Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę

W 2015 roku czekają nas dwa dni ustawowo wolne od pracy, które wypadają w sobotę. Zgodnie z przepisami za święto przypadające w sobotę pracodawca powinien przyznać podwładnym pracującym w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy dwa dodatkowe dni wolne. 

Święta przypadające w sobotę w 2015

W tym roku w sobotę wypadają dwa święta, mianowicie:

  • 15 sierpnia 2015 - Święto Wojska Polskiego,

  • 26 grudnia 2015 - drugi dzień świąt Bożego Narodzenia.

Dodatkowe wolne za święto przypadające w sobotę jest spowodowany tym, że dzień wolny nie może łączyć w sobie dwóch tytułów do uznania go za taki.

Święto przypadające w sobotę - zmiana przepisów

Do 2012 miał zastosowanie art. 130 § 21 Kodeksu pracy, który mówił, że każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela nie obniża wymiaru pracy o osiem godzin. Natomiast w październiku 2012 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wspomniany artykuł narusza zasadę równości i jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Nierówność ta przejawia się w odmiennym traktowaniu pracowników polegającym na tym, że ilość dni wolnych od pracy zależała od tego, który dzień tygodnia ustalił pracodawca jako dzień wolny od pracy, wynikający z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Orzeczenie TK w tej sprawie stwierdza, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o osiem godzin.

Święto przypadające w sobotę - wolne nie dla każdego

Dodatkowe wolne z tytułu święta przypadającego w sobotę nie przysługuje pracownikom, którzy:

  • wykonują obowiązki wynikające ze stosunku pracy mniej niż 5 dni w tygodniu,

  • wykonują obowiązki wynikające ze stosunku pracy w sobotę i ten dzień jest ich przeciętnym dniem pracy - jeżeli jednak pracownik ma wolne w środę, to za święto wypadające w ten dzień, pracodawca powinien mu udzielić dodatkowego dnia wolnego.

Święto przypadające w sobotę a przebywanie na zwolnieniu chorobowym

Art. 130 § 3 Kodeksu pracy mówi, że:

Art. 130 § 3 Kodeks pracy:

Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Zgodnie z tym artykułem pracownik, który korzysta ze zwolnienia chorobowego, ma prawo otrzymać dzień wolny od pracy, jeżeli ten sumuje się z dniem choroby.

Święto przypadające w sobotę - wolne dla nauczycieli?

Nauczyciela w tym przypadku obowiązuje Karta Nauczyciela (art. 42c ust. 3 i 4), który jasno stwierdza, że nauczyciel otrzyma dzień wolny lub wynagrodzenie za nie, jeśli pracował w tym dniu. Zatem pracownicy oświaty nie skorzystają z obniżenia tygodniowego wymiaru godzin, jeśli święto przypada w ich dzień wolny (np. w sobotę). Karta Nauczyciela nie przewiduje okresów rozliczeniowych a to znaczy, że ustalony pięciodniowy tydzień pracy może ulec skróceniu wtedy, kiedy w dzień roboczy dla nauczyciela przypada święto.