0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zaświadczenie o niekaralności - jak je uzyskać i ile kosztuje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać przez Internet, listownie lub składając formularz w punkcie informacyjnym. Wydawane jest “od ręki”. Kosztuje 20 lub 30 zł. Jest potrzebne np. przy kandydowaniu na niektóre stanowiska. 

Opłata za zaświadczenie o niekaralności

Opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności wynosi:

 • 20 zł - gdy wniosek złożono elektronicznie
 • 30 zł - gdy wniosek złożono w tradycyjny sposób.

W przypadku wniosku składanego elektronicznie, 20 zł wpłaca się przy wypełnianiu wniosku, za pomocą płatności elektronicznych.

W przypadku wniosku “papierowego”, opłatę w wysokości 30 zł można zapłacić:

 • gotówką w kasie sądu lub w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości
 • znakami opłaty sądowej, które można kupić w kasie sądu
 • przelewem na konto Ministerstwa Sprawiedliwości

Dane do przelewu:

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

SWIFT (kod BIC): NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych.

Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy Warszawa pl. Powstańców Warszawy 4, 00-950 Warszawa.

W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko osoby, której ma dotyczyć zaświadczenie oraz datę, która jest oznaczona we wniosku jako data wystawienia; data we wniosku musi być taka sama jak data w tytule przelewu.

Kto nie płaci za zaświadczenie o niekaralności?

Od opłaty za wydanie zaświadczenia o niekaralności są zwolnieni wolontariusze, którzy chcą zostać wychowawcami lub kierownikami obozu lub kolonii dla dzieci i młodzieży.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy wtedy dołączyć pismo od organizatora obozu lub kolonii. Pismo powinno potwierdzać, że dana osoba chce jako wolontariusz zostać kierownikiem lub wychowawcą na obozie lub kolonii.

zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności przez Internet

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać bez wychodzenia z domu, przez Internet. Każdy może w ten sposób uzyskać zaświadczenie o sobie.

Co trzeba zrobić?

 • mieć bezpłatny Profil Zaufany (eGo) lub komercyjny certyfikat kwalifikowany; będą potrzebne do podpisania wniosku;
 • założyć konto na stronie Krajowego Rejestru Karnego;
 • złożyć wniosek na platformie Krajowego Rejestru Karnego o wydanie zaświadczenia o niekaralności;
 • opłacić wniosek (płatność 20 zł w ramach platformy KRK);
 • podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

Zaświadczenie o niekaralności z KRK wydawane jest “bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 7 dni. W praktyce wydawane są bardzo szybko.

Zaświadczenie o niekaralności zawsze wskazuje stan na dzień jego wydania. Nie można uzyskać zaświadczenia z datą wsteczną.

Jeśli informacja ma dotyczyć danych z rejestru karnego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, to trzeba będzie poczekać dłużej:

 • 20 dni roboczych - w przypadku osób fizycznych;
 • 10 dni roboczych - w przypadku innych uprawnionych podmiotów.

Zaświadczenie o niekaralności otrzymane na wniosek złożony elektronicznie ma formę elektroniczną - pliku XML podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym. Można się posługiwać jego wersją elektroniczną, np. zapisaną na USB, płycie CD. Wydrukowany plik nie jest dokumentem - jest nim wersja cyfrowa!

Wniosku o zaświadczenie o niekaralności nie można złożyć mailem ani faksem.

Zaświadczenie o niekaralności w tradycyjny sposób

Można też uzyskać zaświadczenie o swojej niekaralności w tradycyjny, “papierowy” sposób, wypełniając formularz.

Wniosek można złożyć:

 • w dowolnym punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Sądowego, które działają przy niektórych sądach; lub
 • w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa).

Formularz można pobrać ze strony lub otrzymać na miejscu w punkcie informacyjnym KRK.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie zapłacenia 30 zł opłaty; można ją zapłacić na miejscu, w punkcie informacyjnym lub zrobić wcześniej przelew i dołączyć potwierdzenie przelewu.

Zaświadczenie o niekaralności jest wydawane “od ręki” po złożeniu wniosku. Należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Można złożyć wniosek w dowolnym punkcie informacyjnym KRK - nie musi to być punkt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Sprawę można też załatwić przez pełnomocnika.

Zaświadczenie o niekaralności otrzymane pocztą

Jeśli nie chcemy składać wniosku przez Internet ani osobiście lub przez pełnomocnika w punkcie informacyjnym, można sprawę załatwić listownie. Będzie to jednak trwało dłużej, nawet 3 tygodnie.

Wniosek z potwierdzeniem opłaty należy wtedy wysłać do:

 • dowolnego punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Sądowego, lub
 • Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa).

Jak wypełnić wniosek o zaświadczenie o niekaralności?

Wypełnienie wniosku o wydanie zaświadczenia o niekaralności nie jest trudne. W razie problemów można liczyć na pomoc w punkcie informacyjnym KRK, w którym składany jest wniosek.

Wniosek składa się z 13 punktów.
Wniosek o zaświadczenie o niekaralności wzór

 • w prawym górnym rogu należy podać nr PESEL, a w razie jego braku - nr paszportu lub dokumentu tożsamości;
 • punkty 1 do 10 - to dane osobowe (nazwisko rodowe, nazwisko, imiona, imię ojca, imię matki, data urodzenia, nazwisko rodowe matki, miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania)
 • punkt 11 -  wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie; nie trzeba tego punktu wypełniać, gdy osoba pyta o swoją niekaralność; punkt ten wypełnia się, gdy ktoś pyta o cudzą niekaralność - trzeba wtedy wskazać postępowanie albo podstawę prawną, z której wynika prawo do uzyskania informacji.
 • punkt 12 - rodzaj danych; można tu zaznaczyć: “ Kartoteka karna”, “Kartoteka nieletnich” oraz “ Kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym”. Jeśli pytamy o własną niekaralność, możemy zaznaczyć wszystkie kartoteki i nie wiąże się to z dodatkową opłata. W przypadku pytania o cudzą niekaralność, zaznaczenie odpowiedniego “okienka” ma związek z podstawą prawną pozwalającą na dostęp do danych, wskazaną w pkt 11 wniosku;
 • punkt 13 - Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji  o osobie - można pozostawić niewypełniony; zakres danych wynika bowiem z przepisu, który nakłada obowiązek uzyskania zaświadczenia z KRK, jeśli został wskazany w pkt 11 formularza.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów