Zmiany w wynagrodzeniach 2022 - Nowy Ład

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Polski Ład ciągle podlega modyfikacjom. O lipca 2022 roku planowane są zmiany. Jak będą wyglądać wynagrodzenia od lipca 2022? Przeczytaj artykuł i sprawdź jakie będą zmiany w wynagrodzeniach 2022!

Nowy Ład obecnie

Polski Ład miał w założeniu zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Jego istota była bardzo prosta: osoby zarabiające najmniej miały otrzymać po reformie większe pensje, zaś najlepiej zarabiający – znacznie mniejsze. Niestety w rzeczywistości założenia stały się nie do końca realne. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadził Polski Ład, to:

 • kwota wolna od podatku 30 000 zł;
 • II próg podatkowy do 120 000 zł;
 • brak odliczenia składki zdrowotnej;
 • ulga w PIT dla klasy średniej: dla osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających miesięczny przychód od 5701 zł do 11 141 zł brutto.

W praktyce nowe reformy okazały się dla niektórych grup obywateli krzywdzące, dlatego też rząd zareagował szybko, wprowadzając modyfikacje do Polskiego Ładu.

Zmiany w wynagrodzeniach 2022

Już w styczniu 2022 roku weszło jednak w życie rozporządzenie (następnie zastąpione ustawą), które zmieniło sposób naliczenia zaliczek na podatek. Konkretnie chodzi o Ustawę z dnia 14 lutego 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, która reguluje mechanizm przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy. Ten akt prawny miał spowodować, że u osób zarabiających nie więcej niż 12 800 zł brutto zaliczka na podatek dochodowy ma być w takim wypadku wyliczana podwójnie według zasad obowiązujących:

 • obecnie – brak odliczenia składki zdrowotnej od podatku, wyższa kwota zmniejszająca podatek 425 zł miesięcznie i ulga dla klasy średniej, o ile wynagrodzenie mieści się w przedziale 5710 zł – 11 141 zł;
 • do końca 2021 roku – odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, niższa kwota zmniejszająca podatek 43,76 zł miesięcznie.

W ustawie przewidziano możliwość rezygnacji z przedłużania terminu poboru zaliczki na podatek. Jeśli pracownik zdecyduje się na to rozwiązanie, ma obowiązek złożyć pracodawcy wniosek o nieprzedłużenie terminu.

Następnie wybiera się wyliczenie korzystniejsze dla pracownika (niższą kwotę) i zostaje ona uwzględniona w ustaleniu wynagrodzenia. Ustawa ta zmieniła zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy pracowników i zleceniobiorców począwszy od rozliczeń za styczeń 2022 roku. Wiązało się to z koniecznością przeliczenia styczniowych list płac oraz wypłaceniem różnic pracownikom. W kolejnych miesiącach w dalszym ciągu należy zastosować podwójne wyliczenia zaliczek na podatek i uwzględnianie zaliczki niższej – korzystniejszej dla pracownika.

Lipiec 2022 – kolejne zmiany w wynagrodzeniach?

Jak się okazało całkiem niedawno, to nie koniec zmian w wynagrodzeniach. W marcu 2022 roku Ministerstwo Finansów zaproponowało istotne modyfikacje w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród najważniejszych, jakie wymieniono, są:

 • obniżenie z 17% do 12% stawki podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej;
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej;
 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wynosić będzie 300 zł (30 000 zł x 12% = 3600 zł / 12 = 300 zł);
 • upoważnienie nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS-u) do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynosząca 3600 zł);
 • uchylenie podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 roku; obowiązywać będzie jednolity system obliczania zaliczek;
 • objęcie zerowym PIT zasiłków macierzyńskich osób korzystających z „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin co najmniej 4 dzieci” oraz „ulgi dla seniorów”;
 • zmiana reguły dotyczącej oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego.

Po zmianach skala podatkowa będzie wyglądała następująco:

Podstawa obliczenia podatku w złotych


Podatek wynosi

Ponad

Do

 

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

 

10 800 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Wyliczenie wynagrodzenia w lipcu 2022

Jeśli projektowane zmiany wejdą w życie, wyliczenie wynagrodzeń od lipca 2022 roku całkowicie ulegnie zmianie. Co ważne, decyduje o tym data wypłaty, a nie okres, za jaki wynagrodzenie przysługuje. Pensja za czerwiec, wypłacona już w lipcu 2022 roku, powinna więc zostać rozliczona według zmienionych reguł, czyli m.in. z zastosowaniem 12% podatku i bez podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 roku.

Przykład 1.

Jak obliczyć wynagrodzenie wypłacone do końca czerwca 2022 roku wynoszące 10 000 zł przy założeniach:

 • osoba zatrudniona na umowę o pracę;
 • powyżej 26. roku życia;
 • brak PPK;
 • pracuje w miejscu zamieszkania.

Zarobek brutto: 10 000 zł brutto

 • składki społeczne:

  • ubezpieczenie emerytalne (pracownik): 976,00 zł

  • ubezpieczenie rentowe (pracownik): 150,00 zł

  • ubezpieczenie chorobowe (pracownik): 245,00 zł

  • suma składek (pracownika): 1371,00 zł

  • ubezpieczenie emerytalne (pracodawca): 976,00 zł

  • ubezpieczenie rentowe (pracodawca): 650,00 zł

  • ubezpieczenie wypadkowe (pracodawca): 167,00 zł

  • suma składek (pracodawcy): 1793,00 zł

 • składki na Fundusz Pracy (pracodawca): 245,00 zł

 • składki na FGŚP (pracodawca): 10,00 zł

 • podstawa składki zdrowotnej: 10 000 zł – 13,71% x (10 000 zł) = 8629 zł

  • składka zdrowotna: 8629 zł x 9% = 776,61 zł

 • ulga podatkowa dla klasy średniej dochód powyżej 8549 zł, więc liczymy według wzoru: (przychód x (– 7,35%) + 819, 08 zł) / 0,17, czyli 10 000 x 7,35% = – 735 + 819,08 zł = 84,08 zł / 0,17 = 494,59 zł

 • podstawa do opodatkowania: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł – 250 zł (KUP) – 494,59 (ulga podatkowa dla klasy średniej) = 7884,42 zł, w zaokrągleniu 7884 zł

  • zaliczka na podatek: 7884 zł x 17% – 425 zł (ulga podatkowa) = w zaokrągleniu 915 zł

 • wynagrodzenie netto: 10 000 zł – 1371,00 zł (składki społeczne) – 776,61 zł (zdrowotna 9%) – 915 zł (zaliczka na podatek) = 6937,39 zł 

 • całkowity koszt wynagrodzenia 10 000 zł + 1793,00 zł (składki społeczne) + 245,00 zł (FP) + 10,00 zł (FGŚP) = 12 048,00 zł.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto tego pracownika od lipca?

 • podstawa do opodatkowania: 10 000 zł – 13,71% = 8629 zł – 250 zł (KUP) = 8379 zł, w zaokrągleniu 8379 zł

  • zaliczka na podatek: 8379 zł x 12% – 300 zł (ulga podatkowa) = w zaokrągleniu 706 zł

 • wynagrodzenie netto: 10 000 zł – 1371,00 zł (składki społeczne) – 776,61 zł (zdrowotna 9%) – 706 zł (zaliczka na podatek) = 7146,31 zł

 • całkowity koszt wynagrodzenia: 10 000 zł + 1793,00 zł zł (składki społeczne) + 245,00 zł (FP)+ 10,00 zł (FGŚP)= 12 048,00 zł.

Jak widać, zmiany wpływają na kwotę netto, a nie wpływają na koszty pracodawcy.

Przykład 2.

Jak obliczyć wynagrodzenie wypłacone do końca czerwca 2022 roku wynoszące 6400 zł przy założeniach:

 • osoba zatrudniona na umowę o pracę;

 • powyżej 26. roku życia;

 • brak PPK;

 • pracuje w miejscu zamieszkania.

Zarobek brutto: 6400 zł brutto

 • ubezpieczenie społeczne:

  • ubezpieczenie emerytalne (pracownik): 624,64 zł

  • ubezpieczenie rentowe (pracownik):96,00 zł

  • ubezpieczenie chorobowe (pracownik): 156,80 zł

  • suma składek (pracownika): 877,44 zł

  • ubezpieczenie emerytalne (pracodawca): 624,64 zł

  • ubezpieczenie rentowe (pracodawca): 416,00 zł

  • ubezpieczenie wypadkowe (pracodawca): 106,88 zł

  • suma składek (pracodawcy): 1147,52 zł

 • ubezpieczenie na Fundusz Pracy (pracodawca): 156,80 zł

 • FGŚP (pracodawca): 6,40 zł

 • podstawa składki zdrowotnej: 6400 zł – (13,71% x 6400 zł) = 5522,56 zł

  • składka zdrowotna: 5522,56 zł x 9% = 497,03 zł

 • ulga podatkowa dla klasy średniej: 276,59 zł

 • podstawa do opodatkowania: 6400 zł – 13,71% = 5522,56 zł – 250 zł (KUP) – 276,59 (ulga podatkowa dla klasy średniej) = 4995,97 zł, w zaokrągleniu 4996 zł

  • zaliczka na podatek: 4996 x 17% – 425 zł (ulga podatkowa) = w zaokrągleniu 424 zł

 • wynagrodzenie netto: 6400 zł – 877,44 zł (składki społeczne) – 497,03 zł (zdrowotna 9%) – 424 zł (zaliczka na podatek) = 4601,53 zł

 • całkowity koszt wynagrodzenia: 6400 zł + 1147,52 zł (składki społeczne) + 156,80 zł (FP) + 6,40 zł (FGŚP) = 7710,72 zł.

Jak obliczyć wynagrodzenie netto tego pracownika od lipca?

Zarobek brutto: 6400 zł brutto

 • podstawa do opodatkowania: 6400 zł – 13,71% = 5522,56 zł – 250 zł (KUP) = 5272,56, w zaokrągleniu 5273 zł

  • zaliczka na podatek: 5273 x 12% – 300 zł (ulga podatkowa) = w zaokrągleniu 333 zł

 • wynagrodzenie netto: 6400 zł – 877,44 zł (składki społeczne) – 497,03 zł (zdrowotna 9%) – 333 zł (zaliczka na podatek) = 4692,53 zł

 • całkowity koszt wynagrodzenia: 6400 zł + 1147,52 zł (składki społeczne) + 156,80 zł (FP) + 6,40 zł (FGŚP) = 7710,72 zł.

Podsumowanie – zmiany w wynagrodzeniach od 1 lipca 2022 roku

Polski Ład ciągle ewoluuje i jest poddawany ocenie zarówno przez pracodawców, jak i pracowników. Z tego względu powstał nowy projekt, który ma na celu polepszenie sytuacji pracowników etatowych oraz osób osiągających przychody z tytułu umów cywilnoprawnych. Projekt to nie tylko odpowiedź na krytyczne głosy. Uchyla on również niekorzystnie odbierane przez podatników zmiany (tzw. ulga dla klasy średniej, ulga na zabytki, nowa ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci). W tym zakresie projekt powraca do sprawdzonych już rozwiązań. Czy wynagrodzenia od 1 lipca nie będą już naliczane z ujęciem ulgi dla klasy średniej i podatkiem 17%? Jest to bardzo realny scenariusz.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów