0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skala podatkowa – nowy próg podatkowy i kwota wolna a Polski Ład

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych, tzw. skala podatkowa, jest najczęściej stosowaną metodą do rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego. Polski Ład wprowadził zmiany również na tym gruncie, zmieniając kwotę graniczną I progu podatkowego i podwyższając kwotę wolną od podatku. Sprawdźmy, jakie limity w skali podatkowej obowiązują przedsiębiorców w 2023 roku!

Wartość I progu podatkowego

Główną cechą charakterystyczną skali podatkowej jest występowanie progów podatkowych. Od wyliczenia zaliczki za czerwiec lub II kwartał 2022 roku obowiązują stawki podatku w I progu podatkowym wynoszące 12% i w II progu 32%. Stawki te obowiązują również w 2023 roku.

Stawka podatku

Limit progu do końca 2021 roku

Limit progu od 2022 roku

12%*

dochód do 85 528 zł

dochód do 120 000 zł                    

32%

dochód ponad 85 528 zł

dochód ponad 120 000 zł   

*Od zaliczki na podatek za czerwiec lub II kwartał 2022 roku, na skutek zmian wprowadzonych przez Polski Ład 2.0., stawka podatku wynosi 12% w I progu podatkowym.

Polski Ład nie zniósł natomiast tzw. daniny solidarnościowej, która potocznie nazywana jest „trzecim progiem podatkowym”. Danina solidarnościowa wynosi 4% i obliczana jest od dochodów ponad 1 000 000 zł niezależnie od kwoty podatku dochodowego obliczonego według stawki 32%. W konsekwencji dochody powyżej 1 000 000 zł opodatkowane są podwójnie – stawką 32% i 4%. Co ważne, limit progu dla młodych również nie uległ zmianie i tym samym brak podatku PIT jest do limitu 85 528 zł, a nie jak mogłoby się wydawać – do 120 000 zł.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku - ile wynosi kwota wolna od podatku w 2023 roku?

Nowelizacja ustawy o PIT od stycznia 2022 roku wprowadziła również zmiany w wysokości kwoty wolnej od podatku, zwiększając jej wartość do 30 000 zł. Jest to wzrost aż o 22 000 zł, bowiem do końca 2021 roku kwota wolna od podatku wynosiła jedynie 8 000 zł. Wraz z nową kwotą wolną od podatku modyfikacji uległa również wysokość kwoty zmniejszającej podatek, która od 2022 roku wynosi 5 100 zł (30 000 * 17% = 5 100 zł). Kwota zmniejszająca podatek to nic innego, jak wysokość podatku obliczona od kwoty wolnej. Kwota zmniejszająca podatek w 2023 roku została utrzymana.

 

do końca 2021 roku

od stycznia 2022 roku

kwota wolna od podatku

8 000 zł

30 000 zł

kwota zmniejszająca podatek

1 360 zł

5 100 zł / 3 600 zł**

**Wraz z obniżeniem stawki podatku dla I progu podatkowego z 17% na 12% obniżeniu uległa również wartość kwoty zmniejszającej podatek z 5 100 zł na 3 600 zł.

Do końca 2021 roku w zaliczce na podatek dochodowy ujmowana była stała zryczałtowana wartość kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 525,12 zł. Dopiero w zeznaniu rocznym wartość ta była ostatecznie weryfikowana ze względu na swój degresywny charakter. Oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodów wartość przysługującej kwoty zmniejszającej podatek malała. Od stycznia 2022 roku kwota zmniejszająca podatek jest stała niezależnie od tego, czy dotyczy zaliczki na podatek dochodowy, czy rozliczenia rocznego na formularzu PIT-36.

Czy kwotę wolną od podatku odlicza się co miesiąc?

W przypadku działalności gospodarczej wartość podatku dochodowego określana jest w ujęciu narastającym, stąd co miesiąc odliczana jest pełna wartość kwoty wolnej.

Skala podatkowa – porównanie wysokości podatku przed i po Polskim Ładzie 2.0.

W zaliczkach na podatek dochodowy do końca 2021 roku ujmowana była wartość kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 525,12 zł zgodnie z art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o PIT. Oznaczało to, że podatnicy nie uwzględniali w obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy pełnej wysokości kwoty wolnej od podatku. Co więcej, po przekroczeniu I progu podatkowego (który wynosił 85 528 zł) w wyliczeniu zaliczki na podatek nie była brana pod uwagę kwota zmniejszająca podatek. Nowa wysokość progu podatkowego i wartość kwoty wolnej od podatku wprowadzona wraz z Polskim Ładem sprawiają, że zaliczka na podatek była niższa w 2022 roku w porównaniu do 2021 roku.

Na różnicę w wysokości podatku dochodowego w 2021 roku i 2022 roku dodatkowo ma wpływ składka zdrowotna – uregulowana do końca 2021 roku, obniżała kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu. Od 2022 roku składka zdrowotna nie pomniejsza kwoty podatku w przypadku formy opodatkowania jaką jest skala podatkowa. W konsekwencji wysokość różnicy w wysokości zaliczki w 2021 i 2022 roku znacznie się zmniejsza. Natomiast jest to pozorna korzyść, ponieważ wysokość składki zdrowotnej nie jest już wartością stałą w trakcie roku i uzależnia się ją od wysokości dochodu, o czym więcej w artykule: Polski Ład – składka zdrowotna osób prowadzących działalność od 2022 roku.

Przykład 4.

Pani Danuta prowadzi firmę DEF i opodatkowuje dochody skalą podatkową. W 2021 roku uzyskała dochody w wysokości 450 000 zł. Ile wyniesie podatek dochodowy, który musi uiścić w 2021 roku, a jaką wartość podatku musiałaby zapłacić, gdyby taką samą wartość dochodu uzyskała w 2022 roku?

W 2021 roku pani Danuta musi zapłacić podatek dochodowy w wysokości 131 171 zł.

Natomiast w 2022 roku wysokość podatku wynosiłaby 120 900 zł.

Obliczenia w 2021 roku:

Dochód od początku roku: 450 000 zł

Kwota zmniejszająca podatek: 0 zł

Wysokość podatku w I progu skali podatkowej: 85 528 zł * 17% = 14 539,76 zł

Wysokość podatku w II progu skali podatkowej: 364 472 zł * 32% = 116 631,04 zł.

Wysokość podatku: 14 539,76 + 116 631,04 = 131 170,80 zł

Obliczenia w 2022 roku:

Dochód od początku roku: 450 000 zł

Kwota zmniejszająca podatek: 5100 zł

Wysokość podatku w I progu skali podatkowej: 120 000 zł * 17% – 5100 zł = 15 300 zł

Wysokość podatku w II progu skali podatkowej: 330 000 zł * 32% = 105 600 zł

Wysokość podatku: 15 300 + 105 600 = 120 900 zł

Obliczenia w 2022 roku (uwzględniające zmiany Polskiego Ładu 2.0):

Dochód od początku roku: 450 000 zł

Kwota zmniejszająca podatek: 3600 zł

Wysokość podatku w I progu skali podatkowej: 120 000 zł * 12% – 3600 zł = 10 800 zł

Wysokość podatku w II progu skali podatkowej: 330 000 zł * 32% = 105 600 zł

Wysokość podatku: 10 800 + 105 600 = 116 400 zł

Zestawienie zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu 1.0 i 2.0 znajduje się w artykule: Polski Ład – najważniejsze zmiany w 2022 roku!

Zaliczka na podatek dochodowy wg skali podatkowej - jak wyliczyć po zmianach?

W systemie wFirma.pl zaliczka na podatek liczona jest automatycznie zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym od wyliczenia zaliczki za czerwiec lub II kwartał 2022 roku uwzględniana jest obniżona stawka podatku 12% w I progu podatkowym oraz nowa kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3 600 zł. W celu obliczenia zaliczki na podatek należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » WYLICZ PODATEK.

skala podatkowa

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów