0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

48 wyników dla tematu: srodek-trwaly

Artykuły:

Remont a modernizacja środka trwałego - czym się różnią?

Remont a modernizacja środka trwałego są to dwa różne pojęcia, których nie można mylić. Właściwa klasyfikacja wpływa bowiem na rozliczenie podatkowe, ponieważ sposób ujęcia kosztów ulepszenia czy remontu w KPiR różni się. Sprawdź, co znaczą oba pojęcia!

31 maja 2023

Wycofanie pojazdu z firmy będącego towarem handlowym

Planujesz wycofanie pojazdu z firmy stanowiącego towar handlowy i przeznaczenie go na własne potrzeby? Sprawdź jakie będą skutki na gruncie podatku VAT oraz PIT. Przeczytaj nasz artykuł i dopełnij wszystkich obowiązków podatkowych!

10 maja 2023

Częściowa likwidacja środka trwałego - czy jest możliwa?

Czy konieczna jest całkowita likwidacja zniszczonego bądź zużytego środka trwałego? Nie! Aby zniszczony środek trwały pozostawić w składnikach majątku możliwa jest częściowa likwidacja środka trwałego, polegająca na zmniejszeniu jego wartości.

7 kwietnia 2023

Klasyfikacja środków trwałych, czyli KŚT

Klasyfikacja środków trwałych to uporządkowany zestaw składników majątku trwałego służący m.in. do ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat tego jak wygląda klasyfikacja zajrzyj do artykułu. Wyjaśniamy czym jest KŚT!

5 kwietnia 2023

Środek trwały a może zwykły wydatek - ujęcie wydatków w KPiR!

Czy wiesz, jak ujmować zakupione składniki majątku - jako środek trwały czy wyposażenie? Środkami trwałymi są składniki majątku kompletne i zdatne do użytku o okresie użytkowania dłuższym niż rok. Pozostałe wydatki ujmowane są bezpośrednio w kosztach!

16 stycznia 2023

Wymiana uszkodzonej części składowej środka trwałego - wyjaśnienie

Podatnik mający w swojej działalności środki trwałe musi się liczyć z koniecznością ich naprawy lub całkowitej wymiany. Sporna kwestią jest wymiana uszkodzonej części składowej środka trwałego. W jaki sposób rozliczyć taka naprawę? Wyjaśniamy w artykule!

17 maja 2022

Środki trwałe oraz metody ich amortyzacji - wszystko co warto wiedzieć!

Zakupiłeś lub chcesz wprowadzić do firmy majątek? Sprawdź czy wprowadzane składniki można uznać za środki trwałe. Dowiedz się jak powinno wyglądać ustalenie wartości początkowej środka trwałego oraz jego amortyzacja.

9 maja 2022

Co to jest amortyzacja? Metody amortyzacji środków trwałych

Co to jest amortyzacja środków trwałych? Jak ją ustalić? Jakie metody amortyzacji dopuszczają polskie przepisy podatkowe? Czy odpisy amortyzacyjne mogą zmniejszać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Sprawdzamy i wyjaśniamy!

4 stycznia 2022

Odpisy amortyzacyjne w księgach rachunkowych

Praktycznie w każdym przedsiębiorstwie znajdziemy środki trwałe, są nierozłączną częścią prowadzenia działalności. Błędne ustalenie środków trwałych może mieć złe konsekwencje na wiele lat. Dlatego ważną kwestią są dobrze ustalone odpisy amortyzacyjne.

12 listopada 2021

Klasyfikacja środków trwałych - czym jest?

Posiadasz firmowe środki trwałe? Czy wiesz, czym jest Klasyfikacja Środków Trwałych oraz jaki numer KŚT należy nadać odpowiednim środkom trwałym? Sprawdź, jak określić właściwy numer KST dla danego środka trwałego. Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

16 września 2021

Środek trwały w budowie - jak rozliczyć?

W jaki sposób dla celów podatkowych powinnam ująć środek trwały w budowie oraz kiedy przyjąć go do środków trwałych ?

25 czerwca 2021

Regały sklepowe w kosztach - jak ująć taki wydatek?

Jak zaksięgować regały sklepowe w kosztach firmy podczas doposażaniu sklepu? Czy jest to wyposażenie czy środek trwały?

23 czerwca 2021

Stawki amortyzacyjne środków trwałych w stanie złym lub pogorszonym

Podwyższone stawki amortyzacyjne dla środków trwałych można zastosować w przypadku spełnienia ustawowych definicji warunków złych lub pogorszonych. Są to czynniki, które oddziałują na środek trwały w sposób ciągły. Dowiedz się więcej na ten temat!

9 czerwca 2021

Środki trwałe - czym są i jak je ewidencjonować?

Właściwe określenie rodzaju wydatku to pierwszy krok na drodze do prawidłowej ewidencji. Dowiedz się, jak należy klasyfikować środki trwałe, jak ustalić ich wartość początkową oraz jakie informacje należy ująć w ewidencji. Przeczytaj i sprawdź!

20 maja 2021

Środki trwałe w działalności gospodarczej

Niemal każde przedsiębiorstwo nabywa składniki majątku, które wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej. Czy wiesz, że niektóre z nich należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych? Sprawdź czym są środki trwałe i jak je amortyzować!

2 kwietnia 2021

Leasing operacyjny a leasing finansowy – jakie są między nimi różnice?

Leasing w ostatnich latach stał się wyjątkowo atrakcyjną formą finansowania dla małych i średnich firm. Ponieważ na rynku oferowane są dwa rodzaje leasingu, w artykule wyjaśniamy, czym się różnią. Leasing operacyjny a leasing finansowy – sprawdź różnice!

16 listopada 2020

Zakup bazy danych – czy jest środkiem trwałym?

Przedsiębiorca ponoszący określony wydatek jest zainteresowany ujęciem wydatku w kosztach podatkowych. Kwestia ta może dotyczyć nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Sprawdź, do której grupy zaliczyć zakup bazy danych!

28 października 2020

Wymiana środka trwałego na nowy w okresie gwarancji – jak amortyzować?

Zakup środka trwałego wiąże się z dokonywaniem odpisów amortyzacyjnych w oparciu o wartość początkową zakupionego składnika. Dowiedz się, w jaki sposób wymiana środka trwałego na nowy w okresie gwarancji wpływa na odpisy amortyzacyjne!

22 października 2020

Przekazanie towaru handlowego na środek trwały

Możliwe jest zaistnienie sytuacji, w której przedsiębiorca zmienia zdanie odnośnie kwalifikacji danego składnika majątku. Czy wiesz, w jaki sposób następuje przekazanie towaru handlowego na środek trwały? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej!

11 sierpnia 2020

Przekwalifikowanie środka trwałego - jak ująć w ewidencjach

Przedsiębiorcy dokonując zakupu sprzętu do firmy nie zawsze na początku wiedzą, czy jego okres wykorzystywania w firmie będzie dłuższy czy krótszy niż rok. Zdarzają się zatem sytuację, że konieczne przekwalifikowanie środka trwałego. Jak tego dokonać?

21 lutego 2020

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów