższeniem kosztów zatrudnienia pracownika na umowę o pracę. W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin i jego wynagrodzenie brutto będzie wynosiło 2100 PLN (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018 roku), wówczas koszt całkowity zatrudnienia wynosi 2532,81 PLN (2100 PLN + 432,81 PLN), co prezentuje poniższa tabela:

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Wartość składki obciążającej pracodawcę

emerytalne

9,76%

2100 x 9,76% = 204,96 PLN

rentowe

6,50%

2100 x 6,50% = 136,50 PLN

wypadkowe

1,67%

2100 x 1,67% = 35,07 PLN

FP

2,45%

2100 x 2,45% = 51,45 PLN

FGŚP

0,1%

2100 x 0,1% = 2,10 PLN

RAZEM

20,61%

430,08 PLN

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w 2017 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2017 wynosiło 2000 PLN brutto. W takiej sytuacji pracodawca musiał liczyć się z tym, że koszt całkowity zatrudnienia takiego pracownika kształtował się na poziomie 2412,20 PLN (2000 PLN + 412,20 PLN).

Koszt zatrudnienia pracowników w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj ubezpieczenia

Składki pokrywane przez pracodawcę

Wartość składki obciążającej pracodawcę

emerytalne

9,76%

2000 x 9,76% = 195,20 PLN

rentowe

6,50%

2000 x 6,50% = 130,00 PLN

wypadkowe

1,80%

2000 x 1,80% = 36,00 PLN

FP

2,45%

2000 x 2,45% = 49,00 PLN

FGŚP

0,1%

2000 x 0,1% = 2,00 PLN

RAZEM

20,61%

412,20 PLN