0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skala podatkowa 2024 a kwota wolna od podatku w 2024 roku

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, tzw. skala podatkowa, jest najczęściej stosowaną metodą do rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego. W 2022 roku na skutek zmian wprowadzonych przez tzw. Polski Ład, ustawodawca zmienił kwotę graniczną I progu podatkowego i podwyższył kwotę wolną od podatku. Sprawdźmy, jakie limity w skali podatkowej obowiązują przedsiębiorców w 2024 roku!

Skala podatkowa 2024 - progi

Główną cechą charakterystyczną skali podatkowej jest występowanie progów podatkowych.

W 2024 roku, stawka podatku dochodowego obejmująca I próg podatkowy wynosi 12%, a w II progu podatkowym wynosi 32%. Próg podatkowy w 2024 roku to 120 000 zł.

Stawka podatku

Limit progu do końca 2021 roku

Limit progu w 2024 roku

12%*

dochód do 85 528 zł

dochód do 120 000 zł                    

32%

dochód ponad 85 528 zł

dochód ponad 120 000 zł   

*Od zaliczki na podatek za czerwiec lub II kwartał 2022 roku, na skutek zmian wprowadzonych przez Polski Ład 2.0., stawka podatku wynosi 12% w I progu podatkowym.

Podatnicy muszę mieć na uwadze również tzw. daninę solidarnościową, która potocznie nazywana jest „trzecim progiem podatkowym”. Danina solidarnościowa wynosi 4% i obliczana jest od dochodów ponad 1 000 000 zł niezależnie od kwoty podatku dochodowego obliczonego według stawki 32%. W konsekwencji dochody powyżej 1 000 000 zł opodatkowane są podwójnie – stawką 32% i 4%. Co ważne, w 2024 roku limit progu dla młodych również nie uległ zmianie i tym samym brak podatku PIT jest do limitu 85 528 zł, a nie jak mogłoby się wydawać – do 120 000 zł.

Jaka jest kwota wolna od podatku w 2024 roku?

W 2022 roku została podwyższona kwota wolna od podatku, która została utrzymana w kolejnych latach i wynosi obecnie 30 000 zł. Był to wzrost aż o 22 000 zł, bowiem do końca 2021 roku kwota wolna od podatku wynosiła jedynie 8 000 zł. Wraz z nową kwotą wolną od podatku modyfikacji uległa również wysokość kwoty zmniejszającej podatek, która w 2024 roku wynosi 3 600 zł (30 000 x 12% = 3 600 zł). Kwota zmniejszająca podatek to nic innego, jak wysokość podatku obliczona od kwoty wolnej. Kwota wolna od podatku 30 tys. przedstawiona jest w tabeli:

 

do końca 2021 roku

w 2022 roku

w 2024 roku

kwota wolna od podatku

8000 zł

30 000 zł

30 000 zł

kwota zmniejszająca podatek

1360 zł

5100 zł / 3600 zł**

3600 zł

**Wraz z obniżeniem stawki podatku dla I progu podatkowego z 17% na 12% obniżeniu uległa również wartość kwoty zmniejszającej podatek z 5 100 zł na 3 600 zł.

Do końca 2021 roku w zaliczce na podatek dochodowy ujmowana była stała zryczałtowana wartość kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 525,12 zł. Dopiero w zeznaniu rocznym wartość ta była ostatecznie weryfikowana ze względu na swój degresywny charakter. Oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodów wartość przysługującej kwoty zmniejszającej podatek malała. Od stycznia 2022 roku kwota zmniejszająca podatek jest stała niezależnie od tego, czy dotyczy zaliczki na podatek dochodowy, czy rozliczenia rocznego na formularzu PIT-36.

Czy kwotę wolną od podatku odlicza się co miesiąc?

W przypadku działalności gospodarczej wartość podatku dochodowego określana jest w ujęciu narastającym, kwota wolna od podatku 2024 wynosi 30 000 zł i co miesiąc odliczana jest w pełnej wysokości.

Podatek dochodowy 2024 - jak wyliczyć po zmianach?

W systemie wFirma.pl zaliczka na podatek liczona jest automatycznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym uwzględniana jest stawka podatku 12% w I progu podatkowym oraz kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3 600 zł. Automatycznie prze przekroczeniu kwoty I progu podatkowego stosowana jest stawka 32% dla nadwyżki ponad I próg podatkowy. W celu obliczenia zaliczki na podatek należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

skala podatkowa

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów