Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Formy opodatkowania - jaki rodzaj opodatkowania wybrać?

Chcąc założyć własną działalność gospodarczą, podczas jej rejestracji na druku CEIDG-1 należy wskazać odpowiednią formę opodatkowania. Jakie formy opodatkowania są dopuszczalne przez polskie przepisy? Czym się od siebie różnią? Która z nich będzie najbardziej optymalna dla Twojej firmy? Wyjaśniamy poniżej.

Formy opodatkowania jednoosobowej działalności gospodarczej w polskich przepisach

Polskie regulacje prawne wyróżniają cztery podstawowe formy opodatkowania działalności. Podstawową i z reguły najczęściej stosowaną jest skala podatkowa (in. zasady ogólne). Kolejną równie często występującą jest podatek liniowy. Przedsiębiorcy ponad to mogą skorzystać ze zryczałtowanych form opodatkowania,do jakich zalicza się: kartę podatkową oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Formy opodatkowania - skala podatkowa

Zasady ogólne, jak już uprzednio podkreślano, jest to najczęściej stosowana przez przedsiębiorców forma opodatkowania. Polega na opodatkowaniu dochodu (przychody - koszty) wg dwustopniowej skali, zgodnie ze tabelą:

Dochód

Podatek wynosi

do 85.528 zł

18% - kwota zmniejszająca podatek

powyżej 85.528 zł

14.839, 02 zł + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Zgłoszenie formy opodatkowania jako skali podatkowej

Skalę podatkową jako formę opodatkowania przedsiębiorcy mogą wybrać podczas rejestracji działalności gospodarczej na druku CEIDG-1 (pole 18).

Natomiast przedsiębiorcy, którzy do tej pory opodatkowywali osiągane przez siebie dochody w inny sposób (podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt) mogą zmienić formę opodatkowania, począwszy od nowego roku podatkowego na zasady ogólne. Jednak aby tego dokonać, muszą do dnia 20 stycznia roku, od którego ta forma opodatkowania ma obowiązywać, złożyć stosowne pisemne oświadczenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W sytuacji gdy przedsiębiorca opodatkowany wg skali nie chce dokonywać zmiany formy opodatkowania, wówczas nie musi informować o tym naczelnika US.