Poradnik Przedsiębiorcy

Księgowość firm

Tarcza antykryzysowa – wsparcie dla firm w związku z COVID-19

Tarcza antykryzysowa Tarcza antykryzysowa ma wspomóc przedsiębiorców, którzy zostali dotknięci negatywnymi skutkami panującej epidemii kornawirusa. Sprawdź, jakie rozwiązania wprowadził rząd i dowiedz się, co należy zrobić aby skorzystać z oferowanych form pomocy. czytaj dalej

Przesunięcie terminów rozliczeń oraz obowiązków dla przedsiębiorców

Przesunięcie terminów rozliczeń Rząd wprowadza zmiany mające na celu wsparcie przedsiębiorców w przetrwaniu kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Pakiet zmian przewiduje m.in. przesunięcie terminów rozliczeń podatkowych oraz innych obowiązków. Sprawdź które zmiany dotyczą Ciebie! czytaj dalej

Jak sprawdzić NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej?

Jak sprawdzić NIP - dostępne możliwości Numer NIP służy do dokonania identyfikacji podatnika. Zastanawiasz się jak sprawdzić NIP zarówno swój, jak i swojego kontrahenta? Czy wiesz, że obecnie możesz też zweryfikować NIP osoby prywatnej? Przeczytaj artykuł i sprawdź, jak tego dokonać! czytaj dalej

Jak udokumentować nieściągalność wierzytelności od kontrahenta z zagranicy?

nieściągalność wierzytelności Istnieją sytuacje, w których przedsiębiorca nie otrzyma zapłaty z tytułu dokonanej sprzedaży. O możliwości zaliczenia jej w ciężąr kosztów decyduje udowodnienie nieśiągalności. Sprawdź, jak udokumentować nieściągalność wierzytelności z zagranicy! czytaj dalej

Dowody księgowe - czy stanowią podstawę zapisów w księgach rachunkowych?

Dowody księgowe - czy stanowią podstawa zapisów w księgach rachunkowych? Dowody księgowe, stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych, zostały wskazane w przepisach ustawy o rachunkowości. Jakie dokumenty mogą stanowić podstawę zapisów w księgach? Co powinny one zawierać? Przeczytaj i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Kontrasygnata głównego księgowego - kiedy taki podpis jest niezbędny?

kontrasygnata głównego księgowego Kontrasygnata głównego księgowego jest dowodem wstępnej kontroli, potwierdzającym zgodność zaistniałych operacji gospodarczych. Weryfikowana jest również kompletność i rzetelność dokumentów księgowych. Przeczytaj o kontrasygnacie głównego księgowego! czytaj dalej

Koszty kwalifikowane a refundacja z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorstw

koszty kwalifikowane Koszty kwalifikowane dotyczą wydatków poniesionych w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Jakie warunki należy spełnić aby móc skorzystać z ulgi na działalność gospodarczo-rozwojową? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Koszty uzyskania przychodów w CIT - najważniejsze informacje

koszty uzyskania przychodów w CIT Koszty uzyskania przychodów sprawiają, że podatek do zapłaty jest niższy. Jednak przedsiębiorcy często mają problem z odpowiednią klasyfikacją poniesionych wydatków. W jaki sposób ustalić koszty uzyskania przychodów w CIT? Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Rozliczenia międzyokresowe kosztów - najważniejsze informacje

rozliczenia międzyokresowe kosztów - rmk Zgodnie ze wskazanymi w ustawie o rachunkowości zasadami, podmioty prowadzące pełne księgi stosują rozliczenia międzyokresowe kosztów. Dowiedz się, jak rozliczane są koszty w czasie wraz z zastosowaniem czynnych oraz biernych RMK. Przeczytaj nasz artykuł! czytaj dalej

Zawieszenie działalności - krok po kroku

Zawieszenie działalności - ważne informacje Przedsiębiorca może zdecydować się na zawieszenie działalności gospodarczej z różnych powodów. Jakich formalności należy dokonać, aby zawieszenie było skuteczne? Dowiedz się, na jaki okres można zawiesić działalność i jak tego dokonać krok po kroku! czytaj dalej

Schemat podatkowy - na czym polega i kogo dotyczy raportowanie?

schemat podatkowy - na czym polega raportowanie Schemat podatkowy i związany z nim obowiązek raportowania to stosunkowo nowy mechanizm mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Na czym polega i kogo dotyczy obowiązek raportowania schematów? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej! czytaj dalej

Nabycie towarów od unijnego dostawcy posługującego się polskim NIP-em

nabycie towarów od unijnego dostawcy posługującego się polskim NIP-em Rozliczenie zagranicznych transakcji często bywa skomplikowane i zależy od wielu czynników. Czy nabycie towarów od unijnego dostawcy posługującego się polskim NIP-em zalicza się do WNT? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Kody CN na fakturze – czy są konieczne?

kody cn na fakturze czy są obowiązkowe W związku z wprowadzeniem matrycy stawek VAT wielu przedsiębiorców ma wątpliwości, czy należy zawrzeć kody CN na fakturze sprzedaży. W artykule wyjaśniamy kwestię związaną z umieszczaniem kodów CN na fakturach – przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej. czytaj dalej

Należności licencyjne uzyskiwane za granicą – sposób rozliczenia

należności licencyjne uzyskiwane za granicą Należności licencyjne są często uzyskiwane przez polskich podatników w ramach wynagrodzenia otrzymywanego za granicą. Jak rozliczyć tak otrzymane wynagrodzenie na gruncie podatku dochodowego? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Polisa OC i AC a sprzedaż samochodu firmowego

polisa oc i ac a sprzedaż samochodu Polisa OC i AC w działalności gospodarczej stanowi koszt podatkowy. Czy w przypadku sprzedaży samochodu firmowego, niewykorzystana polisa stanowi przychód z działalności gospodarczej? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Polisa OC sfinansowana przez spółkę a przychód menedżera

polisa oc sfinansowana przez spółke Często firmy decydują się wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla swojej kadry zarządzającej. Kiedy polisa OC sfinansowana przez firmę będzie stanowić przychód menedżera? Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a stawka amortyzacyjna

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu a amortyzacja Odpisy amortyzacyjne są jednym z podstawowych rodzajów kosztów uzyskania przychodu. Czym jest indywidualna stawka amortyzacji? Czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu uprawnia do zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej? Sprawdź! czytaj dalej

Wykorzystywanie firmowego samochodu do celów prywatnych prezesa zarządu

wykorzystywanie firmowego samochodu do celów prywatnych Pełnienie funkcji prezesa zarządu wiąże się z wieloma obowiązkami, ale również funkcja ta daje wiele przywilejów. Jednym z nich jest wykorzystywanie firmowego samochodu do celów prywatnych. Jakie skutki podatkowe wywołuje taka sytuacja? Sprawdź! czytaj dalej

Rachunek kosztów – podstawowe informacje

rachunek kosztów Celem jednostek gospodarczych jest uzyskanie jak największych dochodów, dlatego ważny jest tu sposób zarządzania kosztami. Jedną z metod rozporządzenia kosztami jest rachunek kosztów. Sprawdź, jak stosowany jest rachunek kosztów w przedsiębiorstwach! czytaj dalej

Pozostałe koszty operacyjne - warto wiedzieć

pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne to koszty niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością. Przeczytaj artykuł i sprawdź, co zaliczamy do pozostałych kosztów operacyjnych oraz jak prawidłowo przeksięgować je na rachunek zysków i strat! czytaj dalej
Zdaniem eksperta Pytanie
W jakim terminie powinna zostać wystawiona faktura za etapy prac budowlanych jeżeli płatności za etapy wynikają z umowy?
Zobacz odpowiedź eksperta