Artykuły na temat należności nieściągalne a koszty podatkowe

Sposób banków na odzyskanie swoich należności

Obecny kryzys oraz pogarszająca się sytuacja nie tylko na rynku pracy, przyczynia się do obniżenia zamożności gospodarstw domowych oraz pogorszenia efektywności przedsiębiorstw, co w efekcie skutkować może brakiem ich płynności finansowej. czytaj dalej